Ένας πρώτος απολογισμός/προγραμματισμός για το λιμάνι του Γαυρίου

  

Με πολλά προβλήματα η βόρεια προβλήτα του λιμανιού του Γαυρίου. Με την σχεδιαζόμενη ανάπλαση αναμένεται να λυθούν. Η σχετική μελέτη αγνοήθηκε και έμεινε χρόνια στα συρτάρια από τους προηγούμενους υπεύθυνους του Δήμου Άνδρου για το Λιμενικό Ταμείο. Ήρθε όπως φαίνεται η ώρα να αξιοποιηθεί.

(Από τον υπεύθυνο στο Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου - εκ μέρους του δημάρχου Άνδρου - κ. Γ. Μαντζώρο λάβαμε την παρακάτω ενημέρωση σχετικά με όσα συνέβησαν και όσα εκ των υστέρων λέχθηκαν από την ομάδα Καπάκη στην μια και μοναδική συνεδρίαση του λιμενικού ταμείου που η Άνδρος - εδώ και χρόνια - πήγε με πλήρη σύνθεση και με συγκεκριμένες προτάσεις για τον προγραμματισμό έργων του 2020 τα οποία και εντάχθηκαν σε αυτόν.

Εδώ και 75 μέρες που ανέλαβε η νέα δημοτική αρχή το σύνολο και των τεσσάρων μελών της ομάδας Καπάκη έχει αναλωθεί σε μια ατέρμονη διαδικασιολογία. Ενώ έχει διακριθεί σε απουσίες, αποχές, αρνήσεις και κωλυσιεργίες. Και την μια και μοναδική φορά που επιχείρησαν (στο Λιμενικό Ταμείο) να κάνουν μια πρόταση αναλώθηκαν σε μια δημόσια αντιπαράθεση για το λιμάνι της Άνδρου προτείνοντας ένα master plan 20ετίας που δεν μπορεί να γίνει μιας και το Γαύριο στον εθνικό σχεδιασμό έχει χαρακτηριστεί ως λιμάνι τοπικής σημασίας.

Είναι προφανές πως και οι τέσσερις σύμβουλοι της ομάδας δεν έχουν εικόνα των προβλημάτων της Άνδρου. Το γεγονός ότι δεν ζουν και οι τέσσερις στο νησί δεν τους εμποδίζει να ενδιαφερθούν, να πληροφορηθούν και να ασχοληθούν με τα προβλήματα του νησιού και που - προς ενημέρωση τους - είναι και πολλά και πολύ συγκεκριμένα.

Όμως γι’ αυτά δεν έχουν πει ούτε μια λέξη, δεν έχουν καταθέσει ούτε μια πρόταση επί 2,5 μήνες. Αντιθέτως διαδικασιολογούν και απεραντολογούν. Και όταν μια φορά κατέθεσαν πρόταση ήταν εκτός νομικού πλαισίου του εθνικού σχεδιασμού όπως αποδεικνύει ο κ. Γ. Μαντζώρος - αναφέροντας τους σχετικούς νόμους και περιγράφοντας και τις σχετικές επαφές του με αρμοδίους στην Αθήνα. Συμπέρασμα: για πρώτη φορά εδώ και χρόνια η Άνδρος παρουσιάστηκε στο Λιμενικό Ταμείο πλήρης και με προτάσεις. Και για μια ακόμα φορά η συγκεκριμένη ομάδα έδειξε την αδυναμία της να είναι παραγωγική για το νησί – Εν Άνδρω)

Λιμάνι με πολλά προβλήματα το Γαύριο. Ένα από αυτά η εκβάθυνση του που θα γίνει προσεχώς.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ. ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ

Αγαπητό Εν Άνδρω,

Παραθέτω παρακάτω μερικές πληροφορίες προς ενημέρωση των αναγνωστών σου και όλων των κατοίκων της Άνδρου. Ξεκινώ με το πώς λειτουργεί σήμερα το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου και συνεχίζω με τις ενέργειες που έχω κάνει μετά την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου στην Τήνο όπου τέθηκε και το ζήτημα ενός master plan για το Γαύριο που δεν εντάσσεται στις προδιαγραφές του εθνικού σχεδιασμού του υπουργείου και τι προτείναμε εμείς οργανωμένα και συγκεκριμένα από την μεριά της σημερινής διοίκησης και έγινε αποδεκτό.

α) Τι είναι σήμερα το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου

Το διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου - Άνδρου συστάθηκε με το Π.Δ. 125/2001 ( ΦΕΚ 113/Α/6-6-2001) και έχει έδρα το Δήμο Τήνου.

Είναι ένα ΝΠΔΔ .

        Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του ΔΛΤΤ-Α προσδιορίζονται στο Β.Δ. της 19ης Ιανουαρίου 1939 (ΦΕΚ 24/Α/19-1-1939) όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, εκτός των αρμοδιοτήτων που σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2738/99 δεν μεταβιβάζονται στα συνιστώμενα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα. 

 Οι υπηρεσίες του σήμερα στεγάζονται στο πρώην Δημαρχείο του Δήμου Τήνου στην οδό Μεγαλόχαρης 23.

Είναι ο φορέας διαχείρισης,  των τεσσάρων λιμένων της νήσου Άνδρου και  των λιμένων νήσου Τήνου.

         Διοικείται από 9μελες Διοικητικό Συμβούλιο , με πρόεδρο τον Δήμαρχο Τήνου , η άλλον που ορίζει ο ίδιος.

  Συμμετέχουν 5 τακτικά μέλη από την Άνδρο και 3 τακτικά μέλη από την Τήνο .Υποχρεωτικά σύμφωνα με τον νόμο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ο  προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Τήνου.

   Όλα τα τακτικά μελή αναπληρώνονται σε περίπτωση κωλύματος από τα αντίστοιχα αναπληρωματικά .

   Τα μέλη επιλέγονται και ορίζονται σύμφωνα με τον νόμο ,από τα Δημοτικά Συμβούλια των νησιών  μας.

Οι συνεδριάσεις και τα θέματα του ΔΣ ,ορίζονται από τον πρόεδρο κατόπιν συνεννοήσεων .Κατόπιν  έγκαιρης   γραπτής ειδοποίησης των μελών ,  γίνονται στους χώρους του Δήμου Τήνου.

Ο υποφαινόμενος ,έχει οριστεί από τον Δήμαρχο Άνδρου κ. Λοτσάρη , ως ειδικός σύμβουλος του , για να  εκφράζει την πολιτική της πλειοψηφίας των μελών του Δήμου Άνδρου στο Δ.Σ. του  ΔΛΤΤΑ.

 Αρμοδιότητες

 Χειρισμός όλων των θεμάτων σχετικών με την εκμετάλλευση των χώρων δικαιοδοσίας και των μέσων που ανήκουν στο ΔΛΤΤ-Α. καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους.

  • Εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης, των χώρων δικαιοδοσίας του ΔΛΤΤ-Α
  • Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τη ζώνη λιμένα καθώς και θέματα ρυμοτομίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων.
  • Η εκπόνηση των τεχνοοικονομικών μελετών έργων υποδομής και κτιρίων.
  • Η αποτύπωση έργων και εγκαταστάσεων των λιμένων.
  • Η μελέτη επίβλεψη παρακολούθηση, λειτουργία , συντήρηση, ανακαίνιση και επισκευή των έργων και κάθε φύσεως εγκαταστάσεων του ΔΛΤΤ-Α
  • Η εκτέλεση μικρών έργων με αυτεπιστασία.

Η εκπόνηση κανονισμών χρήσης των έργων και εγκαταστάσεων 

β) Ενέργειες που έχουν γίνει προς ενημέρωση των Ανδριωτών

Πέρα  απο τα ανωτέρω και για ενημέρωση των Ανδριωτών αναγνωστών σας, θεωρώ οτι η  δύσκολη προσπάθεια των μελών του νέου Διοικ. Συμβουλίου του ΔΛΤΤΑ , για ανασυγκρότηση  των παρεχομένων υπηρεσιών των λιμανιών της Άνδρου και ειδικά του Γαυρίου, με πολύ σημαντικά  έργα, που αφού προγραμματιστούν και μελετηθούν σωστά,  θα δημοπρατηθούν και θα εκτελεστούν με απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση των δημοτών μας. 

Στο διαδίκτυο γράφτηκαν τελευταία διάφορες ανακρίβειες και αιτιάσεις  για τα έργα στο λιμάνι του Γαυριου, που θα εκτελεστούν απο το ΔΗΜΟΤ. ΛΙΜΕΝ. ΤΑΜ. ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι λιμένες της χώρας μας κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

Σε λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, σε λιμένες εθνικής σημασίας, σε λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος και σε λιμένες τοπικής σημασίας.

Εδω πρέπει να διευκρινίσουμε , οτι  ενα  προγραμματικό σχέδιο λιμένα ,  η master plan, για το λιμάνι του Γαυρίου,  δεν χαρακτηρίζεται σαν ένα έργο προτεραιότητας  (όπως πχ είναι το λιμάνι της Τήνου), γιατι απλά , το λιμάνι του Γαυριου είναι Τοπικής σημασίας  http://www.hcg.gr/node/4859

Σε επαφές μας τις προηγούμενες μέρες με Διευθυντικά στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Λιμένων,  του Υπουργείου Υποδομών, μας ενημέρωσαν  για το master plan για το λιμάνι (μείζονος ενδιαφέροντος), της Τήνου, που έγινε από το ΔΛΤΤΑ. Το Υπουργείο Υποδομών τώρα με αυτά τα χρήματα, θα προχωρήσει στην σύνταξη της μελέτης. Όταν η μελέτη  ολοκληρωθεί, θα πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος  τρόπος χρηματοδότησης των έργων, για να οδηγηθούν σε δημοπράτηση  και κατασκευή στην Τήνο. Για την Άνδρο όπως μας ενημέρωσαν είναι εκ των προτέρων αμφίβολο αν θα μπορούσε να εκπονηθεί master plan για τέτοια έργα στο λιμάνι του Γαυριου. 

Κατανοώντας τα υπάρχοντα δεδομένα έχουμε ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου μας και του Λιμενικού Ταμείου, σε επικαιροποίηση της έτοιμης και ολοκληρωμένης μελέτης για  ''Ανάπλαση Λιμένος Γαυρίου '', που συντάχτηκε από την εκλιπούσα σήμερα, μηχανικό του Δήμου Άνδρου Ζωή Μηλιού, προ δεκαετίας και δυστυχώς ήταν στα συρτάρια του Δήμου μας! .

Πρόκειται για μια πλήρη μελέτη, προϋπολογισμού 460.000,00 ευρώ, που καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες του λιμανιού μας σε έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση πλοίων και επιβατών.

Σημειώστε ότι η μελέτη αυτή δεν θα μας κοστίσει ούτε ένα ευρώ!!!  Τα έργα αυτά εγράφησαν στον πρόγραμμα του 2020 και όταν δημοπρατηθούν, θα χρηματοδοτηθούν από το ΔΛΤΤΑ. 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σύντομα θα αρχίσουν από το υπουργείο τα έργα εκβάθυνσης του λιμένα Γαυρίου, προϋπολογισμού 1.150.000 ,00 ευρώ. 

Στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες

Γιώργος Βαλ. Μαντζώρος

Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Άνδρου   

Μέλος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου            

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

Το μπάτσι δεν ανήκει στο λιμενικό ταμείο. Τα παράπονα σας στον πρώην δήμαρχο - ειδικό σύμβουλο.

This comment was minimized by the moderator on the site

Υπάρχει και το λιμάνι στο Μπατσί φιλτατε σχολιαστή Ε.Κ. Και ασφαλώς και τα λιμάνια Χώρας και Κορθίου. 4 λιμάνια έχει η Άνδρος μας.

This comment was minimized by the moderator on the site

Η μύγα... κάτι μου λέει ότι κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια!!!

This comment was minimized by the moderator on the site

Επιτέλους πήρε μπροστά η εδώ και τόσα χρόνια στάσιμη Άνδρος μας!!!! Συνεχίστε την καλή δουλειά που ξεκινήσατε, είμαστε μαζί σας!!!! Δε μας αφορούν τα μικρά, των μικρών!!! Πάμε για τα μεγάλα!!!!!! Καλή συνέχεια!!!!!!

This comment was minimized by the moderator on the site

...αέρας κοπανιστός εν ολίγοις συμπολιτες μου απο τα γραφόμενα του ειδικού λιμενολόγου του κυρίου Δημάρχου....
....μας πετάνε σαν ξεροκόματο κάποια ευρώπουλα και σπεύδε....ιο κύριος ειδικός συνεργάτης να τα κάνει έργα ...
αστεία πράγματα ...
...απέχουν πολύ φίλτατε ειδικέ..επί των ειδικών και κύριε Δήμαρχε ...πολύ όλα αυτα΄...
εδώ θα είμαστε και του χρονου να τα λέμε...

This comment was minimized by the moderator on the site

Ο κυριος Μαντζωρος φαινετε οτι κανει πολυ καλη δουλεια στο κεντρικο λιμανι του νησιου και μπραβο του.Ομως θα πρεπει να επισκεφτει και τα αλλα λιμανια του νησιου για τα οποια ειναι υπευθυνο το λιμενικο ταμειο να μιλησει με τους κατοικους-ψαραδες -ιδιοκτητεσ σκαφων και να δουμε πως μπορει να βελτιωθει η κατασταση.Το λεω αυτο γιατι οτι ειναι να γινει τωρα πρεπει να γινει το επομενο καλοκαιρι ειναι κοντα και τα 2 λιμανια χωρας και κορθιου σε ελεεινη κατασταση

This comment was minimized by the moderator on the site

χα...χα...χα...χι...χι...χι...χο...χο...
Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Άνδρου ....
υπογράφει ο κυριος Μαντζώρος....
την λαική παροιμία την ξέρει αυτός και ο κυριος Δήμαρχος ?

Για κάποιον που προδίδεται μόνος του, λέμε ότι «όποιος έχει τη μύγα, μυγιάζεται».

Σύμφωνα με τον Τάκη Νατσούλη, η παροιμιακή έκφραση είναι παραλλαγή μιας άλλης που λέει «όποιος έχει τη μύγα σκιάζεται».

Η ολόκληρη φράση είναι: «Ποιος έφαγε το μέλι; Όποιος έχει τη μύγα στο σκιάδι».

Από την ολόκληρη, λοιπόν, αυτή φράση βγαίνει το περιστατικό του κλέφτη, που έφαγε το μέλι και προδόθηκε από τη μύγα που κάθισε στο σκιάδι του (δηλαδή το καπέλο του). Το περιστατικό αφηγείται ο Γιάννης Βλαχογιάννης στο «Διηγήματα και Μελέτες».

χα...χα...χι...χι...χι..χο...χο..χο....

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Το παραπάνω σχόλιο δημοσιεύεται ως δείγμα "κριτικής" χωρίς κριτήρια. Δεν έχει ίχνος πολιτικής πάρα μόνο προσωπικής αναφοράς. Υπαινίσσεται μέλια, μύγες, λαγούς και πετραχήλια, αλλά δεν λέει λέξη για κάτι συγκεκριμένο. Όποιος το έγραψε απλώς προσπαθεί να αποδομήσει μιλώντας για κάτι που δεν μπορεί να πει γιατί δεν υπάρχει. Έτσι δίνεται η μάχη του παρασκηνίου από τις χεσμένες μύγες της Άνδρου...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 8 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον αγώνα της Τασούλας Μαμάη να μπλοκάρει κάθε άμεση προοπτική εξέλιξης στο λιμάνι Γαυρίου. Με την μια εμφάνιση της πρότεινε τα απραγματοποίητα και μετά έβγαλε ανακοινώσεις άθλιες κατά του "πολίτη Μαντζώρου". Κουβέντα όμως για τον σήμερα "πολίτη Βώσσο" (γαμπρό της) που δεν έκανε τίποτα επί δυόμιση χρόνια που ήταν υπεύθυνος για το λιμάνι. Ποια έργα έκανε ή δρομολόγησε ο Βώσσος και πότε έκανε κάποιον απολογισμό ο γαμπρός της για τα δυόμιση χρόνια του; Ζητά τα ρέστα η Τασούλα για τους δυόμιση μήνες δραστηριότητας του Μαντζώρου και δεν λέει κουβέντα για τα δυόμιση χρόνια απραξίας του γαμπρού της. Όπως φαίνεται συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση...

This comment was minimized by the moderator on the site

Γιατι ασχολιοσαστε με την ομαδα καπακη; τους δινετε αξια. Κανεις δεν ασχολιετε μαζι τους . Αυτοι νομιζουν άλλα
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Μα η ομάδα Καπάκη πήγε να κάνει αντιπολίτευση στο Λιμενικό Ταμείο προτείνοντας και συζητώντας στο ΔΣ πράγματα πέραν του νόμου και στη συνέχεια βγήκαν στο facebook της Ζωής τους κάνοντας μπούλινγκ στον Γ. Μαντζώρο. Ασχολούμαστε λοιπόν στο μέτρο που επιχειρούν με κάθε τρόπο να μπλοκάρουν την Άνδρο.

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 8 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Η ενημέρωση που μας δίνεται απο μονη της σηματοδοτεί αλλαγή πορειας για την Ανδρο μας.

Περισσότερα