Καθολική αναστολή για τα αιολικά ζητεί η Περιφέρεια. Έκτακτη σύγκλιση δημοτικού συμβουλίου. Δύο ερωτήματα του Εν Άνδρω...

 

 Να σταματήσουν όλες οι αδειοδοτήσεις και όλα τα εκτελούμενα έργα, ζητά η Περιφέρεια. Στην φωτογραφίε οι εκτελούμενες εργασίες στην Βόρεια Άνδρο...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

26-11-2019 

Στην Ρόδο σήμερα την 26η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλατεία Ελευθερίας - Ρόδος), συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου δυνάμει της αριθ. πρωτ. 158949/11522/20-11-2019 (Α∆Α: 6ΠΜΙ7ΛΞ-9ΦΘ) πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κα. Αναστασίας ∆εληγιάννης – Άσπρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, στον κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 2548/τ.Β/19-9-2019).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζημάρκος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 10: Λήψη απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου προς κατάθεση στην Κυβέρνηση για αναστολή αδειοδοτήσεων και εργασιών για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων μέχρι να υπάρξει Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για την εγκατάσταση ΑΠΕ.

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου ζητά από την Κυβέρνηση και κάθε εμπλεκόμενο φορέα, να ανασταλούν οι οποιεσδήποτε αδειοδοτήσεις και εργασίες για τα Αιολικά Πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή, μετά από διαβούλευση, χωροθέτηση των Αιολικών Πάρκων που επιχειρούνται να εγκατασταθούν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Τι μπορεί να πει Περιφέρεια και Δήμος Άνδρου για έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει νόμιμα, έχουν όλες τις εγκρίσεις και τη θετική γνώμη δημοτικών συμβουλίων και τις θετικές αποφάσεις του ΣτΕ και έχουν ήδη προκαταβάλει εκατομμύρια στον ΑΔΜΗΕ και σε προκαταβολές μηχανών; Θα τους πουν: περιμένετε να συγκαλέσουμε επιτροπές που ΔΕΝ συγκαλέσαμε για να πάρουν αποφάσεις που ΔΕΝ έχουμε αποφασίσει για το που θα βάλουμε ανεμογεννήτριες; Ποια κυβέρνηση άκουσε μέχρι σήμερα ή θα ακούσει σήμερα τέτοια "αιτήματα";

ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ

Το αίτημα της Περιφέρειας είναι καθαρά πολιτικό. Δεν λαμβάνει υπόψη του το υπάρχον νομικό πλαίσιο και δεν ενδιαφέρεται για το οικονομικό-τεχνολογικό μέρος του θέματος. Δεν ξεχωρίζει τα έργα που έχουν θετική γνωμοδότηση των τοπικών αρχών, από αυτά όπου υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις και έχουν μπλοκάρει είτε στο ΣτΕ είτε στην ΡΑΕ είτε στον υπουργό. Οι αδειοδοτήσεις (όσες έχουν προχωρήσει) στηρίζονται σε ένα νομικό πλαίσιο. Η Περιφέρεια έρχεται ξαφνικά - με μερικά χρόνια καθυστέρηση - και ζητά γενική απαγόρευση ακόμα και για έργα έχουν ήδη ξεκινήσει και οι εταιρείες έχουν ήδη πληρώσει γι' αυτά εκατομμύρια ευρώ για σύνδεση τους στον ΑΔΜΗΕ, αλλά και για προκαταβολές για τις ανεμογεννήτριες.

Θεωρούμε πως χρειαζόταν μια πιο προσεκτική απόφαση της Περιφέρειας που θα διαχώριζε τα έργα που έχουν θετικές γνωμοδοτήσεις από τα έργα που συναντούν αντιδράσεις και θα λάμβανε πρόνοια και για έργα που έχουν ήδη προχωρήσει θα ήταν πιο σωστή και θα είχε περισσότερα πιθανότητες να συζητηθεί.πολιτικά από την κυβέρνηση. Το αίτημα για γενική απαγόρευση όλων αδυνατίζει την υπόθεση. Πολύ δύσκολα η όποια κυβέρνηση θα λάβει υπόψη της μια τέτοια πρόταση ιδίως όταν γνωρίζει πως οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη πληρώσει εκατομμύρια για συνδέσεις και προκαταβολές και φυσικά έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στα δικαστήρια (ελληνικά η διεθνή) ζητώντας υψηλές αποζημιώσεις. Άρα το αίτημα της Περιφέρειας είναι καθαρά πολιτικό και εκτιμούμε πως γίνεται κυρίως για επικοινωνιακούς λόγους μετά την επιτυχημένη κινητοποίηση της Τήνου.

Στα ίδια πλαίσια κινήθηκε χθες και η διοίκηση του Δήμου Άνδρου, η οποία συγκαλεί ξαφνικά έκτακτο δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη 11/12 με αίτημα την πλήρη αναστολή κάθε εργασίας και κάθε αδειοδότησης μέχρι να εκπονηθεί ένα νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανεμογεννήτριες και στην Άνδρο. Μοιάζει ανέκδοτο η διοίκηση και η αντιπολίτευση, που δεν μπόρεσαν εδώ και δύο μήνες να συγκαλέσουν σε συνεδρίαση μια επιτροπή, την οποία οι ίδιοι όρισαν για να συζητήσουν το χωροταξικό των ανεμογεννητριών να έρχονται σε μια έκτακτη συνεδρίαση για να αποφασίσουν πλήρη αναστολή εργασιών! Αλήθεια σε ποιο νομικό πλαίσιο και σε ποιες τεχνοκρατικές προτάσεις στηρίζεται αυτό το αίτημα;

Και δύο ερωτήματα προς την σημερινή διοίκηση του Δήμου Άνδρου:

(α) Ποιος θα ακούσει τέτοιο αίτημα στην κυβέρνηση; Ιδίως όταν υπάρχουν προηγούμενες θετικές γνωμοδοτήσεις δημοτικών συμβουλίων (Υδρούσας & Κορθίου) και όταν υπάρχουν ήδη πρόσφατες οι θετικές αποφάσεις του ΣτΕ για δύο περιφερειακά έργα.

(β) Πότε θα συγκληθεί η περιβόητη επιτροπή που ανήγγειλε ο δήμαρχος και όλοι αποδέχτηκαν στο δημοτικό συμβούλιο για να εξετάσει για την Άνδρο την υπάρχουσα κατάσταση; Έχουν περάσει δύο μήνες από τον ορισμό της κι έχουμε υποβάλει το ερώτημα δημόσια δύο φορές προς την σημερινή διοίκηση. Όμως, απάντηση δεν λάβαμε. Υπάρχει μια διαπιστωμένη ραθυμία στην σύγκληση μιας κρίσιμης επιτροπής, θα έπρεπε να εξετάσει την υπάρχουσα κατάσταση. Και ξαφνικά χωρίς να έχει γίνει σύγκληση της επιτροπής συγκαλείται εκτάκτως δημοτικό συμβούλιο από τον δήμαρχο με στόχο για να παρθεί μια απόφαση για προτάσεις μιας επιτροπής που ΔΕΝ έχει καν καταφέρει συγκληθεί!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Προφανής η επικοινωνιακή διαχείριση ενός πολύ κρίσιμου πολιτικού θέματος και από την διοίκηση της Περιφέρειας και από την διοίκηση του Δήμου. Περιφέρεια και Δήμος χωρίς να έχουν προετοιμάσει κατ' ελάχιστα τεχνοκρατικά και νομικά τις αποφάσεις τους θεωρούν - όπως φαίνεται - πως όλα είναι επικοινωνία! Επαναλαμβάνουν, δυστυχώς, μια ξεπερασμένη πολιτικάντικη αντίληψη, που κυριάρχησε επί χρόνια στον τόπο και όπως είδαμε δεν βοήθησε την Ελλάδα ούτε όμως και την Άνδρο. Θα περιμέναμε μια πιο προσεκτική τεχνοκρατικά και οικονομικά και πιο ώριμη νομικά διαχείριση των απαγορεύσεων και από τους δύο γιατί από ένα σημείο και μετά οι επικοινωνιακές πρακτικές πολιτικά θα γυρίσουν μπούμερανγκ...

"ΕΝ ΑΝΔΡΩ"

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

Από χθεσινο άρθρο στην Καθημερινη:
Ο κ. Λαδακάκος θεωρεί ότι η υπερσυγκέντρωση ανεμογεννητριών σε κάποιες περιοχές είναι αναπόφευκτη. «Πράγματι σε περιοχές όπως η νότια Εύβοια ή η Ανδρος υπάρχουν ή θα υπάρξουν πολλές ανεμογεννήτριες. Οπου υπάρχει πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό, είναι επόμενο ότι θα υπάρχουν αυξημένες συγκεντρώσεις αιολικών πάρκων, κατά μια έννοια η ίδια η φύση “χωροθετεί”. Αν θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο του ΕΣΕΚ, μοιραία κάποιες περιοχές θα πρέπει να εξαντλήσουν τη φέρουσα ικανότητά τους».

Θα ήταν καλό να μάθουν όλοι ποιός είναι ο κύριος Λαδακακος, ώστε να καταλάβουν πως τα λόγια του έχουν βαρύνουσα σημασία και πως τα σενάρια των 600 ανεμογεννητριών δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
Κύριε Μπασαντη, επιμένετε να παρουσιαζετε ως αθώα και ευνοϊκή την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στην Άνδρο, όταν τουλάχιστον στο βόρειο κομμάτι του νησιού, ο σχεδιασμός προβλέπει μεγάλη βιομηχανοποίηση της περιοχής.
Όλοι οι υδρουσαιοι πρεπει να αντιληφθούν πως ο τουρισμός θα πεθάνει αν αυτά τα σενάρια γίνουν πραγματικότητα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Ήδη έχουμε ανεβάσει την εκτίμηση για τα δυσμενή σενάρια σε ανάρτηση μας. Έχουμε υπόψη να τα παρουσιάσουμε αύριο μαζί με το άρθρο της Καθημερινής και τις απόψεις του κ. Λαδάκου. ΠΟΤΕ δεν παρουσιάσαμε όπως λέτε "αθώες" τις εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών στην Άνδρο, αλλά ως αναγκαίες σε περιορισμένο αριθμός στο βόρειο τμήμα, ώστε να μην μπουν σε όλη την Άνδρο.
Δύσκολο να καταλάβετε πως κάπου υποχωρείς για να κερδίσεις αυτούς που έχουν τις απόψεις του κ. Λαδάκου. Αν νομίζετε εσείς πως με το "όχι σε όλα" θα σταματήσετε τις ανεμογεννήτριες γιατί δεν τα καταφέρατε μέχρι σήμερα; Γιατί με τα έωλα επιχειρήματα για υδροφόρους ορίζοντες πέφτουν βροχή οι απορρίψεις στο ΣτΕ;
Η θέση μας που έχετε παρερμηνεύσει (γιατί ο κ. Καπάκης για να επιβιώσει πολιτικά γράφει ασύστολα ψέματα εναντίον μας) είναι: οι 51 που έχουν εγκριθεί ας προχωρήσουν. Από αυτές οι 41 περίπου (ΔΕΗ. Enteka κλπ) είναι στη Βόρεια Άνδρο. Οι άλλες 5 ή 10 στο Στενό. Η Άνδρος πρέπει ΕΝΩΜΕΝΗ να πιέσει να σταματήσουν μέχρι εκεί. Συνεισφέρει έτσι στον εθνικό σχεδιασμό και δεν γεμίζει ανεμογεννήτριες. Είναι ένα σοβαρό επιχείρημα και προς την κυβέρνηση και προς όλους.
Επίσης όπως έχετε παρατηρήσει είμαστε οι μόνοι που δίνουμε μάχη κατά των ανεμογεννητριών Κοπελούζου που εξαπλώνονται και πάνω από το Γαύριο και πάνω από το Μπατσί. Αλλά με το "όχι σε όλα" δεν μένει χρόνος να σκεφτείτε και κανείς δεν μιλά γι' αυτές. Κι όμως αν υπάρτχει κ΄νδυνος για τον τουρισμό της Υδρούσας αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες. Αλλά δεν έχουμε ακούσει κανέναν "οικολογούντα" να το λέει. Μόνοι μας διαμαρτυρόμαστε...
Όλα τα άλλα μοιάζουν προβληματικά και δεν μας παίρνουν σοβαρά. Αν διαφωνείτε με την παραπάνω θέση ευχαρίστως να την συζητήσουμε. Όμως ποτέ δεν είπαμε για "αθώες" μηχανές και "ένοχους" ανθρώπους. Και τους "αθώους" και τους "ενόχους" τους κρίνουν από τις πράξεις του οι εισαγγελείς...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 8 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

ΧΩΡΑΙΤΕΣ ΘΑ ΠΑΘΕΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ..... ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΧΤΕΙΤΕ!!!!!

This comment was minimized by the moderator on the site

Βρε τον επαναστατη τον Χατζημάρκο και την παρέα του, που λένε ΟΧΙ στα αιολικά ! !
για κλάμματα , είμαστε σε αυτήν την χώρα απο χρόνια τώρα ! !
Ειναι δυνατόν να προτείνουν το απόλυτο ΤΙΠΟΤΑ ? ?
Σε έναν κόσμο που αλλάζει, σε έναν κόσμο που πνίγεται απο την μόλυνση και ψάχνει να βρεί διέξοδο απο την ηλιακή και αιολική ενέργεια ? ?
Αν δεν συνεισφέρει η Ανδρος και τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια με την αιολική τους ενέργεια, αλήθεια ποιοί θα το κάνουν ??
Και λέμε να συνεισφέρουν με αιολικά πάρκα μικρής ισχύος, ώστε να εμποδίσουμε με αυτόν τον τρόπο την περαιτέρω εξάπλωση τους, όπως πολλοί επιχειρηματίες θέλουν.
Η δημιουργία κύριοι, αιολικού πάρκου στον ΚΑΜΠΑΝΟ και στο ΣΤΕΝΟ ΑΝΔΡΟΥ, λύνει το πρόβλημα με την Ανδρο και την επιβουλή των αιολικών πάρκων, για μή περαιτέρω εξάπλωση τους και τελειώνουμε εδώ ! !
Ας το δούνε ρεαλιστικά και ψύχραιμα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο οι εκλεγμένοι μας εκπρόσωποι, όλων των δημοτικών παρατάξεων και άς αφήσουν στην άκρη ...τις επαναστατικές ....αρλούμπες του Χατζημάρκου ...( συγχωρέστε με, για το αγανακτισμένο του λόγου μου και μετά απο τόσα χρόνια απραξίας των εκάστοτε εκλεγμένων μας)
Να μην είμαστε ουραγοί της κάθε εξέλιξης, για μιά ακόμα χρονική στιγμή σαν ετούτη και απόντες στην ουσία, στα ζητήματα αυτά στο νησί μας, όπως, απόντες είμαστε εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια.
Ο μεγάλος σήμερα, απών Γιάννης Γληνός,απλά υπενθυμίζω, εδώ και χρόνια και μέσα απο συμπληγάδες και τρικλοποδιές, επέμενε για την εγκατάσταση μικρών αιολικών πάρκων στο άκρο βορεινό και στο άκρο νοτινό σημείο της Ανδρου και να αποτρέψουμε οπουδήποτε αλλού την εγκατάσταση τους.
Ας γίνει σήμερα ...ορατή η σκέψη του Γιάννη του Γληνού μέσα στο δημοτικό συμβούλιο ! !
ελπίζουμε....
Οχι μηδενιστές και γραφικοί ...μπροστά στις εξελίξεις, αλλά συμμέτοχοι στην προστασία του τόπου μας με προτάσεις και έργα ρεαλιστικά και πραγμαιτκά κύτιοι.
Καλή φώτιση σε όλους...

This comment was minimized by the moderator on the site

Με αφορμή διάφορα σχόλια για την μεταφορα του δεματοποιητη, μήπως υπάρχει ενημέρωση για την προσφυγή στο ΣτΕ για τον ΧΥΤΥ;; Γράψατε σε παλαιότερο σχόλιο σας ότι θα μας ενημερώνατε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Αύριο το πρωί...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 8 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

ΑΚΡΑΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ...ΝΑ ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ΟΤΙ :

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ''ΚΑΜΠΑΝΟ'' ΚΑΙ ΣΤΟ'' ΣΤΕΝΟ'' ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ, ΝΑ ΜΠΟΥΝΕ, ΑΝΕΜΟΓΓΕΝΗΤΡΙΕΣ 100 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ...ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ, ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ! !
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΜΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ 100 ΑΝΕΜΟΓΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ,ΣΤΟΝ ΒΟΡΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΤΟ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ! !
ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΜΕ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΚΥΡΙΟΙ....
ΟΙ ''ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ...ΚΑΙ ΣΙΑ'' ...ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΕΛΙΑ, ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΝΕ....
ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΓΕΛΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΔΑΛΟ ΚΑΤΣΙΚΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΑΙΑ ΑΥΤΗ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ...ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ...

ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Έχουμε επιχειρήσει με βάση τις υπάρχουσες προτάσεις, μελέτες και εγκρίσεις όλων αυτών των χρόνων μια καταγραφή. Το σύνολο όλων των αιτήσεων είναι 95. Έχουν ολοκληρωθεί οι εγκρίσεις για 51. Έχουν ξεκινήσει 8. Καλό θα ήταν να μείνουμε στις 51 και τέλος.

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 8 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Πως άραγε συνδυάζεται η απολιγνιτοποίηση και η στροφή στις ΑΠΕ και η προώθηση τους που εξήγγειλε ο Κ.Μητσοτακης, με το σανό που θα σερβίρει τους ιθαγενείς υπηκόους ο κ.Χατζημαρκος, ειναι άξιο απορίας.
Οτι πρόκειται για σανό στα ζώα ειναι προφανές, αφού δεν ειναι δυνατόν να πιστέψει κανείς οτι αυτού του είδους οι επικοινωνιακές πρωτοβουλίες ειναι δυνατόν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα.
Γίδι δεν παίρνουν και μια απόφαση ακύρωσης της συμφωνίας Τουρκίας- Λιβυης, δεν ειναι κακή ιδέα.
Έχω την περιέργεια οι σταθερά αντιπολιτευόμενοι Σουσούδης και Καπάκης θα συμπλεύσουν με τη γραμμή Χατζημαρκου, ή θα ψάξουν τροπο διαφοροποίησης με ακόμη πιο ακραίες τοποθετήσεις!

This comment was minimized by the moderator on the site

ΥΔΡΟΥΣΑΙΟΙ ΘΑ ΠΑΘΕΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ..... ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΧΤΕΙΤΕ!!!!!

This comment was minimized by the moderator on the site

Δηλαδή μας λέτε πως ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικο;;;;
Πώς οι αδειοδοτήσεις δόθηκαν μέσα από ένα πολύ ξεκάθαρο νομικό πλαισιο;
Πώς τα fast track είναι σωστά εφόσον είναι νόμιμα;
Είναι καιρός να αναθεωρήθουν οι οροι με τους οποιους θα τοποθετηθούν οι ανεμογεννητριες.
Εύγε σε Επαρχείο και Δήμο.
ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Μάλλον τα έχετε μπερδέψει. Δεν μπερδεύουμε νομιμότητα και ηθική. Απλώς λέμε πως 15 χρόνια αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων, θετικών γνωμοδοτήσεων για ορισμένες εξ αυτών δεν είναι fast track αλλά slow motion.
Πρέπει λοιπόν να υπάρξει διαχωρισμός το ποιοι έπραξαν σωστά, πλήρωσαν πολλά και ποιοι μπήκαν ξαφνικά στο τέλος με fast track. Γι' αυτό και επιμένουμε στην περίπτωση Κοπελούζου όπου και fast track είναι και μπορούμε να τον σταματήσουμε. Για κάποιους από τους άλλους που είναι στο τέλος της διαδρομής δεν υπάρχει τρόπος να τους γυρίσουν πίσω ο Δήμος η η Περιφέρεια. Ούτε υπάρχει τρόπος να πληρώσει κάποιος δεκάδες εκατομμύρια αποζημιώσεις. Συνεπώς δεν υπάρχει τρόπος η κυβέρνηση είτε να πει ένα καθολικο όχι είτε να πληρώσει αυτή.
Άρα για ορισμένους απλώς κουβέντα να γίνεται στα καφενεία. Για τους άλλους πρέπει να γίνει ένα νέο χωροταξικό. Όμως αυτά δεν γίνονται με καθολικές απαγορεύσεις. Θα πάνε στα δικαστήρια όσοι είναι νόμιμοι και θα υπάρξουν τεράστιες αποζημιώσεις. Κάτι που δεν θα αποδεχτεί να πληρώσει κανένας.
Κι όλα αυτά ενώ μιλάμε για "κλιματική αλλαγή" στον πλανήτη (με εξαίρεση τον Τραμπ) και για "απολιγνιτοποίηση" στην Ελλάδα (και ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ).
Ο λαϊκισμός του "όλα ή τίποτα" ποτέ δεν βοήθησε κανέναν και δεν βοηθά και σήμερα κανέναν. Η σωστή προετοιμασία, η γνώση και η οργάνωση βοηθούν.

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 8 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ Ο ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ??? ΠΟΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΘΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ?~~~
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Όταν το ανακοινώσουν στο δημοτικό συμβούλιο θα το μάθετε...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 8 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΙΑ ΝΥΧΤΩΜΕΝΟΙ....
ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ ΚΥΡΙΕ ΜΠΑΣΑΝΤΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ..
ΘΑΡΡΟΣ - ΤΟΛΜΗ - ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΙΠΟΤΑ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΜΑΛΙΣΤΑ, ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΠΙΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ, ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ..
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ....ΝΑ ΣΕΡΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΥΝΤΑΥΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ, ΕΙΝΑΙ ...ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΛΕΝΕ ΣΤΑ ΚΑΦΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ...ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΠΑΝ ΟΧΙ ..
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΣΤΗΘΕΙ...
ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ.... '' ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ''
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ....
ΗΜΑΡΤΟΝ....

Περισσότερα