Αμετανόητος και μόνος ο Θ. Σου...
Στιγμιότυπο από το ΔΣ που αποφασίστηκε η διάλυση της Αναπτυξιακής Άνδρου το 2017, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις του τότε αντιδημάρχου Χρήστου Βουραζέρη και του τότε προέδρου του ΔΣ Λευτέρη Μπάλλα. Στη φωτογραφία ο Μπ. Αννίσης διαβάζει την εισήγηση του υπό την πλήρη αδιαφορία του τότε δημάρχου Θ. Σουσούδη.
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εκλ...
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ...
  ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ Τα αναλυτικά αποτελέσματα της Άνδρου ανά δημοτική ενότητα, οικισμό και κατά χωριό από το Εν Άνδρω.   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ   ΑΝΔΡΟΣ 1 ΝΔ 115, ΣΥΡΙΖΑ 19, ΠΑΣΟΚ 15, ΚΚΕ 11, Ελληνική Λύση 14, Φωνή Λογικής 1, Μέρα25 7, Νίκη 7, Σπαρτιάτες 15, Οικολόγοι 5, ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 1, Πράσινο & Μωβ 1, Πλέύση Ελευθερίας 4, Πατριωτικός Συνασπισμός 4 ΑΝΔΡΟΣ 2 ΝΔ 111, ΣΥΡΙΖΑ 16, ΠΑΣΟΚ 14, ΚΚΕ 5, Ελληνική Λύση 1, Ανταρσύα 1, Φωνή Λογικής 1, Μέρα25 3, Νίκη 8, Σπαρτιάτες 9, Πράσινο & Μωβ 1, Πλεύση Ελευθερίας 4, Πατριωτικός Συνασπισμός 1, Πνοή 1 ΑΝΔΡΟΣ 3 ΝΔ 100, ΣΥΡΙΖΑ 20, ΠΑΣΟΚ 5, ΚΚΕ 10, Ελληνική Λύση 4, Μέρα25 6, Νίκη 9, Σπαρτιάτες 7, Οικολόγοι 1, ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 2, Πράσινο & Μωβ 1, Πλεύση Ελευθερίας 3, Πατριωτικός Συνασπισμός 3 ΑΝΔΡΟΣ 4 ΝΔ 91, ΣΥΡΙΖΑ 25, ΠΑΣΟΚ 9, ΚΚΕ 4, Ελληνική Λύση 5, ΚΚΕ μ/λ 1, Φωνή Λογικής 4, Μέρα25 7, Μ/Λ ΚΚΕ 1, Σπαρτιάτες 3, Οικολόγοι 2, Πράσινο & Μωβ 1, Πλεύση Ελευθερίας 10 ΑΝΔΡΟΣ 5 ΝΔ 123, ΣΥΡΙΖΑ 12, ΠΑΣΟΚ 4, ΚΚΕ 7, Ελληνική Λύση 18, ΚΚΕ Μ/Λ 1, Μέρα25 4, Νίκη 7, Ένωση Κεντρώων 1, Σπαρτιάτες 4, Πράσινο & Μωβ 1, Πλεύση Ελευθερίας 12, Πατριωτικός Συνασπισμός 2 Στενιές ΝΔ 207, ΣΥΡΙΖΑ 12, ΠΑΣΟΚ 8, ΚΚΕ 3, Ελληνική Λύση 9, Φωνή Λογικής 1, Μέρα25 2, Νίκη 9, Σπαρτιάτες 5, Πλεύση Ελευθερίας 5, Πατριωτικός Συνασπισμός 7 Πιτροφός ΝΔ 71, ΣΥΡΙΖΑ 12, ΠΑΣΟΚ 17, ΚΚΕ 8, Ελληνική Λύση 7, Ανταρσύα 1, Φωνή Λογικής 2, Μέρα 25 4, Νίκη 7, Σπαρτιάτες 6, Πλεύση Ελευθερίας 2, Πατριωτικός Συνασπισμός 2 Μεσαριά 1 ΝΔ 117, ΣΥΡΙΖΑ 23, ΠΑΣΟΚ 10, ΚΚΕ 9, Ελληνική Λύση 8, ΚΚΕ Μ/Λ 1, Μέρα25 4, Νίκη 10, Ένωση Κεντρώων 2, Σπαρτιάτες 5, ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 1, Πράσινο & Μωβ 1 Πλεύσης ελευθερίας 4, Πατριωτικός Συνασπισμός 2, Πνοή 1 Μεσαριά 2  ΝΔ 119, ΣΥΡΙΖΑ 20, ΠΑΣΟΚ 12, ΚΚΕ 9, Ελληνική Λύση 8, Μέρα25 1, Νίκη 6, Σπαρτιάτες 12, Πλεύση Ελευθερίας 7 Λαμύρων ΝΔ 132, ΣΥΡΙΖΑ 27, ΠΑΣΟΚ 10, ΚΚΕ 13, Ελληνική Λύση 9, Ανταρσύα 1, Φωνή Λογικής 1, Μερα25 15, Νίκη 2, Σπαρτιάτες 1, Οικολόγοι 1, Πλεύση Ελευθερίας 6, Πατριωτικός Συνασπισμός 3 Βουρκωτή ΝΔ 35, ΣΥΡΙΖΑ 4, ΠΑΣΟΚ 4, ΚΚΕ 5, Ελληνική Λύση 3, Μέρα25 2, Σπαρτιάτες 8, ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 1, Πράσινο & Μωβ 1, Πλεύση Ελευθερίας 3, Πατριωτικός Συνασπισμός 20, Πνοή 1 Αποίκια ΝΔ 82, ΣΥΡΙΖΑ 6, ΠΑΣΟΚ 8, ΚΚΕ 7, Πλεύση Ελευθερίας 4, Μέρα25 7, Νίκη 3, Σπαρτιάτες 3, Πατριωτικός Συνασπισμός 3, Ελληνική Λύση 3, Οικολόγοι 2    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΥΣΑΣ Γαύριο 1 ΝΔ 109, ΣΥΡΙΖΑ 54, ΠΑΣΟΚ 16, ΚΚΕ 14, Ελληνική Λύση 13, Μέρα25 5, Νίκη 2, Σπαρτιάτες 19, Οικολόγοι 1, Πλεύση Ελευθερίας 14, Πατριωτικός Συνασπισμός 7, Πνοή 1 Γαύριο 2  ΝΔ 87, ΣΥΡΙΖΑ 41, ΠΑΣΟΚ 10, ΚΚΕ 14, Ελληνική Λύση 5, Μέρα25 4, Νίκη 6, Σπαρτιάτες 15, Πλεύση Ελευθερίας 11, Πατριωτικός Συνασπισμός 9  Άνω Γαύριο ΝΔ 40, ΣΥΡΙΖΑ 28, ΠΑΣΟΚ 6, ΚΚΕ 8, Σπαρτιάτες 7, Πατριωτικός Συνασπισμός 12, Πλεύση Ελευθερίας 6, Ελληνική Λύση 3, Νίκη 1, ΚΚΕ Μ/Λ 2 Βιτάλι  ΝΔ 14, ΣΥΡΙΖΑ 8, ΠΑΣΟΚ 2, ΚΚΕ 1, Ελληνική Λύση 3, Φωνή Λογικής 1. Μέρα25 1, Νίκη 2. Σπαρτιάτες 3, Πλεύση Ελευθερίας 2 Πατριωτικός Συνασπισμός 3, Συνέλευση 1 Αμόλοχος ΝΔ 29, ΣΥΡΙΖΑ 7, ΠΑΣΟΚ 2, ΚΚΕ 2, Ελληνική Λύση 1, Σπαρτιάτες 1, Πλεύση Ελευθερίας 2 Μακροτάνταλο ΝΔ 80, ΣΥΡΙΖΑ 30, ΠΑΣΟΚ 8, ΚΚΕ 17, Ελληνική Λύση 4, Μέρα25 6, Μίκη 4, Σπαρτιάτες 2, Πλεύση Ελευθερίας 6, Πατριωτικός Συνασπισμός 8 Μπατσί 1 ΝΔ 121, ΣΥΡΙΖΑ 24, ΠΑΣΟΚ 16, ΚΚΕ 13, Ελληνική Λύση 6, Μέρα25 11, Νίκη 10, Σπαρτιάτες 20, Πλεύση Ελευθερίας 23, Πατριωτικός Συνασπισμός 5 Μπατσί 2 ΝΔ 147, ΣΥΡΙΖΑ 29, ΠΑΣΟΚ 16, ΚΚΕ 13, Ελληνική Λύση 8, Μέρα25 6, Νίκη 8, Σπαρτιάτες 24, Πλεύση Ελευθερίας 16, Πατριωτικός Συνασπισμός 8 Παλαιόπολη ΝΔ 64, ΣΥΡΙΖΑ 3, ΠΑΣΟΚ 8, ΚΚΕ 1, Ελληνική Λύση 6, Μέρα25 2, Νίκη 4, Σπαρτιάτες 5, Πλεύση 2, Πατριωτικός 2 Φελλός ΝΔ 28, ΣΥΡΙΖΑ 17, ΠΑΣΟΚ 2, ΚΚΕ 3, Ελληνική Λύση 9, Νίκη 3, Σπαρτιάτες 1, Πλεύση 6 Άρνη ΝΔ 53, ΣΥΡΙΖΑ 10, ΠΑΣΟΚ 7, ΚΚΕ 2, Ελληνική Λύση 1, Μέρα25 2, Νίκη 3, Σπαρτιάτες 3 Πλεύση 5 Πατριωτικός 3 Απροβάτου  ΝΔ 76 ΣΥΡΙΖΑ 23 ΠΑΣΟΚ 8 ΚΚΕ 3 Ελληνική Λύση 2, Μέρα25 2, Νίκη 2, Σπαριάτες 13, Πλεύση 9, Πατριωτικός 7 Κατακοίλου ΝΔ 48, ΣΥΡΙΖΑ 10, ΠΑΣΟΚ 6, ΚΚΕ 4, Ελληνική Λύση 13, Μέρα25 2, Νίκη 11, Σπαρτιάτες 7, Πλεύση Ελευθερίας 13, Πατριωτικός Συνασπισμός 5     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΘΙΟΥ Κόρθι 1 ΝΔ 112, ΣΥΡΙΖΑ 25, ΠΑΣΟΚ 18, ΚΚΕ 19, Ελληνική Λύση 13, Μέρα25 6, Νίκη 4, Σπαρτιάτες 2, Πλεύση 7 Κόρθι 2 ΝΔ 117, ΣΥΡΙΖΑ 10, ΠΑΣΟΚ 15, ΚΚΕ 14, Ελληνική Λύση 14, Μέρα25 5, Νίκη 6, Σπαρτιάτες 5, Πατριωτικός 2 Καπαριά ΝΔ 27, ΣΥΡΙΖΑ 11, ΠΑΣΟΚ 5, ΚΚΕ 16, Ελληνική Λύση 7, Νίκη 2, Σπαριάτες 2, Πλεύση 4, Πατριωτικός 1 Όρμος 1 ΝΔ 90, ΣΥΡΙΖΑ 24, ΠΑΣΟΚ 16, ΚΚΕ 14, Ε΅λληνική Λύση 4, Μέρα25 12, Νίκη 8, Σπαρτιάτες 3, Πλευση 6, Πατριωτικός 2 Όρμος 2 ΝΔ 86, ΣΥΡΙΖΑ 30, ΠΑΣΟΚ 17, ΚΚΕ 13, Ελληνική Λύση 4, Μέρα25 4, Νίκη 1, Σπαρτιάτες 7, Πλεύση 6, Πατριωτικός 1 Κοχύλου  ΝΔ 49, ΣΥΡΙΖΑ 9, ΠΑΣΟΚ 3, ΚΚΕ 11, Ελληνική Λύση 2, ΜΕΡΑ25 3, Πλεύση Ελευθερίας 2, Πατριωτικός Συνασπισμός 1, Φωνή Λογικής 1, Εθνικό Μέτωπο 1  Συνετί ΝΔ 61, ΣΥΡΙΖΑ 22, ΠΑΣΟΚ 7, ΚΚΕ 4, Ελληνική Λύση 4, Μέρα25 1, Νίκη 2, Ένωση Κεντρώων 2, Σπαρτιάτες 1, Συνέλευση 1 Παλαιοκάστρου ΝΔ 67, ΣΥΡΙΖΑ 6, ΠΑΣΟΚ 11, ΚΚΕ 20, Ελληνική Λύση 5, Μέρα25 3, Νίκη 1, Σπαρτιάτες 2, Πλεύση 6, Πατριωτικός 2  
Στα όρια η σύγκρουση Golden St...
Προφανώς όταν ο Υπουργός Ναυτιλίας Ι. Πλακιωτάκης διέγραφε με μια μονοκονδυλιά τις εισηγήσεις τις υπηρεσίας του και τις ομόφωνες αποφάσεις του ΣΑΣ δεν περίμενε τον σάλο που θα ξέσπαγε στο υπουργείο του και στον ναυτιλιακό χώρο. Κάτι που τον έφερε σε δύσκολη προσωπικά και πολιτικά θέση. Δεν ήταν προετοιμασμένος για την τρικυμία και όταν ξέσπασε δεν ήξερε τι να κάνει…
Οι νέοι γύρισαν την πλάτη στον...
Ο πολιτικός αναλυτής Πάνος Σταθόπουλος μιλά στον Γιώργο Φιντικάκη LIBERAL.GR 21/06/2023
Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ στις 2...
Του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΠΑΣΑΝΤΗ   Κόμμα εξουσίας ή κόμμα διαμαρτυρίας ο ΣΥΡΙΖΑ; 1. Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ Σύμφωνα με την ανάλυση του πολιτικού αναλυτή Πάνου Σταθόπουλου στην Καθημερινή, Κυριακή 18/6, το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου διαμορφώθηκε πολύ πριν τις εκλογές. Κι αυτό το exit poll λέει πως το 71,4% είχε αποφασίσει τι θα ψηφίσει «από καιρό». Μόνο το 28,6% αποφάσισε στις τελευταίες φάσεις του εκλογικού αγώνα.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Κυβερνήτης της ε...
   Το Εν Άνδρω απευθύνθηκε προς κυβερνήτη της ελληνικής ακτοφυλακής που αυτές τις δύσκολες μέρες (ιδίως νύχτες) φυλά τα περάσματα των ελληνικών νησιών. Όπως μάς εξήγησε αυτές τις μέρες έχουν βγει στην τηλεόραση όλοι οι ανειδίκευτοι και πουλούν "γνώση" που δεν έχουν, "εμπειρία" που τους λείπει, "ιδέες" που στερούνται. Λένε το κοντό και το μακρύ τους σχετικά με τον δύσκολο κι ρόλο και τα καθήκοντα του ελληνικού λιμενικού και της ακτοφυλακής. Του ζητήσαμε ένα κείμενο και ο άνθρωπος μέσα σε μια ώρα έστειλε το παρακάτω πραγματικά αποκαλυπτικό κείμενο ζητώντας απλώς να μην αναφερθεί το όνομα του για ευνόητους λόγους. Ακολουθεί το κείμενο του:
Σύσταση και παραίτηση στο Λιμε...
  Η ΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σήμερα Παρασκευή απόγευμα 16 Ιουνίου λάβαμε από τον δήμαρχο Άνδρου Δημήτρη Λοτσάρη δελτίο τύπου με το οποίο γινόταν αποδεκτή η παραίτηση του μέλους του ΔΣ του νεοσύστατου Λιμενικού Ταμείου Άνδρου Γ.Β. Μαντζιώρου, μαζί με μακροσκελέστατη αναφορά στην οποία συμπεριλαμβάνονταν και η παραίτηση του όπως δημοσιεύθηκε στο Blog Σαγήνη.
Η δημοσκοπική αποτύπωση, το μο...
Του Κυριάκου Θωμά Οικονομολόγου, π. Δημάρχου Υδρούσας, π. Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου   Σχεδόν δύο στους τρεις βλέπουν θετικά το έργο του δημάρχου Δ. Λοτσάρη. Το ισοζύγιο θετικών και αρνητικών γνωμών είναι +25% υπέρ του Δ. Λοτσάρη. Ο ποιοτικός δείκτης αναγνώρισης του έργου του νυν δημάρχου είναι σταθερά επί τετραετία υψηλά θετικός.  Το φως της δημοσιότητας είδε πριν λίγες εβδομάδες τακτική ετήσια δημοσκόπηση στο Εν Άνδρω, που δείχνει τον σημερινό Δήμαρχο  Δ. Λοτσάρη να εξακολουθεί να προηγείται καθαρά της συνασπισμένης αντιπολίτευσης και αυτή την φορά, όπως και όλα τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια.