Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Συνετί!

 

Νέα παραίτηση σε δύσκολη στιγμή για το Συνετί και μία ακόμα παραίτηση για τον απερχόμενο δήμαρχο Θ. Σουσούδη. Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Συνετίου παραιτήθηκε δύο μήνες πριν το τέλος της θητείας του.

Εδώ το πρόβλημα δεν είναι οι δύο μήνες. Το πρόβλημα είναι πως πρόκειται για τους δύο δύσκολους καλοκαιρινούς μήνες που τα προβλήματα του οικισμού, όπως ξέρουμε από προηγούμενα χρόνια αυξάνουν. Από αυτή την άποψη ίσως κάποιος θα πρέπει να αναλάβει ή να εκπροσωπήσει τον συνδυασμό Νέοι Ορίζοντες στο Συνετί μέχρι το τέλος της θητείας του… - ΕΝ ΑΝΔΡΩ.

Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Αποδοχή παραίτησης του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Συνετίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Την από 3/6/2019 έγγραφηδήλωση –υποβολή παραίτησης του κ. Κωνσταντίνου Κουμαριανού του Μιχαήλ, από τη θέση του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Συνετίου, του Δήμου Άνδρου,

2.Τις υπ ́ αριθ. 42/2014 και 45/2014 Αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, περί επικύρωσης των γενικών αποτελεσμάτων των εκλογών της 18ηςΜαΐου2014 και ανακήρυξης των δημοτικών συμβούλων και των συμβούλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Άνδρου (Δημοτική περίοδος: 1ηΣεπτεμβρίου 2014 –31ηΑυγούστου 2019),

3.Το από 23/8/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας Αιρετών Δήμου Άνδρου,

4.Τις διατάξεις του άρθρου 54: «Παραίτηση αιρετών», του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε την παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Κουμαριανού του Μιχαήλ, από τη θέση του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Συνετίου, του Δήμου Άνδρου, του συνδυασμού «ΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οικεία ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια».

Ο Δήμαρχος Άνδρου

Θεοδόσιος Ι. Σουσούδης

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

Με τον Πετριση τι γίνεται, όλο φεύγει και όλο στην θέση του είναι

This comment was minimized by the moderator on the site

Το Συνετί
Του Συνετί
Το Συνετί
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ Συνετί
ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Δεν το κλίνουμε για να μην κλειστούμε απ' έξω...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 4 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Όσα λεει στην επιστολή του ο παρετηθεις πρόεδρος ισχύουν από το πρώτο καλοκαίρι. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το όπλο της παραίτησης του για όφελος του χωριού. Προτιμούσαε να παίρνει το μγνιατικο και να σφυρίζει αδιαφορα...... Τώρα που κόπηκε όμως θυμήθηκε τα προβλήματα μια τετραετίας.