4 δρομολόγια εβδομαδιαίως στην "άγονη γραμμή" Ραφήνας-Άνδρου-Τήνου-Μυκόνου!!! Νέο πρόγραμμα δρομολογίων "Θεολόγου"...

 

Εκδόθηκε χτες 21/4 η εδώ και ένα μήνα πολυ-αναμενόμενη προκήρυξη της γραμμής μας ως άγονης και η δρομολόγηση επιδοτούμενων δρομολογίων για την εξυπηρέτηση της από την Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την απόφαση η γραμμή μας κηρύσσετε επισήμως άγονη και επιδοτείτε με επείγουσες διαδικασίες για τέσσερα δρομολόγια την εβδομάδα!!! Να σημειώσουμε πως οι επείγουσες διαδικασίες καθυστέρησαν ένα-ενάμιση μήνα! Και τώρα που προκηρύσσονται δεν έχουν αναδρομική ισχύ, αλλά αφορούν έναν ορίζοντα όσων ημερών θα συνεχιστεί ο αποκλεισμός των νησιών λόγω κορονοϊού! Με το που εξέδωσε ανακοίνωση μερικής επιδότησης το υπουργείο Ναυτιλίας η FAst Ferries εξέδωσε νέο πρόγραμμα 4 δρομολογίων εβδομαδιαίως μέχρι 30/4. Κι αν οι απαγορεύσεις συνεχίσουν τα επιδοτούμενα θα συνεχιστούν. 

Αναλυτικά, πρόκειται για μια μορφή μερικής επιδότησης των δρομολογίων και αναφέρεται αρχικά σε όσες εταιρείες έμειναν στη γραμμή και εκτέλεσαν δρομολόγια επί ζημία τους μέχρι Μ. Πέμπτη. Η υπουργική απόφαση βγήκε Μ. Πέμπτη. Όμως δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο χτες Τρίτη του Πάσχα 21/4/20. Η επιδότηση - αν κατάλαβαν καλά οι εταιρείες - ξεκινά μάλλον από σήμερα 22/4 ή ίσως και από αύριο. Κάθε δρομολόγιο πήγαινε-έλα επιδοτείται με 15.000 ευρώ (το ποσόν αναφέρεται μερικώς στα καύσιμα) και σχύει αρχικά μέχρι 30/4/20 και στη συνέχεια για όσο χρόνο διαρκούν οι απαγορεύσεις! Το συνολικό ποσό της επιδότησης σε 34 εταιρείες-γραμμές Αιγαίου-Ιονίου είναι 15 εκατ. ευρώ. 

Με απλά λόγια το υπουργείο άφησε την γραμμή μας και το νησί επί ένα μήνα τουλάχιστον να πνίγονται με τις απαγορεύσεις και μετά ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αίτημα της Fast Ferries που ήταν πλέον η μόνη που συνέχιζε δρομολόγια. Και τώρα δίνει 4 μερικώς επιδοτούμενα δρομολόγια την εβδομάδα!

"ΕΝ ΑΝΔΡΩ"

(a) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ FAST FERRIES ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ "ΘΕΟΛΟΓΟΣ"

Με το που έβγαλε ανακοίνωση μερικής επιδότησης η Fast Ferries ανακοίνωσε αύξηση των δρομολογίων της από Ραφήνα σε 4 την εβδομάδα. Έτσι αυτή την εβδομάδα και την επόμενη που είναι ακόμα μέσα στις απαγορεύσεις τα δρομολόγια του Θεολόγος θα έχουν ως εξής:  

 

 (β) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 30.3.2020 (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης δρομολογιακών γραμμών μετ’ επιστροφή».

……… στ) Το με Α.Π.Εισ.: 3769/21-04-2020 αίτημα της εταιρείας «ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΦΑΣΤ ΦΕΡΙΣ Ν.Ε.» και το Ω.Π.: 211000/04-20 σήμα Κ.Λ/Χ Ραφήνας με στοιχεία επιβατικής κίνησης, αναφορικά με τη γραμμή Ραφήνα – Άνδρος – Τήνος – Μύκονος. 

------- 1. Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δυνάμει των (α), (β) και (γ) σχετικών, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και προς κάλυψη επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των ακόλουθων δρομολογιακών γραμμών με επιστροφή:

Α/Α Δρομολογιακές γραμμές Αριθμός δρομολογίων (εβδομαδιαία) Χρονική Περίοδος: Ραφήνα – Άνδρος – Τήνος – Μύκονος Τέσσερα (04) έως 30/04/2020 15.000 € 4

  1. Καλούνται οι δικαιούμενοι συμμετοχής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της (γ) σχετικής, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της ως άνω γραμμής, να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας μέχρι την 22η Απριλίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ., αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της (γ) σχετικής δικαιολογητικά.

[Σε περίπτωση που γίνεται χρήσης της δυνατότητας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της (γ) σχετικής: Στη διαγωνιστική διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλονται, κατά τα ειδικώς οριζόμενα  στην παρ. 3 του άρθρου 4 της (γ) σχετικής, κοινές προσφορές από πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που κατά το χρόνο έκδοσης της (γ) σχετικής εκτελούσαν δρομολόγια στην ως άνω γραμμή.]