ΕΡΓΑ: Μέχρι Χριστούγεννα τα Λειβάδια και μετά η Μεσαριά...

ΛΕΙΒΑΔΙΑ

Ολοκληρώθηκαν τα έργα της πρώτης φάσης σύνδεσης της αποχέτευσης των Λειβαδίων με τον βιολογικό της Χώρας. Κατασκευάστηκε ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από τον ποταμό μέχρι την διασταύρωση της Χώρας. 

Ένα έργο σύνθετο όπως εξήγησε στο site ο εργολάβος κ. Ψαράκης - στην φωτογραφία πλάι στο εκτελούμενο προ μηνός έργο - από το Λαύριο που ανέλαβε μετά την αποχώρηση του πρώτου εργολάβου το 2019 - λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών - την εκτέλεση του έργου. Δύο ήταν τα σημαντικά τεχνικά σημεία του έργου εκτός του αγωγού σύνδεσης: Το πέρασμα των αγωγών από τον ποταμό των Λειβαδίων που χρειάστηκε ολόκληρο τεχνικό έργο και το αντλιοστάσιο που θα μπει δίπλα στον ποταμό - αριστερά στην φωτογραφία - και θα στέλνει τα λύματα προς τον κεντρικό αγωγό στην Χώρα. 

Το τεχνικό έργο περιελάβανε ολόκληρη τσιμεντένια κατασκευή στην κοίτη του ποταμού ώστε ο αγωγός να μην έχει πρόβλημα από την ισχυρή ροή του ποταμού τον χειμώνα. Το έργο ολοκληρώθηκε προσφάτως - όπως φαίνεται και στην παραπάνω φωτογραφία και πλέον όπως εξήγησαν οι συνεργάτες του κ. Ψαράκη απομένει η σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό των Λειβαδίων κοντά στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου μήκους περίπου 100 μέτρων. 

Εν τω μεταξύ δίπλα στον ποταμό όπου καταλήγουν οι αγωγοί των λυμάτων του χωριού - το σχετικό σημείο αποτυπώνεται στην παραπάνω φωτογραφία - θα γίνει εκσκαφή και θα διαμορφωθεί τσιμεντένιος υπόγειος χώρος που θα μπει το αντλιοστάσιο που θα έρθει έτοιμο από την Αθήνα. Το αντλιοστάσιο και οι υπόλοιπες εκσκαφές για πέρασμα αγωγού και η αποκατάσταση οδοστρώματος αναμένεται καιρού επιτρέποντος να ολοκληρωθούν μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. 

Με την ευκαιρία που μηχάνημα του Δήμου βρέθηκε στο σημείο για βοηθητικές εργασίες δήμαρχος και έπαρχος άδραξαν την ευκαιρία και συνεργάστηκαν. Έτσι το μηχάνημα του Δήμου με την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας καθάρισε πλήρως και το από χρόνια μη καθαρισμένο ρέμα. Συμβάλλοντας και στην δουλειά του επαρχείου με ελάχιστο κόστος αποφεύγοντας μια εργολαβία που θα είχε σχετικό κόστος για την Περιφέρεια. Αυτό σημαίνει αγαστή συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας, που για χρόνια δεν είχαμε στο νησί. 

ΜΕΣΑΡΙΑ

Με την ολοκλήρωση των έργων στα Λειβάδια - που όπως προβλέπει ο εργολάβος  - αυτό θα γίνει μέχρι τα Χριστούγεννα ο εργολήπτης θα συνεχίσει με την σύνδεση της Μεσαριάς με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της Χώρας με σκοπό να πέσουν τα λύματα και της Μεσαριάς στον βιολογικό της Χώρας. Το έργο εδώ είναι χρονοβόρο γιατί πρέπει και να γίνει η σύνδεση που ποτέ δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια με τον κεντρικό αγωγό. Μια σύνδεση σε δύο φάσεις. Η πρώτη ξεκινά με διάνοιξη ορύγματος από το σχολείο της Μεσαριάς - όπως φαίνεται στην φωτογραφία - και θα φτάνει μέχρι την διασταύρωση με Λάμυρα, η οποία δεν είχε γίνει. Και η δεύτερη να συνδεθεί ο αγωγός της Μεσαριάς με αυτόν της Χώρας στην διασταύρωση των Λειβαδίων. 

 

Ταυτοχρόνως θα προχωρήσει και το έργο σύνδεσης του οικισμού της Μεσαριάς με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο που με την ολοκλήρωση του θα καταλήγει στον βιολογικό της Χώρας. Ένα έργο χρονοβόρο και με πολλές λεπτομέρειες στο οποίο καλούνται να συμμετέχουν και οι κάτοικοι που πρέπει να κάνουν τις συνδέσεις ακυρώνοντας του βόθρους με τους οποίους λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Η ασφαλτόστρωση θα γίνει στο τέλος των έργων για να μην υπάρξουν εκ νέου μπαλώματα στο νέο ασφαλτοτάπητα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός του έργου, που θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο. Προφανώς όλο αυτό το διάστημα του χειμώνα οι οδηγοί που θα πηγαίνουν Χώρα θα ακολουθούν την παράκαμψη της Μεσαριάς.

Βυτιοφόρο των δασοπυροσβεστών ξεπλένει τον δρόμο της Μεσαριάς από το φρεζάρισμα που προηγήθηκε των εκσκαφών ώστε όταν πέσει στο τέλος η άσφαλτος να είναι σωστά τοποθετημένη για να αντέξει.

Με την ολοκλήρωση του έργου η Μεσαριά θα έχει και δίκτυο αποχέτευσης και νέο δρόμο χωρίς μπαλώματα και λακκούβες. Ένας σημαντικός εκσυγχρονισμός για την περιοχή. Μέχρι τότε οι αρμόδιοι του Δήμου και ο εργολάβος ζητούν υπομονή γιατί δημόσια έργα με φωτογραφική ταχύτητα δεν γίνονται κι όποιοι υπόσχονται τέτοια έργα είναι αυτοί που δεν ξεκίνησαν ποτέ και δε έκαναν ποτέ κανένα έργο. Είναι αυτοί που προσπαθούν ακόμα και τώρα να ξεσηκώσουν τους κάτοικους της Μεσαριάς ποντάροντας στην αναστάτωση που έχει πάντα ένα δημόσιο έργο διαδίδοντας φήμες πως "το έργο δεν θα γίνει ποτέ". Και μια λεπτομέρεια - διόλου αμελητέα - από το ρεπορτάζ. Το έργο έχει εγκρίνει και έχει αποδεχτεί ο πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο Μεσαριάς με απόφαση τους. Δεν γίνεται ερήμην τους. Το αποδέχτηκαν και γίνεται εν γνώσει τους για το καλό της περιοχής τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δημόσια έργα έχουν προγραμματισμό, συνέχεια και συνέπεια, που είναι ανάλογος αυτών που τα κατασκευάζουν, τα επιβλέπουν και τα χρηματοδοτούν. Μέχρι σήμερα η ολοκλήρωση του έργου στα Λειβάδια δείχνει και την συνέπεια όλων των εμπλεκόμενων, την οποία αναμένουμε και στη Μεσαριά μιας και οι ίδιοι άνθρωποι (διοίκηση Δήμου και εργολάβος) συνεργάστηκαν σωστά και αποτελεσματικά στα Λειβάδια και αναμένεται να συνεχίσουν και στη Μεσαριά.

"ΕΝ ΑΝΔΡΩ"