Έργα πολιτισμού και ευαισθησίας σε τέσσερις παραλίες της Άνδρου

 

Έργα όμως και με άρωμα εκλογών γιατί διατρέχουμε προεκλογική περίοδο και άνοιξαν οι κρουνοί για προμήθειες του υπουργείου προς τους Δήμους. Έστω κι έτσι ας γίνουν τουλάχιστον...

Πολιτισμός και ευαισθησία στην Άνδρο. Σε τέσσερις δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού, θα εκτελεστούν έργα για την βοήθεια και ομαλή πρόσβαση των συνάνθρωπων μας με ειδικές ανάγκες.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από την δράση «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)», η οποία απευθύνεται σε Δήμους και στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΑΔ Α.Ε.) και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και την προσέλκυση επισκεπτών-ατόμων με αναπηρίες.

Στις πρώτες αποφάσεις για την ένταξη έργων υποδομών σε παραλίες των Κυκλάδων, συγκαταλέγονται και οι εξής περιοχές της Άνδρου όπου θα γίνουν έργα αναβάθμισης προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία αξίας 237.564,40 €. Οι παραλίες είναι: ΜΠΑΤΣΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΝΕΙΜΠΟΡΙΟΥ, ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ.

«ΕΝ ΑΝΔΡΩ»