Να δημιουργηθεί επικουρικό κεφάλαιο στήριξης ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνίας

Του Γιάννη Α. Αντωνέλλου

Δικηγόρου - Προέδρου Κοινότητας Κορθίου 

Σάββατο μεσημέρι 4 Απριλίου. Ο Θεολόγος συνεχίζει να συνδέει τα νησιά και την Άνδρο με την Ραφήνα. Ως πότε το πλοίο θα συνεχίζει χωρίς επιδότηση να εκτελεί πλέον δρομολόγια που μεταβλήθηκαν σε άγονης γραμμής λόγω των απαγορεύσεων;

(Ο Γιάννης Αντωνέλλος, πρόεδρος Κορθίου, είναι από τους λίγους της αυτοδιοίκησης στην Άνδρο που ξεφεύγει από την φτηνή μικροπολιτική και θέτει ζητήματα με υπεύθυνο τρόπο. Σήμερα με καίρια παρέμβαση του εστιάζει στο πρόβλημα του νησιού: το νομοθετικό κενό και οικονομική δυσκολία στην ακτοπλοΐα. Και πρότεινε λύσεις. Μια μέχρι να καλυφθεί το κενό των ημερών. Και μια προς το υπουργείο - ως νομικός - προτείνοντας την θέσπιση "επικουρικού κεφαλαίου διασφάλισης της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών". Με την παρέμβαση του δείχνει πως υπάρχουν άνθρωποι που που δεν έχουν προσβληθεί από τον φαρμακερό ιό της φτηνής προσωπικής μικροπολιτικής και των ξεφτισμένων δεκάρικων και με τις νομικές γνώσεις και τις πολιτικές προτάσεις τους συνεισφέρουν με υπευθυνότητα στο πρόβλημα των ημερών - ΕΝ ΑΝΔΡΩ)

Μέχρι να ζήσουμε την υποχρεωτική αποστέρηση κυκλοφορίας, γεγονός πρωτόγνωρο για τη γενιά μας, η παροχή θαλάσσιου συγκοινωνιακού έργου για το νησί μας και τη χειμερινή περίοδο, ήταν αξιοπρεπής, τόσο για τους ταξιδιώτες αναψυχής, όσο και τους επαγγελματίες, μέσω άνετων πλοίων και ευγενικών πληρωμάτων.

Στα πλαίσια περιορισμού νοσούντων από COVID-19, υποχρεώθηκαν επιχειρήσεις να αναστείλουν τη λειτουργία τους, ενώ δόθηκε το αυτό δικαίωμα και στις πληττόμενες που επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας τους. Ανάμεσα στις πληττόμενες είναι και οι επιχειρήσεις που ως κύριο κωδικό δραστηριότητας έχουν τον 50.10 «Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών» και τον 50.20 «Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων». Δηλαδή και οι εταιρείες που εξυπηρετούν τη γραμμή μας, αφού η απαγόρευση μετακίνησης των ανθρώπων που μείωσε και τη μετακίνηση των εμπορευμάτων (αν εξαιρέσουμε τροφές, φάρμακα και είδη ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής), κατέστησε αμέσως πληττόμενες τις επιχειρήσεις αυτές. Μάλιστα, η εταιρεία που επέλεξε να συνεχίσει τη λειτουργία της στη γραμμή μας με δρομολόγια κάθε δύο ημέρες  το κάνει επί ζημία της, πόσο μάλλον αν δεν είχε αναστείλει τη λειτουργία της η άλλη εταιρεία.

Για το κράτος μας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν όλα πρωτόγνωρα, ιδίως μετά την κλιμάκωση της διασποράς στη γειτονική Ιταλία, που θα μπορούσε να συμβεί και στη Χώρα μας, αν δεν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα.

Για την επιδότηση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιωτών, ο Έλληνας νομοθέτης θέσπισε κανόνες στην από 30.3.ΠΝΠ και το Υπουργείο βρίσκεται στη φάση της προετοιμασίας της εφαρμογής τους. Πρότασή μας προς τον αρμόδιο Διευθυντή του Υπουργείου Ναυτιλίας, που ήδη εκδηλώθηκε, είναι η αποφυγή μειοδοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη γραμμή μας και η απευθείας ανάθεση και στις δύο εταιρείες που μέχρι πρότινος μας εξυπηρετούσαν απρόσκοπτα κατά τους χειμερινούς μήνες, με μίσθωμα ικανό να διασφαλίσει ένα δρομολόγιο την ημέρα, εναλλάξ η κάθε εταιρεία, χωρίς να προκαλείται σε αυτές οικονομική ζημία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη των συγκεκριμένων συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας μπορεί να γίνει, εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνικής νομοθεσίας.

Ασφαλώς και οι δύο εταιρείες μπορούν να συμφωνήσουν στον τρόπο που θα επιτευχθεί το ζητούμενο αποτέλεσμα, δηλαδή αν θα εκτελείται το δρομολόγιο και από τις δύο εταιρείες ανά ημέρα εναλλάξ ή μόνο από τη μία ή και συνδυαστικά, εκ περιτροπής. Η εφαρμογή λοιπόν των κρίσιμων διατάξεων που θα επιλύσουν το πρόβλημα ετοιμάζεται, τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και η συμβολή του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε οι πόροι που επιφυλάσσονται για το σκοπό αυτόν, να είναι επαρκείς για να καλύψουν τις οικονομικές απαιτήσεις ενός τουλάχιστον δρομολογίου την ημέρα προς και από τον τόπο μας. Παράκληση προς τον Πρωθυπουργό να ενορχηστρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες, διότι σε σχετική μας ερώτηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ειπώθηκε ότι βρισκόμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Μέχρι να υλοποιηθούν οι κρίσιμες διατάξεις, δηλαδή για μικρό και πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προτείναμε οι εφοπλιστικές οικογένειες του νησιού μας που δύνανται, να δωρίσουν υπό τρόπο στον υπάρχοντα ειδικό Λογαριασμό Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών τα απαραίτητα χρηματικά ποσά για την προσωρινή διασφάλιση τουλάχιστον ενός δρομολογίου την ημέρα προς και από το νησί μας, με τα οποία (ποσά) και οι δύο εταιρείες, ή η μία εξ αυτών, αν αυτό συμφωνηθεί, θα κάλυπταν μέσω προσωρινής σύμβασης τις ζημίες που θα προέκυπταν, μέχρι να υλοποιηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 62 της από 30.3. ΠΝΠ διαδικασία.

Λαμβάνοντας υπόψη την αναγνώριση του ζητήματος της νησιωτικότητας, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο και μάλιστα διατάσσοντας τόσο τον κοινό νομοθέτη, όσο και τη Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, να υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών (και ορεινών) περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους με τη λήψη ιδιαίτερων μέτρων και προκειμένου να αποφύγουμε παρεμφερείς συγκοινωνιακές καταστάσεις, που οδηγούν σε ανασφάλεια εν μέσω πανδημίας με επακόλουθο έριδες και παρεξηγήσεις, θα έπρεπε να σκεφτούμε σοβαρά τη δημιουργία ενός επικουρικού κεφαλαίου διασφάλισης της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών, χρηματοδοτούμενου από ενωσιακούς και εγχώριους πόρους, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, βάσει κανόνων, σε περιπτώσεις ανάγκης, όπως αυτή που ζούμε σήμερα, αφού ο ειδικός Λογαριασμός  Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, ιδίως μετά την κατάργηση είσπραξης ποσοστού 3% επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβατών και οχημάτων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές, αποδείχθηκε ότι αδυνατεί να χρηματοδοτήσει άμεσα τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή που ζούμε σήμερα.

Οι παρεξηγήσεις και η μικροπολιτική πρέπει να εξαφανιστούν και να ενωθούμε, γιατί η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει αγκαλιασμένους, αφού θα κληθούμε να ανεβάσουμε ξανά την πέτρα στην κορυφή του βουνού και θα είναι πιο εύκολο αν βοηθήσουμε όλοι. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Είναι αναγκαία η θέσπιση επικουρικού κεφαλαίου διασφάλισης της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών, ένεκα αδυναμίας του ειδικού Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να ανταποκριθεί στην παρούσα έκτακτη ανάγκη χρηματοδότησης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

Δυο άνθρωποι από την κοινότητα Κορθίου αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν προς την Αθήνα λόγω έλλειψης πλοίων . Γιατί δεν έχει δικαίωμα να πάρει θέση στο πρόβλημα και μάλιστα με προτάσεις ο πρόεδρος της κοινότητας ; Αντί να προβαίνετε σε στείρα εμπαθή κριτική περί δήθεν ματαιοδοξίας , καλό θα ήταν να ακούγαμε και τις δικές σας προτάσεις. Ο πρόεδρος της κοινότητας όπως αναφέρει έχει ήδη επικοινωνήσει με το υπουργείο Ναυτιλίας για να υπογράφουν οι απαιτούμενες αποφάσεις της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που ήδη γνωστοποίησε με προηγούμενο άρθρο του . Ας συνεισφέρουμε όλοι καλοπροαίρετα .

This comment was minimized by the moderator on the site

ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΨΩΝΙΣΕΙ...
ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Ποιος μιλά με τέτοια απαξίωση; Ο Γιώργος... που δεν ξέρει να γράφει το όνομα του;

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 1 μήνα πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Προφανώς καπετάνιε τα νομικά σας δεν σας επιτρέπουν να καταλάβετε μια πρόταση νομικού περιεχομένου με πολιτική βάση. Αδυνατείτε να καταλάβετε τι σημαίνει ΕΠΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Την αδυναμία κατανόησης μην την μετατρέπετε σε προσωπική αντιπαράθεση. Κρίμα... Είναι κάτι που δεν χρειάζεται αυτή την ώρα η Άνδρος. Αν το χρειάζεστε εσείς είναι δικό σας πρόβλημα...

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ( ΩΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ), ΕΣΕΙΣ ΦΙΛΤΑΤΕ ΚΥΡΙΕ ΜΠΑΣΑΝΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΑΤΕ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΟΟΥΜΕ...
ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ? ?
ΩΣΠΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΗ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ! !

ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Καπτά - Δημήτρη ή όπως αλλιώς σας λένε αφού "διδάξατε" νομικά τον κ. Αντανέλλο τώρα "διδάσκετε" και δημοσιογραφία σε εμάς; Μήπως έχετε χάσει προ πολλού τον στόχο σας;

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 1 μήνα πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Δυστυχως επικρατει και στις δυσκολες αυτες μερες η '' ανάγκη '' να γινουμε ''διάσημοι'' στην κοινωνια που ζούμε....
Ερχονται ολοι, να κανουν τους παντογνώστες, στο βωμό της δημοσιότητας και της αυτοπροβολής των, λές και αυτό σήμερα ειναι το ζητούμενο.
Τα πραγματα ειναι τοσο απλά και δεν χρειαζονται ...κορωνες και ...κοκορομαχίες, για τα αυτονόητα συμπατριωτες μου.
Πρεπει να βγούμε καλύτεροι ανθρωποι, μετα απο αυτην την λαιλαπα και όχι εχθροί, μεσα στην ιδια την κοινωνια, την μικρη κοινωνια που ζούμε.
Βεβαια ειναι πολλοί κι αυτοί, που νομιζουν, οτι επειδη τους εκλέξαμε στην αυτοδιοίκηση, θα πρεπει, να παρεμβαίνουν και για τοσα αλλα ζητηματα, απο αυτα, που αρμοδίως εχουν και ναι μεν καλά μπορεί ν ακάνουν, αλλά πάντοτε να παρεμβαίνουν θετικά και όχι να αποπροσανατολίζουν, την δεδοενη τούτη στιγμή.
Ο αξιοσεβαστος κυριος Προεδρος του Κορθιου, καθημερινά κρίνεται για το δημοσιο αυτο λειτουργημα, που ο ιδιος ζητησε να υπηρετήσει και σε αυτό, θα πρέπει να ριξει το βαρος του...
Οσο κι αν ο κυριος Μπασαντής τωρα....

ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Σεβαστείτε την ηλικία σας ως συνταξιούχος και μην σεναριολογείτε για τις εκλογές του 2023. Το τι θα γίνει μετά τετραετία - που γράφετε στη συνέχεια - είναι "προφητείες" αστρολογικού περιεχομένου και δεν έχουν θέση στο σάιτ μας...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 1 μήνα πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Έλεος κ. Αντωνέλλε. Θα μπορούσατε να πείτε αυτά που θέλατε σε τρεις παραγράφους των τριών σειρών η κάθε μια το πολύ. Στην προτελευταία παράγραφο κόντεψα να πνιγώ. Έντεκα σειρές χωρίς τελεία! Δεν μένω στην ουσία, γιατί δεν υπάρχει. Έχει χαθεί στους λογιοτατισμούς. Με καλύπτει ο καπτα – Δημήτρης απόλυτα.

ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Συγνώμη αλλά λογιοτατισμός (και σχολαστικισμός) είναι να μετράς σε μια πρόταση τα σημεία στίξεως και όχι την ουσία του πολιτικο-νομικού επιχειρήματος.

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 1 μήνα πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Καπτά Δημήρη Χώρα της Ανδρου
Αν διαβάσετε την τοποθέτηση του κ. Αντωνέλλου θα καταλάβετε.

This comment was minimized by the moderator on the site

Ιδέες και λύσεις υπάρχουν πολλές. Κινιτηκότητα και δράση δεν βλέπω απο τους κυβερνώντες προς αυτή τη κατευθυνση.

This comment was minimized by the moderator on the site

Να πάρει μια Λατζα το Μουστάκειο να μας συνδέει καθημερίνα με Ραφήνα,...
ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Εξαιρετική ιδέα. Κι εσείς να τραβάτε κουπί μιας και ως βαρκάρης το κατέχετε το επάγγελμα...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 1 μήνα πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

H τοποθετηση επι παντός επιστητού προκειμενου να ειμαστε σε δημοσιοτητα, οδηγει πολλες φορες σε γραφικοτητες.
Aξιος στο επαγγελμα του, ο συντακτης και Προεδρος του Κορθίου, αλλα τα θεματα αυτα, ας τα αφησει, για πιο ειδικους περι την ναυτιλια.
Eιναι πολυ μακρυα απο την ουσια και το βαθος των ακτοπλοικων δεδομενων,αυτές οι προσεγγισεις.
Ας διαλέξει αλλον δρομο, μεσα απο την αυτοδιοίκηση, μια και τον εκλεξαμε σαν πρόεδρπο, αννθελει ναγινειγνωστόσ στο νησί μαs και τα media.
H ουσια ειναι αγαπητε κυριε Προεδρε του Κορθιου, να σπασουμε αυγά απέναντι στην κυβερνητικα σημερα, αντιμετωπιση της ακτοπλοικης συνδεσης και να μηνφοβομαστε να θιξουμε την σημερινη προκλητικη τους αδιαφορια εκει στην κυβερνηση.
Mην φοβόσαστε να θιξετε την Νεα Δημοκρατια και του υπουργειο ναυτιλιας του ανυπαρκτου και γραφικου θα ελεγα σημερα υπουργου του κυριου Πλακιωτακη.
Δεν χρειαζονται τουτες τις μερες, να γραφουμε και να λεμε ...περί ''επικουρικων κεφαλαιων για την ακτοπλοια'' και λοιπές τετοιες ...αμπελοφιλοσοφίες, γιατί, αποπροσανατολιζουμε τους παντες απο τον εναν και μοναδικό στοχο, που ειναι ο εξης απλός και μαλιστα άμεσα εφαρμόσιμος.
Εδω και τωρα, με πραξη νομοθετικου περιεχομένου και για όσο ισχύουν ολα τα περιοριστικά μετρα περι του ιού και της πανδημίας, της ανακυρηξης τησ γραμμής μασ, σαν άγονης, με τηνταυτόχρονη επιδότηση του πλοίου, που σήμερα μας εξυπηρετεί, ώστε να αντέξει η εταιρεία του μέχρι το τέλος τησ συμφοράς αυτής.
Τίποτα αλλο περισσότερο ή λιγότερο !
Μην πετάμε την μπάλλα στην εξέδρα, γιατί, ζητάμε την όποια προσωπική μασ προβολή, τετοιε ςεποχες που ζούμε !
Μην πετάμε και αποπροσανατολίζουμε την κουβέντα στο πουθενα !

ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Προφανώς καπετάνιε τα νομικά σας δεν σας επιτρέπουν να καταλάβετε μια πρόταση νομικού περιεχομένου με πολιτική βάση. Αδυνατείτε να καταλάβετε τι σημαίνει ΕΠΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Την αδυναμία κατανόησης μην την μετατρέπετε σε προσωπική αντιπαράθεση. Κρίμα... Είναι κάτι που δεν χρειάζεται αυτή την ώρα η Άνδρος. Αν το χρειάζεστε εσείς είναι δικό σας πρόβλημα...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 1 μήνα πριν από το χρήστη enandro enandro