Τον Ιανουάριο δημοπρατείται ο ΧΥΤΥ Άνδρου…

 

Πλούσκα: ο χώρος που θα γίνει ο ΧΥΤΥ Άνδρου

Τον Ιανουάριο του 2021 προβλέπεται η δημοπράτηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δήμου Άνδρου προϋπολογισμού 9.809.451,52 € στον χώρο της Πλούσκας Άνδρου. Με την δημοπράτηση καταλήγει μια Οδύσσεια σχεδόν 9 ετών για την Άνδρο.

Το έργο θα δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (για λογαριασμό του νεοϊδρυθέντος ΦΟΣΔΑ Ν. Αιγαίου). Η δημοπράτηση θα αφορά το κύτταρο υγειονομικής ταφής κι ένα μικρό εργοστάσιο επεξεργασίας. Τα συνοδευτικά έργα (δρόμοι κλπ) θα τα αναλάβει ο Δήμος Άνδρου με χρηματοδότηση της Περιφέρειας.

Αποδεικνύοντας έμπρακτα την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της η διοίκηση Χατζημάρκου σε ελάχιστο σχετικά χρόνο (μήνες) από το πέρασμα της ευθύνης κατασκευής των βασικών έργων υποδομής από τους Δήμους στην Περιφέρεια κάνει πράξη έργα που πελαγοδρομούσαν μέχρι σήμερα υπό την ευθύνη των Δήμων, οι οποίοι δεν κατάφεραν να προχωρήσουν μέχρι σήμερα από τις πολλές τοπικιστικές πιέσεις που δέχονταν.

Άλλη μια άποψη της χωροθετημένης από την μελέτη περιοχής για τον ΧΥΤΥ Άνδρου.

Καθόλου τυχαίο που η Περιφέρεια φέρνει σαν έργα προτεραιότητας 7 ΧΥΤΥ (Λέρου, Καρπάθου, Μήλου, Νάξου, Σύρου, Τήνου και Άνδρου) ανάμεσα στους οποίους επιλέγει ως πρώτο της Λέρου, όπου ο δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ ως πρόεδρος του φορέα των Δήμων Ν. Αιγαίου μέχρι πρότινος έκανε ότι μπορούσε να καθυστερήσει τα έργα.

Το πιο ακριβό έργο και προφανώς χρονοβόρο ανάμεσα σε όσα θα γίνουν είναι της Άνδρου χάρη στον αδιάκοπο «αγώνα» για την καθήλωση του νησιού, που έδωσε η ομάδα Καπάκη. Και τον οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα με την ανοχή τώρα που πέρασε στην αντιπολίτευση και του κ. Σουσούδη (δεν ψήφισε την ένταξη του έργου για χρηματοδότηση) και αρκετών τοπικών παραγόντων ή και μεμονωμένων ατόμων από όλη την Άνδρο.

Το έργο όμως υπό τη νέα διοίκηση του Δήμου προχώρησε πλέον αποφασιστικά. Και σε στενή συνεργασία Περιφέρειας/Επαρχείου και Δήμου Άνδρου ενέταξε το έργο (παρά την καταψήφιση Σουσούδη-Καπάκη) σε χρηματοδότηση και αναγγέλθηκε και η δημοπράτηση του. Η Άνδρος στα αμέσως επόμενα χρόνια θα αποκτήσει έναν πρότυπο χώρο διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων της.

"ΕΝ ΑΝΔΡΩ"

Ο δρόμος που οδηγεί προς τον χώρο όπου θα γίνει ο ΧΥΤΥ Άνδρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Επίσπευση της δημοπράτησης κρίσιμων έργων διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά, σε συνεργασία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και ΦΟΔΣΑ N. Aιγαίου Α.Ε.

Η Περιφέρεια αναλαμβάνει να δημοπρατήσει για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε., 7 έργα συνολικού προϋπολογισμού 32 εκ. €, που αφορούν τα νησιά Λέρου, Καρπάθου, Μήλου, Νάξου, Σύρου, Τήνου και Άνδρου
--------------------------------------------------

Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ο νεοσύστατος ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε., επιταχύνει τους ρυθμούς παραγωγής έργου προκειμένου να δώσει λύσεις, το συντομότερο δυνατόν στα χρονίζοντα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, καθώς πιέζουν οι χρονικές προθεσμίες της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Τα 7 έργα τα οποία έχουν τεθεί σε προτεραιότητα, είναι έργα που μελετήθηκαν και ωρίμασαν από τους αντίστοιχους Δήμους και μεταφέρονται, λόγω αλλαγής της αρμοδιότητας, στον νεοσύστατο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στη χθεσινή της συνεδρίαση η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη, προέβη στην έγκριση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε. και Περιφέρειας, για μια σειρά κρίσιμων περιβαλλοντικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. – ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συγκεκριμένα για τα εξής:

 1. Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου, προϋπολογισμού 3.075.480,18 €
  2. Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, προϋπολογισμού 1.036.566,55 €
  3. Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Μήλου, προϋπολογισμού 2.162.769,72 €
  4. Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προϋπολογισμού 5.409.188,49 €
  5. Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤΥ Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, προϋπολογισμού 4.926.136,50 €
  6. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 5.448.523,33 €
  7. Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δήμου Άνδρου, προϋπολογισμού 9.809.451,52 €

Βάσει των προγραμματικών συμβάσεων, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου θα υποστηρίξει τον ΦΟΔΣΑ στην υλοποίηση των παραπάνω έργων, δεδομένου του ότι ο νεοϊδρυθείς ΦΟΔΣΑ δεν διαθέτει τεχνική επάρκεια και το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, ενώ καλείται άμεσα να υλοποιήσει τα έργα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις και προθεσμίες της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. Η υποστήριξη που θα παρέχει η Περιφέρεια στον ΦΟΔΣΑ περιλαμβάνει όλα τα στάδια διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή τη δημοπράτηση, κατασκευή εποπτεία και διαχειριστική ολοκλήρωση των έργων.

Σημειώνεται ότι για τα τρία (3) πρώτα έργα των νησιών Λέρου, Καρπάθου και Μήλου υπάρχουν ήδη αποφάσεις ένταξης το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στο όνομα των αντίστοιχων Δήμων. Από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα αλλάξει ο δικαιούχος ώστε ο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε. να προχωρήσει στη δημοπράτησή τους.

Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) έργα των νησιών Νάξου, Σύρου , Τήνου και Άνδρου, συνολικού προϋπολογισμού 25.593.299,84 €, δεν έχουν ακόμα αποφάσεις έντασης στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και με τις αναγκαίες αλλαγές στο Τεχνικό Δελτίο των έργων θα εκδοθούν αποφάσεις ένταξης κατευθείαν στο όνομα του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε.

Προτεραιότητα από αυτά τα επτά (7) έργα έχει η Λέρος, το έργο της οποίας θα δημοπρατηθεί πρώτο, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Λέρου δεν ανταποκρίθηκε στην από 11 Αυγούστου 2020 επιστολή του ΦΟΔΣΑ (αρ. πρ. 6/2020) και δεν συνεργάστηκε. Οι υπηρεσίες του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ΦΟΔΣΑ, συνεργάστηκαν προκειμένου να καλύψουν τη μη ανταπόκριση του Δήμου Λέρου στο από 11 Αυγούστου 2020 κάλεσμα του ΦΟΔΣΑ για συνεργασία και έτσι το έργο οδηγείται άμεσα σε δημοπράτηση.

Το Γραφείο Τύπου