Η κοινωνική επιχειρηματικότητα και πως μπορεί να βοηθήσει την Άνδρο

Της Μαρίας Ψαρρού

Υπ. Διδάκτωρ
Πάντειο Πανεπιστήμιο -  Τμ. Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

H Κοιν.Σ.Επ. «ΠΡΩΤΕΥΣ» υπό τον Δημήτρη Κοκκίνη οργανώνει Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιστιοναυτικής Εκπαίδευσης για 10 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Άνδρου που θα συμμετάσχουν σε ναυτική εκπαίδευση με το ιστιοφόρο Νορβηγικό Εκπαιδευτικό Ιστιοφόρο «SØRLANDET» μεταξύ Νορβηγίας, Βόρειας Ιρλανδίας και Δανίας.

Τι είναι η κοινωνική οικονομία; Πως ορίζεται; Ποιοι είναι οι φορείς της; Πως οι φορείς της βοηθούν στην ανάπτυξη; Ερωτήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκαν στο Κόρθι και τη Χώρα από το Κέντρο δια βίου μάθησης του Δήμου Άνδρου την προηγούμενη χρονιά.

 

Η Κοινωνική Οικονομία είναι: «το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων».

Φορέα της είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), δηλαδή ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό που διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε:

Α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, που φορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

Β) Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνική φροντίδας, που αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού-προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Γ) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση συλλογικών αναγκών (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν την τοπική ή περιφερειακή ανάπτυξη.

Στην Άνδρο έχουν ιδρυθεί και δραστηριοποιούνται μέχρι στιγμής οι εξής δύο Κοιν.Σ.Επ., οι οποίες εμπίπτουν στην τρίτη κατηγορία, εξυπηρετούν δηλαδή συλλογικό και παραγωγικό σκοπό:

Από έκθεση φωτογραφίας με θέμα την θάλασσα στην έδρα της Άνδρος-ΚΟΙΣΕΠ κατά την διάρκεια του πανελληνίου πρωταθλήματος windserfing που διοργανώθηκε στον Όρμο Κορθίου εφέτος

Α. ΠΡΩΤΕΥΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (http://proteusinnovation.com)

Σκοπός της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων και ειδικότερα, η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Για έδρα της επιλέχθηκε το νησί της Άνδρου που είναι και ο αρχικός χώρος δράσης, πειραματισμού και εφαρμογής των δραστηριοτήτων μας, με τη δυνατότητα ίδρυσης και διατήρησης υποκαταστημάτων ή γραφείων και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τους ιδρυτές της «οι ιδέες συνήθως γεννιούνται στην αναγνώριση μιας έλλειψης. Αυτή η αναγνώριση επιτρέπει την ανάπτυξη της φαντασίας, που είναι η τροφή του ονείρου που οδηγεί στην καινοτομία, τη δημιουργία δηλαδή μιας νέας οπτικής, ενός νέου προϊόντος, ή μίας νέας υπηρεσίας για την κάλυψη αυτής της έλλειψης.».

Για το 2015 η Κοιν.Σ.Επ. «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» συνεχίζει και επεκτείνει την συνεργασία της με το Νορβηγικό Εκπαιδευτικό Ιστιοφόρο «SØRLANDET» οργανώνοντας το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιστιοναυτικής Εκπαίδευσης «ΕΙΔΟΘΕΑ 2015» με στόχο να προσφέρει την ευκαιρία σε δέκα (10) μαθητές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της νήσου Άνδρου να συμμετάσχουν σε ταξίδια ιστιοναυτικής εκπαίδευσης μεταξύ Νορβηγίας, Βόρειας Ιρλανδίας και Δανίας.

Το πρόγραμμα «ΕΙΔΟΘΕΑ 2015» δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες, μαθητές γυμνασίου και λυκείου να ταξιδέψουν, και να εργαστούν στο εκπαιδευτικό ιστιοφόρο «SØRLANDET» για ένα χρονικό διάστημα. Το «SØRLANDET» είναι το πιο αυθεντικά διατηρημένο παραδοσιακό ιστιοφόρο σε υπηρεσία. Το πλοίο είναι υπό την προστασία του Νορβηγικού Υπουργείου Πολιτισμού, σαν το πιο σημαντικό μνημείο ναυτικού πολιτισμού στη Νορβηγία.  Στόχος του προγράμματος είναι να αυξηθεί η επίγνωση σχετικά με τη ζωή και την εργασία στη θάλασσα καθώς αυτού του είδους η εκπαίδευση είναι ιδιαιτέρως εποικοδομητική για τους νέους, αφού τους παρέχει ορισμένες από τις βασικές δεξιότητες της ζωής, εμπλουτίζοντας τον χαρακτήρα τους και προετοιμάζοντάς τους καλύτερα για τις απαιτήσεις της ζωής σε ένα κόσμο που διαρκώς αλλάζει, και γίνεται πολυπλοκότερος και απαιτητικότερος.

Η Άνδρος-ΚΟΙΝΣΕΠ όπου συνεργάζονται πολλοί νέοι από το Κόρθι (πρόεδρος Μ. Ψαρρού) διοργανώνει πλήθος σεμιναριών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Άνδρο

Β. ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΔΡΟΥ (http://www.androskoinsep.gr)

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία "ΑΝΔΡΟΣ ΚοινΣΕπ" ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2014, με έδρα την Άνδρο και σύνθημα «Δρω στην Άνδρο». Tον Ιανουάριο του 2015 εγκαινίασε στον Όρμο Κορθίου ένα μικρό πολυχώρο πολιτισμού, στον οποίο πραγματοποιούνται έκτοτε οι περισσότερες δράσεις της.  

Σκοπός της επιχείρησης είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Από την ίδρυσή της έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από δράσεις (εκδηλώσεις και σεμινάρια), άλλες με το χαμηλότερο δυνατό αντίτιμο συμμετοχής και άλλες δωρεάν, οι οποίες απευθύνονται στους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες της Άνδρου και επικεντρώνονται στους τομείς του πολιτισμού, του περιβάλλοντος,, της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και της κοινωνικής ενεργοποίησης. Απώτερος σκοπός τους είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του νησιού.

Η «ΑΝΔΡΟΑ Κοιν.Σ.Επ» συνεργάζεται επίσης με δημιουργούς που ζουν ή εμπνέονται από την Άνδρο. Τα έργα και τα προϊόντα τους διατίθενται με σκοπό αφενός τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο νησί και αφετέρου την υποστήριξη και τη διάχυση των δωρεάν δράσεων.

Σήμερα συγκεντρώνει 91 εγγεγραμμένα μέλη, τα οποία συμμετέχουν στις δραστηριότητές της, καθώς επίσης έχει διαμορφώσει έναν αξιόλογο πυρήνα άμεσων συνεργατών, ο οποίος εμπλουτίζεται διαρκώς. Τον πυρήνα αυτό αγκαλιάζει μια αλυσίδα από συνεργαζόμενους φορείς, υποστηρικτές και χορηγούς, συνθέτοντας ένα κοινωνικό και επιχειρηματικό cluster που έχει επιλέξει να δρα συνεργατικά στην Άνδρο.

Θεωρούμε ότι και οι δύο κοινωνικοί συνεταιρισμοί που παρουσιάσθηκαν δείχνουν ένα νέο δρόμο με πολλές προοπτικές για το νησί της Άνδρου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι πρόκειται για ομάδες που στηριζόμενες αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την προώθηση των συνεργασιών, καταφέρνουν να κινητοποιούν δημιουργικές δυνάμεις και να παράγουν απτά αποτελέσματα, προωθώντας την κοινωνική συνοχή και την τοπική ανάπτυξη.

Ο πολλαπλασιασμός τους και η διεύρυνση του φάσματος των συνεργασιών τους με κάθε δυνητικό εταίρο από τον ιδιωτικό, δημόσιο ή τον εθελοντικό τομέα, θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση του κοινωνικού κεφαλαίου της Άνδρου, καθιστώντας την ελκυστικότερο τόπο κατοικίας, εργασίας αλλά και επενδύσεων.

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet