ΠΡΟΣΟΧΗ: Χορήγηση επιδόματος Χριστουγέννων για άνεργους ναυτικούς

Σας αποστέλλουμε συνημμένα Εγκύκλιο Οίκου Ναύτου αναφορικά με την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανέργων ναυτικών για τις εορτές Χριστουγέννων 2018. Παρακαλούμε για την ηλεκτρονική δημοσίευση της εν λόγω εγκυκλίου προς ενημέρωση του αναγνωστικού σας κοινού σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας για δικαιούχους που κατοικούν ή βρίσκονται στην νήσο Άνδρο – ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018»

Σας γνωρίζουμε ότι , η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Κ.Υ.Α.

Για την εφαρμογή της, σας δίνουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις - οδηγίες:

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ - Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018 καθορίζεται ως εξής:

α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα: 400 € (τετρακόσια ευρώ)

β. Στους άγαμους ή άγαμες : 350 € (τριακόσια πενήντα ευρώ)

Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018 ορίζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 29/11/2018 έως και 27/12/2018.

Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα ολοκληρωθεί στις 28/12/2018. Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για έλεγχο είναι αποκλειστική για το διάστημα, από 29/11/2018 έως και 27/12/2018.

Η κατάθεση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στις Υπηρεσίες του Οίκου Ναύτου Πειραιά για όσους κατοικούν ή βρίσκονται στην Αθήνα και στον Πειραιά και στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό για τους δικαιούχους που κατοικούν ή βρίσκονται στην περιφέρειά τους ή κοντά σε αυτή.

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ

 

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet