Οι δύο νέοι σπιζαετοί στο Φραγκάκι!...

Φωτογραφία με τηλεφακό των δύο νεοσών σπιζαετών στο Φραγκάκι στα τέλη Μαρτίου 2021

(Εξασφαλίσαμε μια από τις 12 εβδομαδιαίες εκθέσεις παρακολούθησης της αναπαραγωγής των σπιζαετών στο Φραγκάκι του Στενού της Άνδρου. Η έκθεση αναφέρεται ουσιαστικά στην πρώτη εβδομάδα της ζωής των δύο νεοσών σπιζαετών. Το αξιοπερίεργο είναι πως επέζησαν μέχρι σήμερα και οι δύο φτάνοντας στην ηλικία των 7 εβδομάδων. Συνήθως επιζεί μόνο ο ένας νεοσός. Το πρόγραμμα LIFE κατέβασε ειδικούς αναριχητές της ορνιθολογικής στη φωλιά - όταν έλειπε το ζευγάρι - κι έβαλε τσιπάκι στον πιο μεγαλόσωμο με σκοπό την παρακολούθηση του. Έβαλαν και μικροκάμερα παρακολούθησης στη φωλιά.

Τα πουλιά αναμένεται να πετάξουν μακριά τις επόμενες μέρες προς εξερεύνηση του κόσμου. Αυτά δεν ξαναγυρνάνε πια. Με το που θα φύγουν η φωλιά εγκαταλείπεται μέχρι του χρόνου. Στην επόμενη αναπαραγωγική περίοδο θα χρησιμοποιηθεί πάλι. Από τις συνεχείς εβδομαδιαίες εκθέσεις της Greek Wind Power και την έκθεση του LIFE προκύπτει ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες στην βουνοκορφή για τις ανεμογεννήτριες δεν επηρρέασαν την ζωή των πουλιών. Το Εν Άνδρω παρακολουθεί τα δρώμενα στην περιοχή και σας ενημερώνει...)

Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης - Ορνιθολογικές Παρατηρήσεις (22-26.03.21)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση αποτελεί παράρτημα στην Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, βάσει των απαιτήσεων της υπ’ αριθμ. Α.Π. οικ. 7613/05.04.2018 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 15 MW στη θέση «Φραγκάκι» του Δήμου Άνδρου, Π.Ε. Άνδρου».

ΕΥΡΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ AQUILA FASCIATA

Οι παρατηρήσεις για το σπιζαετό την περίοδο 22 – 26/03/21, έδειξαν τα εξής:

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ