Απορρίφθηκε και η τελευταία προσφυγή των αντιτιθέμενων στον ΧΥΤΥ Άνδρου

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Δήμου Άνδρου απορρίφθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου και η τελευταία προσφυγή των αντιτιθέμενων στο έργο του ΧΥΤΥ Άνδρου και άνοιξε ο δρόμος ώστε το έργο πλέον να προχωρήσει απρόσκοπτα. Όπως γράφει το Δελτίο Τύπου:

«Ένα επιπλέον «εμπόδιο» στο καίριο θέμα της χωροθέτησης του ΧΥΤΥ Άνδρου και στην οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων, ξεπέρασε ο Δήμος Άνδρου. Στις 20 Ιουλίου 2018, έναν μήνα μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ για τον ΧΥΤΥ Άνδρου, το Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων – Διαμερισμάτων «Άγιος Φίλιππος» και δύο πολίτες του νησιού προσέφυγαν κατά της απόφασης, επικαλούμενοι ότι αυτή έχει σοβαρές πλημμέλειες, ως εκ τούτου είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί.

Η απάντηση ήρθε πριν από λίγες ημέρες από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη, ο οποίος απέρριψε την προσφυγή με απόφασή του, που μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «ουδεμία πλημμέλεια διαπιστώνεται στην αιτιολογία της προσβαλλομένης και κάθε περί του αντιθέτου λόγος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος και αναπόδειχτος».

Στην απόφαση της 18ης Σεπτεμβρίου 2018, παρατίθενται λεπτομερώς και εξηγούνται αναλυτικά οι λόγοι απόρριψης της προσφυγής, γεγονός που δικαιώνει για ακόμη μία φορά τον Δήμο Άνδρου. Να σημειωθεί ότι την υπεράσπιση των θέσεων του Δήμου μας ανέλαβε η Νομική Σύμβουλος Δρ. Α. Καλλία, η οποία είναι υπεύθυνη για τη θεσμική θωράκιση του Δήμου Άνδρου στην υπόθεση του ΧΥΤΥ…»

Όπως περιγράφει το Δελτίο Τύπου:

«…Οι προσφεύγοντες ανέπτυξαν τις θέσεις τους κατά της χωροθέτησης του έργου, ωστόσο αυτές απορρίφθηκαν ως αβάσιμες, κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν. Στο κείμενο της πρόσφατης απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζεται ότι «στην ΑΕΠΟ τέθηκαν ειδικοί όροι, δικλείδες ασφαλείας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου καθώς όπως προκύπτει, το επίμαχο έργο αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά, με βάση τα δεδομένα που ορίζονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία, έχοντας προβλεφθεί κάθε μέτρο για την αποφυγή περιβαλλοντικής επιπτώσεως στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής».  

Παράλληλα, οι προσφεύγοντες επικαλέστηκαν ελλιπή δημοσιοποίηση στοιχείων για το έργο, γεγονός που καταρρίπτεται, καθώς «…το ενδιαφερόμενο κοινό ζητούσαν και ελάμβαναν όλα τα σχετικά με τον φάκελο της υπόθεσης έγγραφα στοιχεία, που εισέρχονταν στην υπηρεσία, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε ουδείς εκ των προσφευγόντων να στερήθηκε της γνώσης των ως άνω συμπληρωματικών στοιχείων και της διατύπωσης των αντιρρήσεών του». Εξάλλου, «.. δεν  απαιτείται εκ νέου η τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία αφορούν λεπτομερειακά επιμέρους θέματα, μη επηρεάζοντα τις βασικές παραδοχές της μελέτης του έργου». 

Και το δελτίο τύπου καταλήγει με αναφορά στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ομοφώνως που έγινε από το ΠΕ.Σ.Π.Α. στις 22 Ιουνίου και στην απόρριψη της προσφυγής των ενιστάμενων με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη στις 18 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Άνδρου η ένταξη του ΧΥΤΥ σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα γίνει εντός του 2018 και η δημοπράτηση και συμβασιοποίησή του να γίνει το 2019. Στόχος να καταστεί λειτουργικός έως το 2021.