ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Αλήθειες και ψέματα για τις ανεμογεννήτριες

Του Γιώργου Γιαννίκου

Μηχανολόγου ΕΜΠ - Στενιές Άνδρος

 

Ανεμογεννήτριες σε αιολικό πάρκο στην Εύβοια (αεροφωτογραφία αρχείου Εν Άνδρω).

(Ο κ. Γ. Γιαννίκος συμμετείχε ως ακροατής στην δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανεμογεννητριών του Δήμου Άνδρου το Σάββατο 25/1. Από τους παριστάμενους μόνο ο Α. Μαβής επιχείρησε να τεκμηριώσει τις θέσεις του με μια συναισθηματικά φορτισμένη ημίωρη ομιλία με νομικο-τεχνικές ενστάσεις (άρνηση ΣτΕ, εξωθεσμική δράση, επίκληση ευρωπαϊκού δικαστηρίου, αμφισβητούμενα στοιχεία για Άνδρο, άγνοια διασυνδέσεων, προβολή ενστάσεων σχετικά με Life κλπ) και μια πολιτική αντίληψη «ολοκληρωτικής δημοκρατίας» (αποκλεισμοί άλλων, αδυναμία διαλόγου, προσωπικές προσβολές). Και μόνο ο κ. Ν. Γούλας κατέθεσε έναν τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο πίνακα Α/Γ της ΡΑΕ για την Άνδρο. Όλοι οι άλλοι παρευρισκόμενοι δεν ήξεραν πολλά για το θέμα για το οποίο "θα ενημέρωναν το συμβούλιο και την κοινωνία της Άνδρου". 

Στον Α. Μαβή απάντησε ο παρευρισκόμενος - ως παρατηρητής - μηχανολόγος κ. Γ. Γιαννίκος όταν ρωτήθηκε και πήρε τον λόγο εξηγώντας τεχνικά, τεχνολογικά χαρακτηριστικά των ανεμογεννητριών και των διασυνδέσεων, τα εγκεκριμένα αιολικά πάρκα στην Άνδρο κλπ. Αν και παρατηρητής ήταν ο μόνος που ήξερε για τους σχεδιασμούς της ΡΑΕ, του υπουργείου Ανάπτυξης, των επενδυτών, αλλά και περί των τεχνολογιών, των νόμων και της υπάρχουσας χωροταξίας!

Η τρίτη συνεδρίαση της επιτροπής - την Παρασκευή 31/1 - απλώς πιστοποίησε την ανάγκη πληροφόρησης αποφασίζοντας (α) την οργάνωση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα υπάρχοντα δεδομένα του θέματος τα οποία εν πολλοίς παραμένουν άγνωστα στην επιτροπή (β) Τον συντονισμό με τις άλλες επιτροπές στις Κυκλάδες. Κάτι που ως Εν Άνδρω είχαμε επισημάνει και προ διετίας και πέρσυ, αλλά συναντήσαμε την διαχρονική αδιαφορία της διοίκησης Σουσούδη.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις ζητήσαμε από τον κ. Γ. Γιαννίκο ως γνώστη ένα κείμενο για τα τεχνικά, τεχνολογικά και χωροταξικά των ανεμογεννητριών στην Άνδρο; Ακόμα ζητήσαμε να καταγράψει τι σχεδιάζεται για το νησί και με ποιον ορίζοντα; Τι έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει στο αμέσως προσεχές μέλλον; Ποιο όριο μπορεί να τεθεί και πως; Τι είναι αλήθεια και τι ψέματα από όσα λέγονται; Και ο Γ. Γιαννίκος απάντησε με το κείμενο που δημοσιεύουμε παρακάτω - ΕΝ ΑΝΔΡΩ)

Ανεμογεννήτριες σε αιολικό πάρκο στην Εύβοια (αεροφωτογραφία αρχείου Εν Άνδρω).

Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση στην Άνδρο, αλλά και στα νησιά των Κυκλάδων, όπου υπάρχει πρόγραμμα ανάπτυξης Α/Γ σε μεγάλη κλίμακα, κρίνω σκόπιμο να παραθέσω κάποια δεδομένα που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν, ώστε αφ’ ενός να μην γίνεται παραπληροφόρηση του κόσμου και αφ’ ετέρου να μπορούν να διαμορφωθούν ρεαλιστικές προτάσεις χωροθέτησής τους με μέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τουρισμό, στην οικιστική ανάπτυξη και στις λοιπές οικονομικές δραστηριότητες του νησιού που να συμπλέουν με την εκπεφρασμένη βούληση Ε.Ε και κυβέρνησης για απολιγνιτοποίηση και απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα για την αντιμετώπιση του αναμφισβήτητου φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Από τα εκτελούμενα έργα στο Καλυβάρι (φωτ. αρχείου Εν Άνδρω).

Α. ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Αλήθεια 1η: Τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών των Κυκλάδων Άνδρου – Τήνου – Μυκόνου – Πάρου – Νάξου – Σύρου με υποθαλάσσιους αγωγούς Υψηλής Τάσης 150kV σε διάταξη βρόχου και σύνδεση με την Αττική στο Λαύριο και την Νέα Μάκρη έχουν ολοκληρωθεί με δαπάνη του ΑΔΜΗΕ.

Τα έργα έγιναν ώστε, επί τέλους, να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των νησιών σε ρεύμα και να διασφαλιστεί η αμφίπλευρη τροφοδότηση, ώστε μια ζημιά όπως η πρόσφατη, να μην αφήνει για μέρες τα νησιά χωρίς ρεύμα. (Ευτυχώς που υπήρχε ακόμη εν ζωή το παλαιό εργοστάσιο ΔΕΗ στην Άνδρο, αλλιώς θα μιλούσαμε για πρωτοφανή 5νθήμερη διακοπή της ηλεκτροδότηση Άνδρου – Τήνου).

Ένας επίσης σκοπός της διασύνδεσης αυτής, ήταν να δημιουργηθεί διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος στο δίκτυο, για την σύνδεση έργων ΑΠΕ, από τα οποία έχει προϋπολογιστεί να καλυφθεί μέρος της δαπάνης του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή των έργων διασύνδεσης.

Αλήθεια 2η: Ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος, της «Διασύνδεσης Κυκλάδων» που αφορά την Άνδρο, την Τήνο, την Πάρο, και την Νάξο, εκτιμάται σε 150-200MW περίπου και προβλέπεται να καλυφθεί από έργα ΑΠΕ, κυρίως Α/Γ.

Αλήθεια 3η: Το αδειοδοτημένο έργο της εταιρείας DAMCO – Κοπελούζος συνολικής ισχύος 75.9MW στην Άνδρο (μετά από περικοπές στις αρχικές αιτήσεις για περιβαλλοντικούς λόγους όπως έγινε στην Κουβάρα και στο Πέταλο της Άνδρου), προβλέπει την πόντιση ιδιωτικού καλωδίου σύνδεσης με το Λαύριο. Υπάρχει έντονη αμφιβολία εάν το έργο αυτό, με τα νέα δεδομένα τιμής πώλησης της kWh είναι οικονομικά βιώσιμο και μπορεί να κατασκευαστεί, με δεδομένες και τις ισχυρές τοπικές αντιδράσεις που συνοδεύονται από προσφυγές των Δήμων και λοιπών τοπικών φορέων στο ΣτΕ.

Το έργο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ισχύος 120MW στον Καμπανό της Άνδρου, επίσης προβλέπει ιδιωτικό υποθαλάσσιο καλώδιο σύνδεσης με την Αρτέμιδα Αττικής. Λόγω του μεγέθους του, της θέσης του, που δεν εγείρει μεγάλες τοπικές αντιδράσεις, και της πολύ μικρού μήκους νέας οδοποιΐας που προβλέπει, φαίνεται ότι μπορεί να είναι βιώσιμο, με πρόβλεψη έναρξης εργασιών το 2021.

Αλήθεια 4η: Τα ως άνω δεδομένα, οδηγούν σε προοπτική υλοποίησης των έργων στο νησί, με εκτιμώμενη χρονική σειρά υλοποίησης, ως εξής:

 1. ΕΝΤΕΚΑ 2.7 MW στον Καμπανό (υπό κατασκευή)
 2. Φραγκάκι 15 MW στο Στενό (υλοποίηση εντός του 2020)
 3. ΔΕΗ Ανανεώσιμες 11.5MW στον Καμπανό (υλοποίηση εντός του 2020-2021)

Τα έργα 1,2 & 3, συνολικά 13 Α/Γ θεωρούνται «υπό κατασκευήν».

 1. ΔΕΗ Ανανεώσιμες 120MW στον Καμπανό (υλοποίηση 2021 – 2022)
 2. Ράχη – Ξηροκόμπι 15MW στο Κόρθι (εκτίμηση 2021 – 2022)
 3. DAMCO – Κοπελούζος 75.9MW στην κεντρική Άνδρο (άγνωστο)
 4. ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ EDF6MW στο Στενό (άγνωστο – έχει μόνο άδεια παραγωγής και όχι ΑΕΠΟ)

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στον Καμπανό (120 MW) είναι αδειοδοτικά ώριμη, αφού έχει απόφαση ΣτΕ και θετικές όλες τις γνωμοδοτήσεις, απαιτούνται όμως κάποιες πρόσθετες αδειοδοτικές ρυθμίσεις, κάτι που δεν δίνει την δυνατότητα άμεσης υλοποίησης.

Η DAMCO, που προτίθεται να υλοποιήσει τα έργα της στο κεντρικό τμήμα του νησιού, καθώς και στα άλλα νησιά, έχει προσφυγές εναντίον της στο ΣτΕ από τους Δήμους, εν αναμονή έκδοσης ΑΕΠΟ, και είναι γεγονός ότι επειδή δημιουργεί όχληση σε οικιστικές – τουριστικές περιοχές και για λόγους οπτικής όχλησης και επειδή προβλέπει διάνοιξη νέων δρόμων που υπερβαίνουν τα 13.5km σε μήκος, έχει τις πιο πολλές αντιδράσεις.

Τέλος το έργο Ράχη – Ξηροκόμπι, έχει αιτηθεί τροποποίηση της ΑΕΠΟ, έχει απορριφθεί προσφυγή εναντίον του στο ΣτΕ, και έχει αρνητικές γνωμοδοτήσεις από τον Δήμο και την Περιφέρεια, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει κάποια στιγμή.

Αλήθεια 5η: Η ΡΑΕ έχει ανακοινώσει ότι θα «διανείμει» τον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο της Διασύνδεσης Κυκλάδων σε «ανώριμα» έργα Αιολικής και Ηλιακής ενέργειας, δηλαδή έργα χωρίς αδειοδοτήσεις, κάτι που μπορεί να σημαίνει εμφάνιση και νέων επενδυτών για έργα ΑΠΕ στο νησί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Με δεδομένο ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις για να αδειοδοτηθούν στο νησί ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 150-200MW επιβάλλεται στο νησί σε συνεργασία Δήμου, Περιφέρειας και λοιπών φορέων του νησιού, να καταλήξουμε σε μία πρόταση χωροθέτησης, ώστε το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα να είναι ελάχιστο δυνατό και να διασφαλίζεται συνάμα και τα μέγιστα οφέλη, αλλά και η μέγιστη δυνατή οικονομική απολαβή για τον Δήμο και την τοπική κοινωνία.

Από τα εκτελούμενα έργα στο Καλυβάρι (φωτ. αρχείου Εν Άνδρω)

Β. ΨΕΜΜΑΤΑ

Ψέμμα 1ο: Ο διαχωρισμός των Α/Γ σε «καλές» και «κακές». Οι κακές είναι «βιομηχανικού τύπου» όπως χαρακτηρίζονται, με πυλώνες 80m και διάμετρο ρότορα άνω των 100m. Οι «καλές» είναι οι μικρές, ύψους έως 40m που δεν προσβάλλουν την αισθητική και το ανάγλυφο από τους οπαδούς του ως άνω διαχωρισμού. Κανείς όμως δεν αναφέρει ότι Α/Γ ύψους κάτω των 100m ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΠΙΑ!!!.

Τα σύγχρονα  σε παραγωγή μοντέλα Α/Γ, των μεγάλων κατασκευαστών είναι τα εξής:

 • VESTAS V-90

Ισχύς: 2.0MW

Διάμετρος Ρότορα: 90m

Ύψος Πυλώνα: 80m

 • SIEMENS – GENERAL ELECTRIC 103

Ισχύς: 3.3MW

Διάμετρος Ρότορα: 103m

Ύψος Πυλώνα: 75m έως 100m

 • ENERCON E-70

Ισχύς: 900kW

Διάμετρος Ρότορα: 90m

Ύψος Πυλώνα: 65m

 • NORDEX N-90

Ισχύς: 2.5MW

Διάμετρος Ρότορα: 90m

Ύψος Πυλώνα: 70 έως 120m

Επομένως οι «καλές» Α/Γ κατασκευάζονται αποκλειστικά στην σφαίρα της φαντασίας αυτών που προσπαθούν απλώς με φήμες να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη.

Ψέμμα 2ο: Οι Α/Γ μειώνουν την αξία της γης στις περιοχές που αναπτύσσονται. Βεβαίως αυτό μπορεί να συμβαίνει, αλλά μόνον στις τουριστικές – οικιστικές περιοχές. Ας διερωτηθούμε ποιά είναι η σημερινή αξία αγροτεμαχίων που ευρίσκονται στις περιοχές Καμπανού & Στενού, σε κορυφογραμμές χωρίς δρόμους, μακριά από παραλίες. Ας διερωτηθούμε επίσης γιατί οι κάτοικοι στον Καμπανό ή το Στενό, πλην εξαιρέσεων, θέλουν την εγκατάσταση Α/Γ στις περιοχές τους, αφού αυτό θα σημαίνει οικονομικό όφελος από την εκμίσθωση αγροτεμαχίων και βελτίωση των δρόμων, τους οποίους χρησιμοποιούν καθημερινά, για τις κτηνοτροφικές κυρίως ασχολίες τους.

Ψέμμα 3ο: Ο υπερβολικός θόρυβος από την λειτουργία των Α/Γ. Όποιος έχει δει Α/Γ να λειτουργεί, γνωρίζει πολύ καλά ότι ο θόρυβος του αέρα υπερκαλύπτει τον θόρυβο της μηχανής και τίποτα δεν ακούγεται σε οικισμούς που υποχρεωτικά απέχουν άνω του τουλάχιστον 1km.

Ψέμμα 4ο: Ο επηρεασμός των υπόγειων υδάτων. Προκειμένου για τις Κυκλάδες ο ισχυρισμός μόνον ως αστείος μπορεί να χαρακτηριστεί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Με τα ανωτέρω, επιχειρώ να ενημερώσω τους Ανδριώτες, ώστε να γνωρίζουν τις εξελίξεις σχετικά με τις Α/Γ στο νησί μας, πέρα από μια φημολογία και μια παραπληροφόρηση, από πολλές πλευρές, που δυστυχώς βρίσκει γόνιμο έδαφος λόγω και του εξειδικευμένου του θέματος και της εύλογης άγνοιας των κατοίκων.

Ανεμογεννήτριες στην Ολλανδία που δίνουν ρεύμα στα θερμοκήπια (φωτ. αρχείου Εν Άνδρω).

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Λάβαμε το παρακάτω σχόλιο από τον αναγνλωστη μας κ. Γιώργο Γ. από το Κόρθι και το θέσαμε υπόψη του κ. Γιώργου Γιαννίκου από τις Στενιές. Παραθέτουμε κάτω από το δημοσίευμα τον διάλογο για να απαντηθούν τα ερωτήματα του αναγνώστη - Εν Άνδρω

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Γιώργου Γ.

Χρήσιμο το άρθρο σας όπως πάντα. Θέλετε να μας πληροφορήσετε σε ποιους ομίλους είχε (έχει;) συμμετοχή ο κος Γιαννίκος ή να αρκεστούμε στα αποτελέσματα των αναζητήσεων της Google / ΦΕΚ; Για τις άλλες περιπτώσεις του Στενού (Καραβάς) που είναι υπό αξιολόγηση στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τον πίνακα του κ. Γούλα υπάρχει πληροφόρηση; Υπάρχει ζήτημα στις περιπτώσεις εγκατάστασης πλησίον στους υπάρχοντες πυλώνες της ΔΕΗ; Για τις περιπτώσεις της Σταυροπέδας (Αγ. Τριάδα, Ζαγανιάρης) υπάρχει κώλυμα λόγω αρχαιολογικών χώρων; Τέλος περιλαμβανόταν στη λίστα του κ. Γούλα και η περιοχή Μανταχαράκη ακριβώς πάνω από τα Άχλα. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση για το πού βρίσκεται η αξιολόγηση για αυτό;
ΓΓ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γιώργου Γιαννίκου

Αγαπητό Εν Άνδρω,
Επειδή στις απόψεις που επώνυμα εξέθεσα, για τις Α/Γ στην Άνδρο, υπήρξε σχόλιο του  αναγνώστη ΓΓ που θέτει το ερώτημα, σε ποιους ομίλους είχα ή έχω συμμετοχή και για να μην πλανώνται αρνητικά σχόλια για την ανάμιξη μου σε τέτοιου είδους έργα, σας δίνω πιο κάτω την απάντηση μου.
1. Είμαι Μηχ/γος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ με 40 χρόνια ενασχόλησης με Δημόσια Έργα κυρίως στους τομείς της επεξεργασίας πόσιμου ύδατος, βιολογικούς καθαρισμούς πόλεων- οικισμών, αντλιοστάσια και δίκτυα μεταφοράς ύδατος, αλλά και ενεργειακά έργα. Στα πλαίσιο αυτής μου της δραστηριότητας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα τελευταία χρόνια είχα ανάμειξη και την ευθύνη κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Χώρας και Κορθίου, καθώς και των αντλιοστασίων αποχέτευσης.
2. Λόγω της ενασχόλησης μου σε αδειοδοτικά και κατασκευαστικό επίπεδο, με ενεργειακά έργα, όπως Α/Γ, Υδροηλεκτρικά έργα και Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί, έχω εμπλακεί ως Σύμβουλος Μηχανικός με την αδειοδότηση του ΑΣΠΗΕ  της Greek Windpower, ισχύος 15 MW, στην περιοχή Φραγκάκι, στο Στενό της Ανδρου, το οποίο υλοποιεί μεγάλος όμιλος που ασχολείται με τις ΑΠΕ.
3. Δεν έχω εταιρική συμμετοχή σε αυτόν ή άλλον όμιλο από τους εν ασχολούμενους σχετικά, όποτε το επαγγελματικό μου ενδιαφέρον περιορίζεται στην αμοιβή για τις υπηρεσίες μου, για την υλοποίηση ενός έργου, που πιστεύω ότι, όπως και ορισμένα άλλα έργα ωφελούν το νησί και τον τόπο. Η ανάμειξη μου είχε σαν συνέπεια τον σχεδιασμό ενός έργου, που πληροί όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να μην δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα και να τυχαίνει και αποδοχής από την τοπική κοινωνία.
Σχετικά με τα λοιπά ερωτήματα του αναγνώστη σας, εξ όσων γνωρίζω, οι απαντήσεις είναι οι εξής:

-   Η αίτηση αδειοδότησης στον Καραβά Στενού, δεν μπορεί να προχωρήσει για λόγους κορεσμού του δικτύου του ΑΔΜΗΕ, είναι στην ζώνη απαγόρευσης εγκατάστασης Α/Γ σύμφωνα με την μελέτη LIFE  και έχει προβλήματα χωροθέτησης, λόγω της γειτνίασης με τους πυλώνες ΔΕΗ που καταλήγουν στο Στενό.
-   Το έργο της EDISON στην Σταυροπεδα έχει αρνητική γνωμοδότηση από την ΡΑΕ και δεν προχωράει.
-   Στα Αχλα, το μόνο έργο που έχει κάποια προοπτική υλοποίησης, είναι της DAMCO για το οποίο έχω κάνει ευρύτερη αναφορά στο κείμενο μου.

Ελπίζω να έχω καλύψει όλες τις απορίες του κυρίου ΓΓ, στον οποίο θα χαρώ αν δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας μου, ώστε να έρθει σε απευθείας επαφή μαζί μου, για οποία άλλη τυχόν απορία έχει.
Με εκτίμηση
Γ. Γιαννίκος
Υ.Γ. Θα εξακολουθήσω να γράφω επώνυμα τις οποίες απόψεις-θέσεις μου για θέματα της Άνδρου, γιατί επώνυμα σημαίνει υπεύθυνα.

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

 1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

Αξιότιμε κ. Γιαννίκο

στο άρθρο σας αναφέρετε απόλυτα ως ψέμα την πιθανή ηχορύπανση από τις Α/Γ («Ψέμμα 3»).Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με το απόλυτο του θέματος καθώς η επιστημονική κοινότητα είναι και η ίδια διχασμένη σχετικά. Είναι γεγονός ότι δεν είναι ο μηχανικός θόρυβος που θα δημιουργήσει όχληση σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 500m αλλά ο αεροδυναμικός (το σκίσιμο του αέρα από τα πτερύγια). Ο συγκεκριμένος θόρυβος είναι χαμηλής συχνότητας και ορισμένες φορές γίνεται αισθητός σαν δόνηση. Το κύριο χαρακτηριστικό του που τον καθιστά ιδιαίτερα ενοχλητικό είναι η περιοδικότητα του. Υπό συνθήκες λοιπόν ο θόρυβος αυτός είναι ικανός να δημιουργήσει όχληση σε αποστάσεις ακόμα και 2km από τις Α/Γ πόσο μάλλον σε σημεία σε ακτίνα μικρότερη των 500m όπου πιθανώς εκτελούνται γεωργικές εργασίες (τίθεται υπό αμφισβήτηση και το «Ψέμμα 2»). Ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη ότι συνήθως οι κατοικημένες περιοχές είναι σε χαμηλότερο υψόμετρο από τις Α/Γ και άρα σε ειδικές περιπτώσεις κατεύθυνσης ανέμου από τις Α/Γ προς το σημείο ακρόασης η διάδοση του ήχου γίνεται με μικρότερες απώλειες. Επίσης ρόλο παίζει και η στάθμη του ήχου περιβάλλοντος καθώς σε ένα ορεινό χωριό τις νυχτερινές ώρες αυτή είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με αστικά περιβάλλοντα που συνήθως οι μελέτες λαμβάνουν ως στάθμη αναφοράς. Τέλος θεωρώ αυτονόητο ότι η εγκατάσταση Α/Γ γίνεται με βάση αυστηρές σχετικές προδιαγραφές που λαμβάνουν υπόψη την ακουστική όχληση, αν και δεν είναι στο σύνολο των περιπτώσεων αυτή η πραγματικότητα, είτε κατά την εγκατάσταση είτε κατά την συντήρηση τέτοιων έργων. Συνεπώς θεωρώ λάθος τον ισχυρισμό σας ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ηχορρύπανσης από τις Α/Γ.

This comment was minimized by the moderator on the site

Τι σημαίνει '''''''ρωτάνε επιθετικά;;;;Σωστά γιατί η Άνδρος δεν είναι Μύκονος αυτό λέω και εγώ....Και με τις ΑΓ να ''στολίζουν ''τα βουνά μας από 300.000 χιλ επισκέπτες που έχουμε στην Άνδρο άντε να τους λιγοστέψουμε λιγάκι ακόμα.......και βέβαια η Μύκονος προσφέρει στο ΑΕΠ μην την πειράξουμε σωστά και ας έχουν κτίσει παρανόμως μέσα στις θάλασσα και χιλιάδες μ2 που τα διατηρούν με ετήσια πρόστιμα αυτά δεν ενοχλούν.Αλλά ποιος τολμάει να πάει Α/Γ στην Μύκονο εκεί είναι το θέμα και όχι στα '' βουνά''..που δεν έχει..Το ερώτημα μου το έκανα στον κ Γιαννίκο που δεν απάντησε και το κάνατε ''''αν αυτού'''Καλημέρα σας
ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Απάντησα:
(α) Επωνύμως γιατί κουράστηκα ν' ακούω γιατί δεν βάζουν στη Μύκονο και βάζουν στην Άνδρο...
(β) Γιατί ρώτησα κι έμαθα. Δεν αυτοσχεδίασα όπως εσείς. Και γιατί ζήτησα από τον κ. Γιαννίκο να απαντήσει και θεώρησε το χωροταξικό ως βασικό πρόβλημα στη Μύκονο μη θέλοντας να σχολιάσει το θέμα που βάλατε σε αντιπαράθεση λόγω άγνοιας...
(γ) Θεωρώ λαϊκισμό να λέμε ότι μας ρίχνει η Μύκονος όταν μόνοι μας φτιάχνουμε την Άνδρο που λιγοστεύει κάθε μέρα καταδικάζοντας κάθε προοπτική με τις "εμφύλιες" διαμάχες..
(δ) Δεν με ενδιαφέρει που χτίζουν οι Μυκονιάτες. Με ενδιαφέρει γιατί δεν χτίζουν οι ανδριώτες. Και γιατί όταν κτίζουν χτίζουν χωρίς να έχουμε ζώνες οικιστικές, ζώνες βιομηχανικές κλπ στο νησί.
(ε) Έχετε χάσει τον στόχο γράφοντας επιθετικά για την Μύκονο και μη βλέποντας γύρω σας την Άνδρο και τα προβλήματα ΤΗς αν δεν το καταλάβατε...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 4 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Στην Άνδρο υπάρχει το απωθημένο της Μυκόνου. Ότι και να γίνει υπάρχουν πολλοί που διατυμπανίζουν πως δεν θα γίνουμε Μύκονος. Λες και μπορούμε. Το πρόβλημα είναι πως πολλοί επίσης όπως ο «ανωνύμως» ρωτάνε επιθετικά γιατί δεν μπαίνουν ανεμογεννήτριες στη Μύκονο και μπαίνουν στην Άνδρο. Η απάντηση απλή. Γιατί η Άνδρος δεν είναι Μύκονος, δεν μπορεί να γίνει Μύκονος και δεν θέλει να γίνει Μύκονος.
Για να μπουν ανεμογεννήτριες χρειάζονται δεδομένες αποστάσεις από οικισμούς. Και στη Μύκονο δεν υπάρχουν οι αποστάσεις, δεν υπάρχουν ορεινοί όγκοι να διαιρούν και να κόβουν την ορατότητα. Η χωροταξία και η γεωγραφία δεν επιτρέπουν λοιπόν ανεμογεννήτριες στη Μύκονο.
Στην πυκνοκατοικημένη και αναπτυσσόμενη σαν την Εκάλη Μύκονο δεν υπάρχουν οι αποστάσεις. Και επιπλέον η Μύκονος χτίζεται μανιωδώς κι αυξάνει συνεχώς τον πληθυσμό της. Σήμερα η Μύκονος δέχεται 3.000.000 επισκέπτες τον χρόνο, έχει σεζόν 7-8 μήνες και παράγει το 1/3 του ΑΕΠ των Κυκλάδων.
Στην αραιοκατοικημένη Άνδρο ο πληθυσμός χρόνο με τον χρόνο μειώνεται, τα χωριά ερημώνουν, οι ορεινοί όγκοι διακόπτουν την οπτική επαφή, ενώ δημιουργούν ψυχολογικά φέουδα. Η Άνδρος έχει μόνο 300.000 επισκέπτες τον χρόνο και σεζόν 2 μήνες. Στο νησί οι αποστάσεις είναι μεγάλες και η ερημιά μεγαλύτερη. Βοηθά και η χωροταξία και η περιορισμένη ανάπτυξη και οι ορεινοί όγκοι και προωθούνται οι ανεμογεννήτριες.
Δεν γίναμε Μύκονος. Και δεν θα γίνουμε Μύκονος. Ας κοιτάξουμε πως θα μειώσουμε και να στριμώξουμε τις ανεμογεννήτριες στα άκρα. Ώστε να μην γίνουμε Κάρυστος…

This comment was minimized by the moderator on the site

Κύριε Βλάμη,

Ευχαριστώ για την παράθεση των ερωτημάτων σας, που οδηγούν σε μια καλόπιστη επιχειρηματολογία, και ανταλλαγή απόψεων , σε όποιον ενδιαφέρεται να συμβάλει στον διάλογο για τα υπέρ και τα κατά των Α/Γ.
Για το θέμα της επίδρασης στα υπόγεια νερά στις περιοχές ανάπτυξης Α/Γ, καθοριστική σημασία έχει η οδοποιία πρόσβασης καθώς και η εσωτερική και όχι οι βάσεις, που το μέγεθος τους είναι αμελητέο (διάμετρος 15μ. βάθος 2μ.) σε σχέση με την έκταση του έργου. Πρόβλημα τέτοιου είδους μπορεί να δημιουργεί μια οδοποιία ανόδου σε ένα βουνό, με τις συνεχείς στροφές και τους εκβραχισμούς, σε περιοχές με υψηλή ετήσια βροχόπτωση όπως πχ. στο έργο που σχεδιάζεται στα Άγραφα.
Τα έργα της Ανδρου, πλην ίσως του έργου της DAMCO,έχουν πολύ μικρά μήκη νέας οδοποιίας, και αυτά κατά μήκος των κορυφογραμμων, έτσι ουδόλως επηρεάζουν τη ροή των λιγοστών νερών της βροχής.
Για το θέμα της επαναφοράς των αγροτεμαχίων στην αρχική τους κατάσταση, αυτό αποτελεί όρο των ΑΕΠΟ και συμβατικό όρο στα συμφωνητικά εκμίσθωσης με τους ιδιοκτήτες. Η ποσότητα σκυροδέματος είναι περίπου450 Μ3 για κάθε βάση με διάμετρο 15μ και δεν δημιουργεί άλλη επίδραση στο έδαφος, πέραν της πλατείας της κάθε Α/Γ , που επικαλύπτεται με 30cm υλικό οδοστρωσίας 3Α και της οδοποιίας, η οποία όμως καθιστά τα χωράφια επισκέψιμα, διευκολύνοντας έτσι τη ζωή των ασχολουμένων μας την κτηνοτροφία, που είναι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών.
Αν στα ανωτέρω προστεθούν τα οικονομικά οφέλη του Δήμου από τα ανταποδοτικά, των κατοίκων από την επιδότηση του ρεύματος, των ιδιοκτητών της γης από τα μισθώματα και της εθνικής οικονομίας από την αξιοποίηση μιας πλουτοπαραγωγικής πηγής, συμπεραίνει κανείς ότι το συνολικό αποτύπωμα από την ανάπτυξη αυτών των έργων ΑΠΕ είναι θετικό.
Με εκτίμηση

Γ.Γιαννικος
Υ.Γ. Απάντηση στον «Ανωνύμως»Στις απόψεις μου διαχωρίζονται με σαφήνεια τα έργα που είναι ορατά από οικισμούς και τουριστικές περιοχές

This comment was minimized by the moderator on the site

Αξιότιμε κε Γιαννίκο,
ως μηχανικός γνωρίζετε καλλίτερα από άλλους ότι στην πρακτική υλοποίησης τεχνικών έργων δεν υπάρχει μόνο άσπρο-μαύρο όπως δεν υπάρχει ή ψέμα ή αλήθεια. Αντίθετα υπάρχουν επιχειρήματα που θέλουν ενδελεχή τεχνικοεπιστημονική τεκμηρίωση, και που αφού μελετηθούν επαρκώς λαμβάνονται υπόψη είτε στην φάση κατασκευής είτε στην λειτουργία ή ακόμη και σαν όροι και ρήτρες στις συμβάσεις των έργων.
Χαρακτηρίζετε π.χ. ως ψέμα την επίδραση των εγκαταστάσεων Α/Γ στα υπόγεια νερά (και μάλιστα με σκωπτικό τρόπο για τις Κυκλάδες ειδικότερα και γιατί;). Κατά την απλή επιστημονική θεώρηση η έδραση της κάθε Α/Γ επιφέρει τροποποίηση στο ανάγλυφο της περιοχής τόσο για την βάση όσο και για την πρόσβαση. Ως γνωστόν το ανάγλυφο της γης προσδιορίζει την κατεύθυνση και ταχύτητα ροής των ομβρίων υδάτων από τις βουνοκορφές πρός την θάλασσα. Ο όγκος, η ταχύτητα ροής, το υπέδαφος παίζουν σημαντικό ρόλο στην τροφοδοσία υπόγειων λεκανών επιρρεάζοντας τόσο την ποιότητα όσο και τον πλούτο των υπόγειων νερών. Αρα αφού επιρρεάζεται και αλλοιώνεται το ανάγλυφο επιρρεάζονται και τα επιφανειακά και υπόγεια νερά (υδροφορία). Πολύ ή λίγο δεν γνωρίζω αλλά σίγουρα δεν αποκλείεται με την κατηγορηματικότητα της διαβεβαίωσής σας.
Είστε κατηγορηματικός επίσης, ως προς το ότι η ανάπτυξη Α/Γ σε βουνοκορφές και δύσβατα σημεία δεν επιρρεάζει σοβαρά και κανέναν, μάλλον δε προσδίδει αξία σε κατά τα άλλα νεκρά και μη εκμεταλλεύσιμα χωράφια. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τί πρόκειται να συμβεί στην λήξη των συμβάσεων ή στην λήξη της ζωής των ανεμογεννητριών στα μισθωμένα χωράφια και στις περιουσίες των σήμερα χαρούμενων εκμισθωτών, όταν κάθε χωράφι θάχει αποψιλωθεί από το χώμα, θα έχει μια σκυροδετημένη (μπετόν) βάση μερικών εκατοντάδων κυβικών μέτρων, βάρους κάποιων τόννων; Ποιός θα τα απομακρύνει; ποιός θα ξαναφέρει τα κυβικά χώματος για να ξαναγίνει χωράφι; Οι εταιρείες έχουν συμβατικές ρήτρες για την απομάκρυνση των Α/Γ στη λήξη της ζωής τους ή σε περίπτωση ζημιάς; υποχρεούνται στην απόδοση του μισθίου στην αρχική του κατάσταση; Και μη μου πείτε τί σε νοιάζει εσένα για τους ιδιοκτήτες της γης αφού δεν τους νοιάζει; Αυτό όμως ειναι η μέγιστη και μόνιμη επίπτωση στο περιβάλλον και αφορά όλους μας και κυρίως τις μελλοντικές γενηές.
Κατά τα άλλα, τόσο οι Α/Γ όσο και άλλες πηγές ενέργειας είναι αναγκαία κακά για την διατήρηση και προαγωγή του πολιτισμού μας, δεν πρέπει ούτε να δαιμονοποιούνται ούτε να θεοποιούνται. Απλώς πρέπει όλοι: κράτη, κυβερνήσεις, κοινωνία-πολίτες, επιστημονική κοινότητα, τεχνικός κόσμος και εταιρείες να στοχεύουμε στην μεγιστοποίηση του κοινού ωφέλους με το μικρότερο κοινωνικό κόστος και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και είναι εφικτόν, χρειάζεται μόνο σύνεση, διάλογο, συναίνεση, αποφάσεις.
Αναμένω τις σκέψεις σας,
Με Εκτίμηση, Λ.Ο.ΒΛΑΜΗΣ

This comment was minimized by the moderator on the site

Να ρωτήσω το κ Γιαννίκο που τα ξέρει όλα.Ας μας πει λοιπόν στο περίφημο ''Νησί των Ανέμων '''''όπως λένε την Μύκονο δεν θα μπουν Α/Γ;;;;;;;μήπως δεν φυσάει πολύ;;;;;;;;;;;;;Περιμένω απάντηση.Ευχαριστώ πολύ....Και κάτι τελευταίο αν δεν κάνω λάθος μένει στις Στενιές. Πως θα του φαίνονταν αν βγαίνοντας στην αυλή του σπιτιού του έβλεπε φάτσα Α/Γ. όπως θέλουν μας να κάνουν στο Κόρθι.......

This comment was minimized by the moderator on the site

Οι Α/Γ είναι από τις πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Αλίμονο αν έχουμε αντιρρήσεις . Εν πάση περιπτώσει ας αντιγράψουμε τους Ευρωπαίους σε κάτι τόσο ωφέλιμο. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Αμερικανοί μαζεύονται 10, 10 και εγκαθιστούν Α/Γ για λογαριασμό τους.

This comment was minimized by the moderator on the site

Χρήσιμο το άρθρο σας όπως πάντα. Θέλετε να μας πληροφορήσετε σε ποιους ομίλους είχε (έχει;) συμμετοχή ο κος Γιαννίκος ή να αρκεστούμε στα αποτελέσματα των αναζητήσεων της Google / ΦΕΚ; Για τις άλλες περιπτώσεις του Στενού (Καραβάς) που είναι υπό αξιολόγηση στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τον πίνακα του κ. Γούλα υπάρχει πληροφόρηση; Υπάρχει ζήτημα στις περιπτώσεις εγκατάστασης πλησίον στους υπάρχοντες πυλώνες της ΔΕΗ; Για τις περιπτώσεις της Σταυροπέδας (Αγ. Τριάδα, Ζαγανιάρης) υπάρχει κώλυμα λόγω αρχαιολογικών χώρων; Τέλος περιλαμβανόταν στη λίστα του κ. Γούλα και η περιοχή Μανταχαράκη ακριβώς πάνω από τα Άχλα. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση για το πού βρίσκεται η αξιολόγηση για αυτό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Θέσαμε τις ερωτήσεις σας στον κ. Γιαννίκο. Περιμένουμε τις απαντήσεις του.

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 4 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro