Ανακοίνωση της εταιρείας "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΕ"

Η βάση της πρώτης εκ των τριών ανεμογεννητριών της εταιρείας στην περιοχή Καλυβάρι/Μαραθιά της Βόρειας Άνδρου. Φωτογραφία αρχείου από παλαιότερο ρεπορτάζ του Εν Άνδρω στην περιοχή...

(Λάβαμε και δημοσιεύουμε ανακοίνωση της εταιρείας Αιολικό Πάρκο Άνδρου - Μαραθιά Α.Ε." που αναφέρεται στο ιστορικό της εγκατάστασης τριών ανεμογεννητριών, των οποίων οι εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση τους έχουν ήδη ολοκληρωθεί εδώ και αρκετο χρονικό διάστημα κοντά στην περιοχή του Αγίου Ονόφριου στο Καλυβάρι της Βόρειας Άνδρου - ΕΝ ΑΝΔΡΩ)

Καλημέρα σας!

Με το παρόν e-mail,  παρακαλώ δεχτείτε την ανακοίνωση της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΟΥ – ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΕ προς δημοσίευση, εφόσον κρίνετε ότι είναι χρήσιμη για τους αναγνώστες σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η εταιρεία Αιολικό Πάρκο Άνδρου - Μαραθιά Α.Ε. αναπτύσσει και αδειοδοτεί το αιολικό της πάρκο στην θέση Μαραθιά της Τ.Κ. Μακροταντάλου, από το 2000. Η θέση του αιολικού πάρκου βρίσκεται σε απόσταση 1.800 μ. από τον οικισμό του Καλυβαρίου και περίπου 700 μ. από το εκκλησάκι του Αγίου Ονούφριου. Το 2003 έλαβε Άδεια Παραγωγής από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ το 2006 το έργο εγκρίθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και χορηγήθηκε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Η υλοποίηση του έργου καθυστέρησε, λόγω της αναμονής της υλοποίησης του υποθαλάσσιου καλωδίου διασύνδεσης «Νέα Μάκρη - Πολυπόταμος», απαραίτητης για την ηλεκτρική σύνδεση του έργου. Το καλώδιο αυτό ολοκληρώθηκε μόλις το 2015. Στο διάστημα που ακολούθησε, η εταιρεία μας ολοκλήρωσε την αδειοδότηση του έργου της, ο τελικός  σχεδιασμός του οποίου αφορά ένα μικρό αιολικό πάρκο ισχύος 2,7 MW, αποτελούμενο από 3 ανεμογεννήτριες τύπου Ε44/900 kW εκάστη (αντί των 5 της αρχικής αδειοδότησης του), που είναι το μικρότερο εμπορικά διαθέσιμο σήμερα μοντέλο ανεμογεννήτριας.

Τα έργα κατασκευής των υποδομών του αιολικού πάρκου ξεκίνησαν μετά την λήψη άδειας εγκαταστάσεως στα μέσα του 2019 και ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, με εξαίρεση το σταθμό ελέγχου που θα ολοκληρωθεί εντός του επόμενου μήνα, ενώ μετά την ανέγερση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θα ακολουθήσουν οι αποκαταστάσεις και η τελική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Η ευρύτερη περιοχή όπου εγκαταστάθηκαν οι τρεις ανεμογεννήτριες. Φωτογραφία αρχείου από παλαιότερο ρεπορτάζ του Εν Άνδρω στην περιοχή...

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του έργου έγιναν με σεβασμό στην τοπική κοινωνία και στο περιβάλλον. Οι φιλικές περιβαλλοντικά επιλογές που έγιναν ήδη κατά τις αρχικές διερευνήσεις μας, επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι το έργο βρίσκεται εκτός Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα, περιοχών Natura ή οποιασδήποτε περιοχής προστασίας της τοπικής χλωρίδας.

Το έργο χωροθετείται σε μισθωμένες αγροτικές εκτάσεις χωρίς να προκαλεί βλάβη σε δασική βλάστηση, η απόμακρη θέση εγκατάστασης του βρίσκεται μακριά από περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, οήπιο ανάγλυφό του εδάφους διασφάλισε μικρές επεμβάσεις, αποφεύχθηκε η αλλοίωση άξιων λόγου βραχωδών εξάρσεων, ενώ ολοκληρώνεται και η πλήρης υπογειοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης του με τα τοπικά δίκτυα μέσης τάσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το κόστος αυτής της υπογειοποίησης είναι υπερπενταπλάσιο ενός αντίστοιχου υπέργειου δικτύου, με κόστος που υπερβαίνει τις 450.000 €, ενώ συνολικά το κόστος της ηλεκτρικής διασύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής μας στο υποθαλάσσιο καλώδιο «Νέα Μάκρη - Πολυπόταμος» υπερέβη το 1.000.000 €.

Συνοπτικό Ιστορικό Αδειοδότησης Έργου

Έτος

Περιγραφή

2000

Έναρξη Αδειοδότησης - Λήψη Εγκρίσεων Υπηρεσιών (για 7 Α/Γες)

2003

Έκδοση της Άδειας Παραγωγής για Έργο αποτελούμενου από 5 Α/Γες

2006

Έκδοση ΑΕΠΟ του Έργου από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων

2010

Μη δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης σε Υ/Σ Άνδρου

2006-2015

Σε αναμονή υλοποίησης ηλεκτρικής διασύνδεσης "Νέα Μάκρη-Πολυπόταμος"

2015

Προσφορά Σύνδεσης από ΔΕΔΔΗΕ για τελικό σχεδιασμό 3ων Α/Γων

2015

Υπαγωγή του Έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

2016

Υπογραφή Σύμβασης Πώλησης Ενέργειας με ΔΑΠΕΕΠ (ΣΕΣΤ)

09/2018

Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης και Καταβολή συμμετοχής υποβρύχιας ηλεκτρικής διασύνδεσης "Νέα Μάκρη-Πολυπόταμος"

03/2019

Τροποποίηση Υπαγωγής σε ΠΠΔ λόγω υπογειοποίησης καλωδίου

04/2019

Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Έργου

06/2019

Έκδοση Άδειας Δόμησης Οικίσκου

10/2019

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας Θεμελιώσεων Α/Γων

Μέχρι πρόσφατα, δεν είχε εκδηλωθεί στο νησί αντίρρηση για την επένδυσή μας, σε αντίθεση με τους προβληματισμούς που έχουν διατυπωθεί για τα μεγάλα αιολικά πάρκα που σχεδιάζονται στην Άνδρο. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά την πολύωρη ημερίδα της 9ης Φεβρουαρίου 2020 που οργανώθηκε από τους “Δήμο Άνδρου/ΑΥΛΑ/Άνδρος Κοιν.Σ.Επ.” στην οποία προσκληθήκαμε και κατά την οποία παρουσιάστηκε το σύνολο των υπό αδειοδότηση αιολικών σταθμών στην Άνδρο χωρίς να εκφραστεί καμία εναντίωση για το αιολικό πάρκο της εταιρείας μας.

Ανεμογεννήτριες στην Ολλανδία. Αεροφωτογραφία αρχείου Εν Άνδρω...

Από το ξεκίνημα της αδειοδότησης του έργου μας, είχαμε την πεποίθηση ότι ήταν αποδεκτό τουλάχιστον από την τοπική κοινωνία της Τ.Κ. Μακροταντάλου, γεγονός που επιβεβαιώνεται μέχρι και σήμερα κατά τις επισκέψεις συνεργατών μας στην περιοχή του έργου, ενώ είμασταν πάντα διαθέσιμοι να συζητήσουμε μαζί τους την οποιαδήποτε παρατήρηση ή αίτημά τους.

Ξαφνικά όμως στα τέλη Μαΐου, και ενώ η εταιρεία μας είχε πρακτικά ολοκληρώσει το σύνολο των έργων υποδομής και διασύνδεσης, είχαμε προμηθευτεί τον γενικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, εισάγει τις ανεμογεννήτριες και προετοιμαζόμασταν για την μεταφορά τους προς ανέγερση, μερίδα πολιτών εκδήλωσε άποψη, η οποία αντιτίθεται συλλήβδην στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί.

Η εταιρεία μας θεωρεί παντελώς άδικη την ισοπεδωτική και ξαφνική αυτή αρνητική αντιμετώπιση, η οποία θεωρούμε ότι δεν μπορεί να καταλαμβάνει το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο, που αποτελεί πρότυπο ορθού σχεδιασμού σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν και σε πλήρη αρμονία με το τοπίο της ευρύτερης περιοχής.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πραγματική οικολογική αντίληψη ‑μία αντίληψη που αποτέλεσε προ 35 ετών το κίνητρο για την ενασχόληση μας με τις ΑΠΕ‑ επιβάλλει την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αλλά και αντίστοιχων πρότυπων έργων, τόσο για την Άνδρο όσο και τις υπόλοιπες Κυκλάδες.

Για την Αιολικό Πάρκο Άνδρου-Μαραθιά Α.Ε.

Κωνσταντίνος Α. Φιλιππίδης

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

Κοροϊδία! Οι κύριοι επενδυτές ανεμογεννητριών δε θα έπρεπε να μιλούν για οικολογική αντίληψη, διότι οι "καθαρές" ανεμογεννήτριες από μόνες τους δεν μπορούν να στηρίξουν ένα δίκτυο, ούτε καν μικρό, χωρίς την ύπαρξη των "βρόμικων" εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με λιγνίτη ή diesel.
Θα μπορούσαν μικρότερες (και λιγότερες) ανεμογεννήτριες να παράγουν καθαρή ενέργεια εάν συνδυάζονταν από άλλες εναλλακτικές μορφές παραγωγής ενέργειας -όπως από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, από γεωθερμία, από φωτοβολταϊκά, καθώς και από πολλές άλλες που δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά ακόμα, διότι οι κατά τ' άλλα "οικολόγοι" ανεμογεννητριάδες, απαξιούν να επενδύσουν στην ανάπτυξη και στην χρήση τους. Εχουν βρει, βλέπεις, τις επιδοτούμενες ανεμογεννήτριες, το επενδυτικό σιγουράκι, στου Βρασίδα την κασίδα φυσικά!

This comment was minimized by the moderator on the site

At first you call it a farm. Then you rhetorically call it a “park.” However you want to sugar coat it, it is still an eyesore and it will spread like corona. Make sure you do not remove the power plant from Xora. If you do, you will become more dependent on these monsters.