Ακυρώθηκε το Γαύριο από την κρουαζιέρα λόγω λαθών του λιμενάρχη Άνδρου! Νέα πρόταση για το Μπατσί.

 

(Από την μία η πλήρης αγνόηση της διοίκησης στο θέμα της οριοθέτησης του λιμανιού της Άνδρου εκ μέρους του λιμενάρχη Άνδρου Θ. Κραψίτη και από την άλλη η επιδίωξη των χειροκροτημάτων της ενωμένης αντιπολίτευσης οδήγησε σε πλήρη αποτυχία τον καθορισμό των ορίων του λιμένα. Έτσι το Γαύριο αποκλείστηκε από την κρουαζιέρα. H νέα πρόταση είναι το Μπατσί. Ελπίζουμε εκεί που θα πάει ο αποχωρών κ. Κραψίτης να έχει λιγότερες αποτυχίες. Και να επιδιώξει περισσότερη συνεργασία με τους διοικούντες κι όχι με τις ομάδες της αντιπολίτευσης - ΕΝ ΑΝΔΡΩ)

Αγαπητό εν Ανδρω παρακαλώ να δημοσιεύσετε την παρούσα επιστολή μου για να  να ενημερώσουμε υπεύθυνα τους πολίτες Άνδρου για το θέμα κρουαζιέρα σαν ένα μελλοντικό κομμάτι του τουρισμού της Άνδρου.

Είναι γνωστό ότι μέχρι σήμερα κρουαζιερόπλοια δεν έρχονται στην Άνδρο για πολλούς και διάφορους λόγους. Η έλλειψη Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης αποτελεί τον βασικότερο. Όσο για το φετινό καλοκαίρι δεν υπάρχουν αιτήσεις  για σχετικές αφίξεις. Για να γίνουν αυτές πρέπει η Άνδρος να παρέχει τις εκ του νόμου κατάλληλες υποδομές Ασφαλείας ISPS και όχι μόνο, για να δούμε στο μέλλον κρουαζιερόπλοια και στην Άνδρο. 

Στα πλαίσια αυτά ξεκινήσαμε τις διαδικασίες που απαιτεί η νομοθεσία. Βασική προϋπόθεση για να έρθει ένα κρουαζιερόπλοιο στην Άνδρο  είναι η ύπαρξη Σχέδιου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης, το οποίο εκπονείται μόνο από ειδικές πιστοποιημένες εταιρίες και για ένα συγκεκριμένο λιμάνι ΜΟΝΟ εφόσον πληρούνται συγκεκριμένοι όροι και προδιαγραφές ασφαλείας  .

Σύμφωνα με τον ν.3622/2007 οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων (όπως Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμοί Ανάπτυξης κλπ ) εφαρμόζουν τις αποφάσεις των λιμενικών Αρχών με τις οποίες καθορίζονται τα όρια της κάθε λιμενικής εγκατάστασης.

Για τον σκοπό αυτόν το Λιμενικό Ταμείο ζήτησε στις 26/10/2021 από τον Δήμο Άνδρου πρόταση ενδεδειγμένου λιμένα στην Άνδρο. Ο Δήμος ανταποκρίθηκε  άμεσα και στο Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου που έγινε με τηλεδιάσκεψη  στις 16/11/2021 στην Τήνο, συμμετείχε και ο Δήμαρχος Άνδρου όπου δήλωσε ότι σύμφωνα με προτάσεις-εισηγήσεις μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Άνδρου προτείνεται ως ενδεδειγμένο λιμάνι το Γαύριο. Η πρόταση για το Γαύριο ψηφίστηκε ομόφωνα από τα παρόντα μέλη και η απόφαση  (176 /2021) εστάλη στην συνέχεια στη λιμενική αρχή Άνδρου για να καθορίσει τα όρια της λιμενικής εγκατάστασης Γαυρίου σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 725/2004 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 για την ενίσχυση ασφάλειας των πλοίων .

Στις 9/2/2022  ο λιμενάρχης Άνδρου έβγαλε την 01/2022 σχετική απόφαση του και καθόριζε  τα "όρια σύνδεσης πλοίου και λιμενικής εγκατάστασης Γαυρίου", χωρίς δυστυχώς να κάνει κάποια διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς της Άνδρου. Τα όρισε λοιπόν και κατά περίεργο τρόπο η συγκεκριμένη απόφαση του λιμενάρχη έγινε δεκτή από την αντιπολίτευση με ‘’ενθουσιασμό‘’!!!

Στην συνέχεια το Λιμενικο Ταμειο έστειλε την απόφαση των ορίων του λιμενάρχη Άνδρου στην ειδική πιστοποιημένη εταιρεία (ΕSA) και ανέθεσε την εκπόνησης Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης για το Γαύριο. Επειδή υπήρξαν καθυστερήσεις επικοινωνήσαμε με την εταιρεία και ρωτήσαμε. Και μας είπαν ότι υπάρχουν σοβαρότατα θέματα για να υλοποιηθεί το Σχέδιο γιατί προσκρούει στην απόφαση του λιμενάρχη Άνδρου. Μεταξύ των άλλων, την 13/4/2022, μας επισήμαναν εγγράφως πως η προτάθεισα οριοθέτηση του Γαυρίου που έστειλε το Λιμεναρχείο Άνδρου δεν είναι λειτουργική για τους παρακάτω λόγους:

  1. Καλύπτει το σύνολο της χερσαίας επιφάνειας του Λιμένα και μέρος του δρόμου πρόσβασης στο κεντρικό κρηπίδωμα
  2. Δεν επιτρέπει την παραβολή πλοίων της ακτοπλοΐας κατά τη διάρκεια ενεργοποίησή του Γαυρίου για την αποεπιβίβαση επιβατών Κρουαζιερόπλοιων.
  3. Δημιουργεί θέματα ασφάλειας λόγω των θέσεων στάθμευσης στο χώρο του Κεντρικού Κρηπιδώματος και κατά μήκος της γραμμής οριοθέτησης Κ-Λ-Μ.
  4. Δεν επιτρέπει τη διάταξη σταθερής ή ακόμη και κινητής περίφραξης ασφαλείας
  5. Απαιτεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας και σημαντική δύναμη προσωπικού ασφαλείας (φύλακες), με το όποιο κόστος απαιτεί αυτή η διαδικασία, προκειμένου να  καλυφθεί επαρκώς το σύνολο της οριοθετημένης ΧΖΛ. (Χερσαία Ζώνη Λιμένα )
  6. Απαιτεί αυξημένες υποδομές επιτήρησης (CCΤV) λόγω του εύρους της οριοθετημένης ΧΖΛ
  7. Αποκλείει την εξυπηρέτηση πλοίων ακτοπλοΐας που έχουν προτεραιότητα εξυπηρέτησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  8. Δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα στα τουριστικά λεωφορεία διακίνησης των από-επιβιβαζόμενων επιβατών Κρουαζιέρας

 Η ESA κρίνει τελικά απαραίτητο να γίνει   ανάλυση των επιχειρησιακών και λειτουργικών δεδομένων του λιμένα Γαυρίου, από τους εξειδικευμένους Συμβούλους Ασφαλείας ΑΟΑ, προκειμένου, μετά από διεξοδικό έλεγχο των λειτουργικών παραμέτρων και με βάση μια ανάλυση κόστος-οφέλους (cost-benefit analysis). 

Αντιλαμβάνεστε ότι τελικά υπάρχει αδιέξοδο λόγω της απόφασης του λιμενάρχη Άνδρου και η υπόθεση κρουαζιέρα στο Γαύριο έχει ναυαγήσει για τους παραπάνω λόγους. Αποφασίσαμε όμως να δοθεί μια εναλλακτική λύση και υπάρξει Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης εντός της ερχομένης καλοκαιρινής περιόδου. Έτσι στην επόμενη συνεδρίαση  θα φέρουμε νέα πρόταση με προτεινόμενο λιμάνι το Μπατσί  Άνδρου, όπου δεν υπάρχουν δρομολόγια επιβατηγών πλοίων και οι εν γένει συνθήκες ίσως είναι κατάλληλες για δημιουργία Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης.

Η νέα πρόταση μας για το Μπατσί έγινε καταρχήν δεκτή από την ESA με έγγραφο της προς το Λιμενικό Ταμείο. Αναμένουμε την ψηφοφορία στην  επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου για να ξεκινήσει νέα προσπάθεια. Το θέμα κρουαζιέρα στην Άνδρο εκκρεμεί λοιπόν μέχρι την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης.

Γιώργος Βαλ. Μαντζώρος

Σύμβουλος Δημάρχου Ανδρου

Μέλος ΔΣ του ΔΛΤΤΑ

 

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

Ο Λιμεναρχης τα είπε ολα
Οπότε κάθε κατεργάρης στο πάγκο του.

ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Μην λέτε ονόματα και εκτίθεστε...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 9 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Και πολυ καλά έκανε ο λιμενάρχης, όλα στο Γαυριο θα τα πάτε; Ας αφήσουμε και τίποτα στο Μπατσί να γλείψουμε και εμεις κανένα κοκαλάκι. Μπραβο στο λιμενάρχη

This comment was minimized by the moderator on the site

Είναι μέχρι να αρχίσει τις αγωγές ο λιμεναρχης να γελάσει και το παρδαλό κατσίκι μετά.

ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Πολύ καλά τα λέτε, Να κάνει αγωγή στην πιστοποιημένη εταιρεία που όπως διαβάζουμε απέρριψε την τεχνική εισήγηση του. Μόνο που το παρδαλό κατσίκι δεν θα γελάσει διότι είναι παϊδάκια για το Πάσχα...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 9 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Να βάλετε τη μάσκα σας και να μην πατήστε πόδι. Ζήτω το παρθένων νησί.

This comment was minimized by the moderator on the site

Διάβασα την επιστολή/καταγγελία του πολυμαθούς συμβούλου του κ. Δημάρχου και θα ήθελα να παρατηρήσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν 3622/2007 η Λιμενικό Αρχή με απόφαση της καθορίζει τα όρια της Λιμενικής εγκατάστασης μετά από πρόταση του φορέα εκμετάλλευσης, εν προκειμένω του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Άραγε υπήρξε τέτοια πρόταση και εάν ναι, γιατί δεν την δημοσιοποιεί;
Εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι , που καθιστούν δύσκολη ή αδύνατη τη σχεδίαση και υλοποίηση μέτρων ασφαλείας στον ήδη κορεσμένο λιμένα Γαυρίου, γιατί προτείνεται ως εναλλακτική λύση το Μπατσί και όχι η Χώρα; μήπως η πρόταση αυτή υπαγορεύεται από μικροκομματικά/πελατειακά συμφέροντα της ευρύτερης περιοχής της βόρειας Άνδρου; ο νοών νοείτο....
Όπως είναι γνωστό τα κρουαζιερόπλοια ,λόγω του μεγέθους και του βυθίσματος του, δεν μπορούν να πλαγιοδετήσουν/πρυμνοδετήσουν, ούτε στο Μπατσί, ούτε στη Χώρα, αλλά ούτε ακόμη και στο Γαύριο.
Αναγκαστικά σε κάθε περίπτωση οι επιβάτες θα πρέπει να αποεπιβιβάζονται στη στεριά με λάντζες, όπως συμβαίνει σε αρκετά λιμάνια.

ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Τα λέτε πολύ καλά στο δεύτερο μέρος. Θα βγαίνουν με λάτζες.
Η απόφαση όπως μαθαμε απλώς αναφέρεται στο λιμάνι. Τα τεχνικά τα περιγράφει ο λιμενάρχης.
Το ποιο λιμάνι επιλέγεται όπως μας είπαν παλαιότερα που είχαμε την ίδια απορία έχει να κάνει με τις δυνατότητες φιλοξενίας. Και τέτοιες εκτός της Υδρούσας που είναι αναπτυγμένη τουριστικά έχει και η Χώρα. Μόνο που δεν έχει εμφανιστεί κρουαζιερόπλοιο ποτέ εκεί. Ίσως λόγω λιμανιού και θέσης ως προς τον καιρό...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 9 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Έλα Αλέκο.
Μάθε να διαβάζεις την αλήθεια και όχι ότι σου σερβίρουν κουτόχορτο.
Η αντιπολίτευση καλά τα λεει

ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Τα προσωπικά σου γι' ανθρώπους που δεν ξέρεις κάπου αλλού. Για δοκίμασε να στελεις το ίδιο σχόλιο χωρίς τις περικοπές σε άλλη ιστοσελίδα που αγαπάς να δεις αν θα σου βάλει ακόμα και το μισό...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 9 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Μόνο το Γαύριο και το Μπατσί είναι τα λιμάνια της ΄Ανδρου;;;;;;;;;;;;;;;;Κρουαζερόπλοια και πλοία της γραμμής MAZI στο Γαύριο ;;;;;και να έχει και εκείνες τις κατεβασιές του Βοριά μέσα στο λιμάνι..........

This comment was minimized by the moderator on the site

Δεν μας τα λες καλά. Άλλη είναι η αλήθεια και γνωστή στους πάντες, πλέον.

ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Δεν λέμε τίποτα. Το γράμμα που δημοσιεύουμε λέει. Και η εταιρεία που είδε την απόφαση του λιμενάρχη λέει. Συνεπώς η αλήθεια με απόφαση της εντεταλμένης και πιστοποιημένης εταιρείας λέει αυτά που λέει. Το τι λέει ο ένας από εδώ κι άλλος από εκεί δεν λέει...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 9 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Η αντιπολίτευση λέει ότι φταίει ο Ματζωρος τώρα εγώ ποιον να πιστέψω.

ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Κόπηκαν οι χαρακτηρισμοί. Παρακαλώ όχι χαρακτηρισμούς

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 9 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Την αλήθεια την διαβασαμε

Περισσότερα