ΕΡΕΥΝΑ: Στο 80% το ίντερνετ στην Άνδρο! Στο 70% η διαδικτυακή ενημέρωση! Βασική πηγή το Εν Άνδρω...

Του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΠΑΣΑΝΤΗ

 

Οι 8 στους 10 χρησιμοποιούν πλέον το διαδίκτυο στην Άνδρο.

Η Άνδρος προοδεύει! Αυτό είναι το συμπέρασμα της έρeυνας που έκανε η METRON ANALYSIS για την διείσδυση του ίντερνετ στο νησί μας. Η ίδια εταιρεία σε έρευνα του 2010 είχε βρει πως η διείσδυση του διαδικτύου στο νησί ήταν 53%. Το 2016 είχε διαπιστώσει πως το ίντερνετ χρησιμοποιούσε το 64% των κατοίκων.  Και το 2018 βρήκε πως το ποσοστό είχε πλέον φτάσει το 80%! Δηλαδή 4 στους 5 πλέον χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Το 20% ή ο ένας στους πέντε που δεν χρησιμοποιεί σήμερα το διαδίκτυο περιθωριοποιείται αποκτώντας χαρακτηριστικά απομονωτισμού σαν είχαν κάποτε οι αναλφάβητοι.


(α) Η διείσδυση του ίντερνετ στην Άνδρο το 2018

Από την έρευνα - όπως βλέπουμε στον παρακάνω πίνακα - το 2016 το 44% των κατοίκων του νησιού χρησιμοποιούσε καθημερινά το διαδίκτυο. Το 2018 το ποσοστό έκανε ένα άλμα της τάξεως του 19% κι έφτασε το 63%. 6,3 στους 10 έχουν χρησιμοποιούν καθημερινά το ίντερνετ. 19% αύξηση σε δύο χρόνια δεν είναι μικρό πράγμα.

Το 63% των κατοίκων του νησιού χρησιμοποιούν το internet καθημερινά και 12% τακτικά. Το 75% έχει πλεον άμεση αναφορά στο διαδίκτυο. Μια μικρή επανάσταση συντελέσθηκε στην Άνδρο ανεπαίσθητα και επιταχύνθηκε μεταξύ 2016 και 2018!

 Από αυτό το 63% που χρησιμοποιεί καθημέρινα το διαδίκτυο οι γυναίκες  (64%) υπερέχουν ελαφρά έναντι των ανδρών (61%). Και βέβαια όπως είναι λογικό η τεχνολογική επανάσταση που συντελείται έχει ως άξονα τους νέους.

Έτσι οι νεώτερες ηλικίες (18-34) χρησιμοποιούν σε ποσοστό 95% καθημερινά το ίντερνετ. Οι ενδιάμεσες ηλικίες (35-44 ετών) ακολουθούν με 79%! Οι μεγαλύτεροι (45-54 ετών) είναι πολύ κοντά φτάνοντας το 70%! Τέλος ακόμα και οι ώριμες ηλικίες (55-64 ετών) έχουν μια καλή καθημερινή επαφή σε ποσοστό 48%!

Από τις περιοχές της Άνδρου αυτή που χρησιμοποιεί τακτικότερα το internet και σε καθημερινή βάση είναι η περιοχή της Χώρας (70%). Ακολουθεί από κοντά η περιοχή του Γαυρίου (66%). Μετά  το Κόρθι (55%) και τέλος το Μπατσί (50%)!

(β) Η ενημέρωση: sites και blogs

Οι γυναίκες της Άνδρου είναι αυτές που διαβάζουν και ενημερώνονται περισσότερο. Σε ποσοστό ένω τπου 50% διαβάζουν και ενημερώνονται τακτικά κυρίως από τις ιστοσελίδες. τα ιστολόγια και πολύ λιγότερο όπως θα δούμε πιο κάτω από τις ομάδες του facebook!

Οι γυναίκες σε ποσοστό 56% (καθημερινή η συχνή επαφή με την εψιδησεογραφία) ενημερώνονται περισσότερο έναντι 31% των ανδρών όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας...

 Αναλυτικά, αυτοί που ενημερώνονται καθημερινά ή τακτικά από τα sites, τα blogs είναι η ηλικιακή ομάδα 45-54 με ποσοστά 50%! Ακολουθεί η ηλιακή ομάδα 35-44 με ποσοστο 50%. Αν όμως προσθέσουμε και αυτούς που ενημερώνονται 1-2 φορές ωτην εβδομάδα τότε η ηλικιακή ομάδα 35-44 εκτινάσεται στο 80%, με την ηλικιακή ομάδα 45-54 φτάνει κι αυτή το 77%. Δηλαδή οι δυναμικές ηλικίες ενημερώνονται ουσιαστικά από τα site και blogs. Οι άλλες ηλικίες κυμαίνονται σε συνολικό ποσοστό (καθημερινά, τακτικά και λιγότερο) οι νέοι (18-34) στο 66%, οι μεγαλύτεροι (55-64) στο 69% και οι μεγάλες ηλικίες (65+) στο 65%!

Από όλες τις περιοχές πλέον τακτικοί στην ενημέρωση είναι οι Κορθιανοί σε ποσοστό τακτικής ενημέρωση 58%. Ακολουθούν οι Γαυριώτες με 41% οι Χωραΐτες με 40% και οι Μπατσιώτες με 38%. ¨ολοι δηλαδή είναι στην ίδια ευθεία σχεδόν. Όμως αν προσθέσουμε και τους λιγότερο τακτικούς αναγνώστες τότε η Χώρα πάει στο 79%, το Μπατσί στο 74%, το Κόρθι στο 72% και το Γαύριο στο 56%! 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πρακτικά το ποσοστό ενημέρωσης από τα site και τα blog φτάνει στις τρεις περιοχές της Άνδρου στο 75! Το Γαύριο όμως ρίχνει το ποσοστό στο 70%.Οι διαφοροποιήσεις εκτός των άλλων έχουν να κάνουν και με διαχρονικές τοπικές αναφορές και αντιλήψεις. Οι Κορθιανοί π.χ. δεν νοίωθουν τόσο "απέναντι" τους Χωραΐτες. Το ίδιο και οι Μπατσιώτες. Όμως οι Γαυριώτες πιο μακριά από το πολιτικό/πολιτιστικό κέντρο του νησιού είχαν ανέκαθεν πιο φορτισμένη σχέση με την Χώρα. Δυσκολεύονται λοιπόν να αποδεχτούν κανάλια που τα χρεώνουν στην Χώρα. Αυτή είναι μια εξήγηση της απόκλισης του Γαυρίου στην ενημέρωση από τον μέσο όρο του νησιού.

 (γ) Βασική πηγή το Εν Άνδρω

 Το 2016 είχε διαπιστώθει σε έρευνα της ίδιας εταιρείας πως το site του "Εν Άνδρω" ήταν η βασική πηγή ενημέρωσης του νησιού. Κάτι που διαπιστώθηκε και στην έρευνα του 2018 και μάλιστα με αυξημενα ποσοστα. Παρακάτω ο σχετικός πίνακας είναι αποκαλυπτικός, καθώς αποτυπώνει τις απαντήσεις στο σχετικό ερώτημα. 

Το 2018 διαπιστώθηκε αύξηση των ποσοστών που έχουν ως πρώτη πηγη ενημέρωσης το Εν Άνδρω. Το 2016 το Εν Άνδρω είχαν ως πρώτη πηγή ενημέρωσης το 40% όσων μπαίνουν στο ίντερνετ. Το 2018 το ποσοστό ανέβηκε στο 44%! Με δεδομένο πως η διείσδυση του ίντερνετ έχει αυξηθεί σημαντικά η αύξηση των ποσοστών του Εν Άνδρω στο διευρυμένο πλέον ακροατήριο είναι μεγαλύτερη. Δεύτερη ποηγή ενημέρωσης - σε μεγάλη απόσταση - είναι το blog του "Περίγυρου" με 15% (το 2016 είχε 14%).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ενημερωτική/ειδησεογραφική διάσταση των site και των ομάδων του Facebook είναι λίαν περιορισμένη. Κυρίως οι ομάδες του Facebook έχουν τον ρόλο του "ενδιάμεσου" που δημοσιοποιεί κάποιες αναρτήσεις. Αλλά κι αυτό σε περιορισμένο βαθμό. Ιδίως αν λάβουμε υποόψη μας πως το Εν Άνδρω δεν κοινοποιεί σε καμία ομάδα παρά μόνο στην Σελίδα του στο Facebook και πως ο "Περίγυρος" έχει πολύ περιορισμένη δραστηριότητα στο Facebook.

Συνεπώς οι δύο πρώτες πηγές ενημέρωσης της Άνδρου, το Εν Άνδρω με 44% και ο "Περίγυρος" με 15% δεν απευθύνονται σε καμία από τις υπάρχουσες ομάδες της Άνδρου στο fecebook και παρόλα αυτά ξεχωρίζουν. Αυτό κάτι σημαίνει...

Σχολιάζοντας τώρα την ενημερωτική δραστηριότητα των υπολοίπων site, blog και ομάδων facebook μπορεί κανείς να πει πως μόνο η ομάδα ¨Πολίτες Άνδρου" με 3% το 2018 (4% το 2016) δείχνει να έχει κάποιο ακροατήριο. Επίσης, το site ¨"Άνδρος 365" με 2% δείχνει να αποκτά παρουσία και υπόσταση (το 2016 δεν είχε καν καταγραφεί).

Από εκεί και κάτω το site "Andriaki Press" με 2% (έναντι 1% τον 2016) απλώς υπάρχει. Η προσπάθεια του να εξαπλωθεί μέσα από αναρτήσεις σε διάφορες ομάδες του facebook δεν επιτυγχάνει. Περισσότερο μοιάζει με περίπτερο, που αναρτά ότι βρίσκει ή ότι του στέλνουν, μην έχοντας καμία εξωτερική δραστηριότητα και τίποτα πρωτότυπο να γράψει.

Η ομάδα Facebook "Άνδρος της ζωής μας" με 2% (το 2016 είχε 4%) πιστοποιεί τα όρια του διαχειριστή της. Η πτώση της από 4% στο 2% μέσα σε δύο χρόνια δείχνει πως εξαντλήθηκε ειδησεογραφικά με το θέμα του ΧΥΤΥ. Τέλος να σημειώσουμε πως το site του Δήμου Άνδρου με 1% το 2016 και 1% το 2018 πιστοποιεί πως η χρήση της ως προσωπική ιστοσελίδα του δημάρχου της αφαίρεσε κάθε ρόλο.

(δ) Ποιες περιοχές διαβάζουν ποιούς και γιατί

Ο παραπάνω πίνακας μας λέει ποιοι διαβάζουν ποιους κατά περιοχές στην Άνδρο. Για μια ακόμα φορά διαπιστώνουμε την μεγάλη διείσδυση του Εν Άνδρω σε όλο το νησί. Με μεγαλύτερο ποσοστό στην Χώρα (49%) και στο Κόρθι (45%) όπου σχεδόν ένας τους δύο αναφέρεται σε αυτό. Αλλά βλέπουμε και την επίσης ισχυρή διείσδυση του στο Μπατσί (39%) και στο Γαύριο (35%). Και στις δύο περιοχές περίπου τέσσερις στους δέκα αναφέρονται σε αυτό.

Ο "Περίγυρος" βρίσκει το μεγαλύτερο ακροστήριο του στο Κόρθι (21%). Ακολουθούν η Χώρα (17%) και το Γαύριο (13%). Στο Μπατσί υστερεί (8%). Οι "Πολίτες Άνδρου" έχουν άξονα αναφοράς τους το Μπατσί (9%) - όπου ξεπερνούν ακόμα και τον "Περίγυρο" - και μετά το Κόρθι (4%). Υστερούν εντελώς στη Χώρα (1%) και δεν υπάρχουν στο Γαύριο,  Η πολεμική που αναπτύχθηκε στο Γαύριο για τον ΧΥΤΥ σχεδόν εξαφάνισε το ποσοστό της ομάδας.

Το "Άνδρος 365" καταγράφει την τοπική του διάσταση στο Μπατσί (9%). Το site "Andriaki Press" καταγράφει την ελάχιστη έως ανύπαρκτη απήχηση του σε όλη σχεδόν την Άνδρο με μια κάποια εξαίρεση το Κόρθι (5%). Στη Χώρα (2%) και στο Γαύριο (1%) έχει ελάχιστη παρουσία στο δε Μπατσί είναι ανύπερκτο!

Στη δσυνέχεια ακολουθεί στον πίνακα η ομάδα "Άνδρος της ζωής μας" με μηδενική παρουσία στην Χώρα, ελάχιστη στο Μπατσί (2%) και κάποια παρουσία στο Γαύριο (5%) και στο Κόρθι (4%). Η αδυναμία της να ξεφύγει από μια θεματολογία κλειστής και μονοθεματικής ομάδας την περιθωριοποίησε. Τέλος η μέχρι εξαφανίσεως παρουσία/απουσία του site του Δήμου Άνδρου αποτυπώνει την παταγώδη επικοινωνιακή αποτυχία του ως εργαλείου ενημέρωσης των δημοτών και των επισκεπτών του νησιού μας.

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet