Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στο Μπατσί

 (Έργο υποδομής που δεν φαίνεται, όμως συμβάλει αποφασιστικά στην σωστή λειτουργία του οικισμού η αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού μήκους 80 μέτρων στο πλέον πολυσύχναστο μέρος της παραλίας στο Μπατσί. Θα αντικατασταθεί ο αγωγός από την είσοδο του λιμανιού μέχρι την πλατεία. Είναι καλή και η συγκυρία που ξεκινά ο Δήμος το έργο γιατί δεν θα επιτραπούν οι μετακινήσεις για Πάσχα και συνεπώς ο Δήμος μπορεί να ολοκληρώσει χωρίς προβλήματα το έργο... - ΕΝ ΑΝΔΡΩ)

Δελτίο Τύπου: Εργασίες αντικατάστασης τμήματος αγωγού αποχέτευσης στο Μπατσί

Σας ενημερώνουμε ότι από Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 θα ξεκινήσουν εργασίες αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στο Μπατσί και συγκεκριμένα από την είσοδο του Λιμανιού έως το κέντρο της πλατείας (παλιά πιάτσα ΤΑΧΙ). Λόγω παλαιότητας και δυσλειτουργίας του αγωγού απαιτείται η άμεση αντικατάσταση του. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου μια εβδομάδα, ενώ είναι αυτονόητο ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση.

Την μελέτη του έργου εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και το έργο εκτελείται από ίδιους πόρους. Κατά την διάρκεια των εργασιών στο τμήμα της οδού από το λιμάνι μέχρι το κέντρο της πλατείας-δηλαδή καθ όλο το μήκος των εργασιών- θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Εφίσταται η προσοχή στα διερχόμενα οχήματα να κινούνται προσεχτικά με την μικρότερη δυνατή ταχύτητα και μόνο για τις εντελώς απαραίτητες εργασίες.

Ζητάμε την κατανόηση των κατοίκων. Το έργο είναι απαραίτητο να γίνει, θα λύσει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα δυσλειτουργίας της αποχέτευσης προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών μας.

 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ