Λιμενικό Ταμείο: προωθούνται η ανάπλαση Γαυρίου και η διαμόρφωση χερσαίων ζωνών στα λιμάνια της Άνδρου.

Από την συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου στην Τήνο στις 7/11/19

Την Πέμπτη 7/11/19 συγκλήθηκε στην Τήνο το Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου παρουσία και των πέντε μελών που ήταν από Άνδρο. Ήτοι, των Γιώργου Μαντζώρου, άμισθου ειδικού συμβούλου του δημάρχου Άνδρου, Δημήτρη Τηνιακού, αντιδημάρχου Άνδρου, Τασίας Μπιθικώτση, δημοτικού συμβούλου Άνδρου της πλειοψηφίας, Γιώργου Τρανάκου, δημοσικού συμβούλου Άνδρου της μειοψηφίας και Τασούλας Μαμάης-Καπόν, δημοτικής συμβούλου Άνδρου της μειοψηφίας. Το Συμβούλιο συγκροτήθηκε επιτέλους σε σώμα εκλέγοντας πρόεδρο και αντιπρόεδρο.

Η ανανεωμένη παρουσία της Άνδρου

Τα θέματα που εξέτασε (μαζί με τα έκτακτα) ήταν περίπου 40. Συντάχθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Ταμείου για το 2020 όπου συμπεριελήφθησαν πολλά – μετά από προτάσεις της Άνδρου – τα οποία αφορούν το Γαύριο και τα άλλα λιμάνια της Άνδρου. Για να φτάσουν οι εκπρόσωποι της Άνδρου σε συγκεκριμένες τεχνικές προτάσεις είχε γίνει σχετική προεργασία και σε επίπεδο διοικητικό και πολιτικό.

Αναλυτικά στα τεχνικά ζητήματα ο δήμαρχος με τον άμισθο ειδικό σύμβουλο είχαν «ξεσκονίσει» τα αρχεία του Ταμείου στην Άνδρο και είχαν βρει μια σειρά σημαντικών μελετών παλαιότερων ετών που αναφέρονταν στο Γαύριο ή και στα άλλα λιμάνια και είχαν ξεχαστεί στα συρτάρια της λήθης.

Σε πολιτικό επίπεδο είχαν γίνει δύο συναντήσεις των πέντε εκπροσώπων, μια στο Γαύριο και μια στο Κόρθι, όπου συζητήθηκαν τα θέματα και η ομάδα προετοιμάστηκε για το τι θα έπρεπε συγκροτημένα και συγκεκριμένα να ζητήσει ή να προτείνει στο συμβούλιο του Ταμείου στην Τήνο.

Κάπως έτσι η ομάδα της Άνδρου πήγε σύσσωμη και ήταν συγκεκριμένη στα ζητήματα που έθεσε. Πρώτη παρατήρηση: ήταν πρώτη φορά μετά από χρόνια που η παρουσία της Άνδρου ήταν και συγκροτημένη και συγκεκριμένη. Κάτι που εκτιμήθηκε και από την μεριά των Τηνίων, που έκαναν το καλύτερο για να προχωρήσουν τα θέματα του νησιού μας που εκκρεμούσαν χρόνια.

Τα θέματα που τέθηκαν στο πρόγραμμα

Αναχώρηση από το Γαύριο για Τήνο.

Συμπεριλήφθηκαν αρκετά θέματα της Άνδρου της τάξεως του 1.000.000 ευρώ, που όμως για να εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα χρειάζονται νέες μελέτες ή επικαιροποίηση παλαιότερων ξεχασμένων μελετών. Δύο εξ αυτών που συμπεριλήφθηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα για το 2020 πρέπει να αναφερθούν εκτενέστερα.

Το πρώτο είναι η «ανάπλαση του λιμανιού του Γαυρίου» για το οποίο υπάρχει μελέτη, που ξεχάστηκε στα συρτάρια από το 2009! Την είχε εκπονήσει η αείμνηστη μηχανικός Ζωή Μήλιου. Η μελέτη αναφέρεται στον πλήρη εκσυγχρονισμό του λιμανιού της Άνδρου (πλήρη ανάπλαση της Βόρειας Προβλήτας, του περιβάλλοντος χώρου κλπ). Η μελέτη θα επικαιροποιηθεί και θα έρθει προς χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Ταμείου τους επόμενους μήνες. Είναι της τάξεως των 400.000-450.000 ευρώ.

Τα δεύτερο είναι η διαμόρφωση χερσαίων ζωνών των τεσσάρων λιμανιών της Άνδρου. Και σε αυτή την περίπτωση υπήρχε προεργασία που κι αυτή είχε ξεχαστεί στα συρτάρια της λήθης. Θα προχωρήσει η μελέτη και η επικαιροποίηση του θέματος ώστε να μπορέσει μέσα στην επόμενη χρονιά να προχωρήσει η χρηματοδότηση τους.

Υπήρχαν επίσης και μια σειρά θεμάτων βελτίωσης των υπαρχόντων λιμανιών και του Γαυρίου (περιφράξεις, φωτισμοί, πίλαρ κλπ) τα οποία τέθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα. Όμως αυτό δεν αρκεί από μόνο του. Ο άμισθος ειδικός σύμβουλος του δημάρχου – που έχει και τον συντονισμό της ομάδας – ανέλαβε σε συνεργασία με συγκεκριμένο μηχανικό συνεργαζόμενο από καιρό με τον Δήμο – να προχωρήσουν τις μελέτες και τις επιμέρους προμήθειες κλπ.

Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε και αποφασίστηκε να ιδρυθεί  γραφείο του Λιμενικού Ταμείου στο Γαύριο με ευθύνη του Δήμου Άνδρου που θα είναι σημείο αναφοράς, όπως και αποθήκη όπου θα τοποθετούνται τα υλικά που θα προμηθεύεται η Άνδρος από το Ταμείο. Συζητήθηκε να υπάρχει υπεύθυνος παραλαβής ώστε να μην χάνονται πράγματα και υλικά.

Μέχρι να προχωρήσει κάποια στιγμή στο προσεχές μέλλον η διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου αυτό οφείλει να λειτουργεί πλήρως και κανονικά ώστε η Άνδρος να απολαμβάνει όλα τα οφέλη του, τα οποία μέχρι σήμερα δεν απολάμβανε σύμφωνα και με όσα έχουν γράψει οι Τήνιοι αρμόδιοι στο Εν Άνδρω τα προηγούμενα χρόνια όπου όπως αναφέρθηκε η παρουσία του νησιού μας σε αυτό ήταν υποτυπώδης και ανεπαρκής.

Τέλος, για την εκβάθυνση του λιμανιού του Γαυρίου το έργο της μελέτης, της χρηματοδότησης και της πραγματοποίησης του το έχει αναλάβει από καιρό το υπουργείο Ναυτιλίας και όπως μαθαίνουμε προχωρά. Αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες να πραγματοποιηθεί ώστε το καλοκαίρι τα πράγματα να είναι έτοιμα με την έναρξη της νέας σεζόν.

Κάτι έχει αλλάξει πλέον

Από τα παραπάνω μπορεί κανείς να πει πως αρκετά έχουν πλέον αλλάξει ή τείνουν να αλλάξουν στην παρουσία και στην λειτουργία της Άνδρου στο Λιμενικό Ταμείο υπό τη νέα διοίκηση. Αυτό το επιβεβαίωσε και πρώην πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου που είχε εκθέσει επώνυμα και με νηφαλιότητα τα προβλήματα της αντιπροσωπείας της Άνδρου κατά την προηγούμενη περίοδο.  Μένει να δούμε πως και πόσο θα προχωρήσουν τα έργα που σχεδιάζονται και μελετώνται. Όμως από την πρώτη εμφάνιση μπορούμε να πούμε οι οιωνοί δείχνουν θετικοί.

Να σημειώσουμε ακόμα την αποφασιστική πρωτοβουλία του δημάρχου να ορίσει συγκεκριμένο άμισθο σύμβουλο του στο Λιμενικό Ταμείο ώστε να υπάρχει μονίμως ένας άνθρωπος που επί μονίμου και σταθερής βάσης σε αυτό. Να ασχοληθεί με όλες τις παρελθούσες και ανεκπλήρωτες μελέτες. Να προετοιμάζει τα θέματα με προσυγκεντρώσεις ώστε να πηγαίνουν όλοι προετοιμασμένοι στα συμβούλια. Να έχει την ευθύνη και τον συντονισμό της ομάδας. Να ξέρει και να μπορεί να χειρίζεται θέματα δημόσιας διοίκησης. Έτσι ώστε να πάρει εμπρός το Ταμείο και από την μεριά της Άνδρου.

Τέλος για τους συμμετέχοντες σε προσωπικό επίπεδο – όπως μάθαμε μιλώντας με παράγοντες της Τήνου – μπορούμε να σημειώσουμε πως υπήρξε ικανοποιητική προετοιμασία και παρουσία. Να σημειώσουμε επίσης πως από την αντιπολίτευση ο κ. Γ. Τρανάκος έδειξε πως ξέρει το αντικείμενο, ενημερώνεται και μπορεί να συνεργαστεί με τους άλλους ώστε να προωθηθούν τα θέματα της Άνδρου.

Μοναδική (και σταθερή πλέον)  παραφωνία η κ. Τασούλα Μαμάη-Καπόν που εμφανίστηκε να μην μπορεί να κατανοήσει τις διαδικασίες, να μην μπορεί να συντονιστεί και να συνεργαστεί κολλώντας σε απλά ζητήματα, να μην έχει διαβάσει τη νομολογία, αλλά ούτε καν τα mail της! Και από πάνω να έχει κι ένα ύφος: «εγώ μικρή ήμουν κοινοτάρχης στο χωριό μου»!!! Θα ήταν πολύ καλύτερο για μια πιο συντονισμένη και πιο οργανωμένη παρουσία να την αντικαθιστά ο κ. Β. Αδάμης, που όπως έχει δείξει με την μέχρι σήμερα παρουσία του και ξέρει και κατανοεί πιο εύκολα τα θέματα λόγω δουλειάς. Αλλά και διαβάζει και κατανοεί  νόμους και μπορεί να αντιμετωπίζει ζητήματα της δημόσιας διοίκησης. Κατανοητό πως η κ. Τασούλα "επέστρεψε θριαμβευτικά" - μετά 20ετία - θέλοντας να «φανεί» και να «δηλώσει παρούσα»... αντιπολιτευτικά! Αλλά χωρίς προεργασία και χωρίς γνώση δεν ξέρει τι ακριβώς να πει και - όπως φαίνεται - δεν θέλει και να μάθει…

«ΕΝ ΑΝΔΡΩ»

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

ΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Συχνός αναγνώστης του Εν Άνδρω
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Αγαπητέ "επισκέπτη"
το ΕΝ ΑΝΔΡΩ δεν αναδημοσιεύει κείμενα από άλλα Site της Άνδρου. Όποια κυρία ή κύριος ασχολείται με την πολιτική και έχει αντιρρήσεις σε όσα γράφουμε μπορεί να στείλει γράμμα στο Site μας.
Αυτή την αστεία τακτική των αναδημοσιεύσεων στο Εν Άνδρω την ξεκίνησε νεαρά εργαζόμενη σε άσχετη επιχείρηση, η οποία ταυτοχρόνως δήλωνε και "δημοσιογράφος"!!!
Ήταν μια προσπάθεια αυτοδιαφήμισης. Κατανοητή. Αλλά δεν έχουμε σκοπό να την συνεχίσουμε αυτό το "έθιμο" της αυτοπροβολής άλλων που δεν τολμούν να μιλήσουν πολιτικά οι ίδιοι στο Site μας.
Ευχαριστούμε για την αποστολή του κειμένου. Όποιος έχει αντιρρήσεις σε όσα γράφονται στο Site ας μας στείλει τις απόψεις του.
ΥΓ Όσο για τις κούφιες απειλές εναντίον μας τις προσπερνούμε ως αστειότητα. Στην χώρα η ελευθερία του τύπου και της πολιτικής κριτικης είναι συνταγματικά και νομικά κατοχυρωμένες. Έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή Σημίτη που επιχειρήθηκε με πολλούς τρόπους η φίμωση του Τύπου (αυτή προφανώς θυμάται η ώριμη κυρία ακόμα) και η εποχή Τσίπρα που έβριζε (όταν ο Πολακισμός κατά του Τύπου έφτασε στη ύψη) τα ΜΜΕ που δεν τους επευφημούσαν. Οι κούφιες απειλές, λοιπόν, αλλού...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 6 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Ρε φίλε πιο εκατομμύριο εγώ βλέπω ίδρυση γραφείου με μελετητή κολλητό του ειδικού συμβούλου (πάλι χρήμα να φάμε από εκεί μέχρι να γίνει η επίκαιρο ποίηση). ΑΠΟΘΗΚΗ στο Γαυριο να τοποθετούμε τα υλικά που έρχονται από το ταμείο (ας βολεψουμε κανένα κολλητό που έχει άδεια κτήρια με ενοίκιο). Χερσαία ζώνη (ας κάνουμε και τους σεριφιδες όπως παλιά.)

This comment was minimized by the moderator on the site

Είναι εντυπωσιακό πως πέρα από ειρωνείες και απαξιωτικά σχόλια κατά της νέας διοίκησης οι αντιπολιτευόμενοι του Γαυρίου που έχουν ψηλά τον αμενέ δεν μπορούν να ψελίσουν λέξη επί της ουσίας. Γράφει εδώ ο Τασουλόπληκτος, εκ Γαυρίου υποθέτω, για "εγκέφαλους Λοτσάρη" και δεν τολμά να ψελίσει λέξη για την οργανωμένη παρουσία και την ένταξη στα τεχνικά έργα της Άνδρου 1.000.000 ευρώ. Γράφει για την μεγαλωσύνη της κυρίας Τασούλας και σχολιάζει γενικώς και στα αγγλικά "την καλή δουλειά της". Ποια είναι η καλή δουλειά της; Δεν ξέρει ο ίδιος ή δεν μπορεί να πει τίποτα. Ιδού το επίπεδο πολιτικής τους, στο επίπεδο της θάλασσας και πιο κάτω...

This comment was minimized by the moderator on the site

Πού να κατανοήσει η κα Μαμάη,,,,,μπροστά στους λαμπρούς εγκεφάλους του Λοτσάρη είναι μια ασήμαντη, με δυσκολία στις διαδικασίες και στην νομοθεσία.....ούτε γραφή και ανάγνωση..............Αχχχχχχχχχχχ αυτό το Πανεπιστήμιο της ζωής τι αστέρια βγάζει.
Τασούλα, keep up the good work.