Στο αρχείο η καταγγελία για το Φραγκάκι!...

Στο αρχείο από τις υπηρεσίες - μετά από αυτοψία - η καταγγελία πολιτών και φορέων gia παρανομίες στο Φραγκάκι κατά της εταιρείας Greek Wind Power. Η καταγγελία που υπογράφτηκε και στηρίχτηκε από 11 πρόσωπα και φορείς όπως λέει η απόφαση δεν αποδείχτηκε και κατόπιν τούτου τέθηκε στο αρχείο.

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

«Κατά την αυτοψία δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθούν οι υπαίτιοι που πραγματοποίησαν τις εν λόγω εργασίες, ούτε να προσδιοριστεί το ακριβές χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο αυτές εκτελέστηκαν, δεν προκύπτουν στοιχεία για την ταυτότητα των υπαίτιων των εργασιών αλλά ούτε δύναται στοιχειοθετηθεί παράβαση του περιβαλλοντικού όρου 5.3.6 της με αρ. πτ. Οικ. 7613/5-4-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΤ84653Π8-40Σ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ της Greek Wind Power Α.Ε, η υπηρεσία μας θέτει την υπόθεση στο αρχείο.»

Όπως φαίνεται από το επίσημο έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις 22/3/2020 11 φορείς και πολίτες της Άνδρου προσέφυγαν κατά της Greek Wind Power καταγγέλλοντας πως "είχε ξεκινήσει εργασίες βελτίωσης της χωμάτινης οδού", που συνδέει την Πίσω Μεριά με το Στενό της Άνδρου, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων, που έλεγαν πως κατά την περίοδο αναπαραγωγής των σπιζαετών δεν γίνονται έργα.

Κατόπιν τούτου οι καταγγέλλοντες ζητούσαν την ανάκληση της άδειας της εν λόγω εταιρείας λόγω παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η καταγγελία έγινε και υποστηρίχθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενου φορείς. Όπως, η αυτοψία που διενεργήθηκε δεν βρήκε κάτι επιλήψιμο για την εταιρεία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ κάτοικοι της περιοχής – με την βοήθεια του Δήμου Άνδρου - καθάρισαν κάποια χαντάκια για να μην χαλάσουν οι βροχές τον δρόμο. Αυτό οικολόγοι και ακτιβιστές θεώρησαν πως έγινε από την εταιρεία Greek Wind Power και έκαναν καταγγελία. Η υπόθεση δεν επαληθεύτηκε και η καταγγελία τέθηκε στο αρχείο. Μετά από αυτό η εταιρεία προέβη σε μηνύσεις εναντίον των καταγγελλόντων για συκοφαντική δυσφήμιση για τις οποίες έχουμε ήδη γράψει.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία έχοντας ήδη πάρει την άδεια για την έναρξη των εργασιών τον Ιούνιο θα ξεκινήσει επισήμως χωματουργικά έργα - για τις 5 ανεμογεννήτριες στο Φραγκάκι - τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη.

 «ΕΝ ΑΝΔΡΩ»