Χωρίς τηλεοπτικό σήμα περιοχές της Χώρας!

(Σε έγγραφη διαμαρτυρία προέβη ο Δήμος Άνδρου προς την εταιρεία Digea για την μη ύπαρξη τηλεοπτικού σήματος σε πολλές περιοχές της Χώρας λόγω μη λειτουργίας του αναμεταδότη του οποίου την ευθύνη έχει για να μπορούν οι πολίτες να βλέπουν τηλεόραση - ΕΝ ΑΝΔΡΩ)

Προς: Digea - Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.

 Άνδρος, 22.04.2021

Θέμα: Προβληματική λήψη τηλεοπτικών σταθμών στην ευρύτερη περιοχή της Χώρας, Άνδρου.

 Αξιότιμοι,

 Σας γνωρίζουμε ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα γινόμαστε δέκτες παραπόνων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Χώρας, Λαμύρων, Πιτροφού, Μεσαριάς και Παραπορτίου για την προβληματική λειτουργία του αναμεταδότη ευθύνη σας, που είναι εγκατεστημένος στο κέντρο εκπομπής, στην Αγία Μαρίνα.

 Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα, προκειμένου οι δημότες μας να παρακολουθούν τεχνικώς άρτια όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, όπως και στο παρελθόν.

 Ευχαριστώ για τη συνεργασία.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ