Τον Ιανουάριο δημοπρατείται ο ΧΥΤΥ Άνδρου…

 

Πλούσκα: ο χώρος που θα γίνει ο ΧΥΤΥ Άνδρου

Τον Ιανουάριο του 2021 προβλέπεται η δημοπράτηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δήμου Άνδρου προϋπολογισμού 9.809.451,52 € στον χώρο της Πλούσκας Άνδρου. Με την δημοπράτηση καταλήγει μια Οδύσσεια σχεδόν 9 ετών για την Άνδρο.

Το έργο θα δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (για λογαριασμό του νεοϊδρυθέντος ΦΟΣΔΑ Ν. Αιγαίου). Η δημοπράτηση θα αφορά το κύτταρο υγειονομικής ταφής κι ένα μικρό εργοστάσιο επεξεργασίας. Τα συνοδευτικά έργα (δρόμοι κλπ) θα τα αναλάβει ο Δήμος Άνδρου με χρηματοδότηση της Περιφέρειας.

Αποδεικνύοντας έμπρακτα την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της η διοίκηση Χατζημάρκου σε ελάχιστο σχετικά χρόνο (μήνες) από το πέρασμα της ευθύνης κατασκευής των βασικών έργων υποδομής από τους Δήμους στην Περιφέρεια κάνει πράξη έργα που πελαγοδρομούσαν μέχρι σήμερα υπό την ευθύνη των Δήμων, οι οποίοι δεν κατάφεραν να προχωρήσουν μέχρι σήμερα από τις πολλές τοπικιστικές πιέσεις που δέχονταν.

Άλλη μια άποψη της χωροθετημένης από την μελέτη περιοχής για τον ΧΥΤΥ Άνδρου.

Καθόλου τυχαίο που η Περιφέρεια φέρνει σαν έργα προτεραιότητας 7 ΧΥΤΥ (Λέρου, Καρπάθου, Μήλου, Νάξου, Σύρου, Τήνου και Άνδρου) ανάμεσα στους οποίους επιλέγει ως πρώτο της Λέρου, όπου ο δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ ως πρόεδρος του φορέα των Δήμων Ν. Αιγαίου μέχρι πρότινος έκανε ότι μπορούσε να καθυστερήσει τα έργα.

Το πιο ακριβό έργο και προφανώς χρονοβόρο ανάμεσα σε όσα θα γίνουν είναι της Άνδρου χάρη στον αδιάκοπο «αγώνα» για την καθήλωση του νησιού, που έδωσε η ομάδα Καπάκη. Και τον οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα με την ανοχή τώρα που πέρασε στην αντιπολίτευση και του κ. Σουσούδη (δεν ψήφισε την ένταξη του έργου για χρηματοδότηση) και αρκετών τοπικών παραγόντων ή και μεμονωμένων ατόμων από όλη την Άνδρο.

Το έργο όμως υπό τη νέα διοίκηση του Δήμου προχώρησε πλέον αποφασιστικά. Και σε στενή συνεργασία Περιφέρειας/Επαρχείου και Δήμου Άνδρου ενέταξε το έργο (παρά την καταψήφιση Σουσούδη-Καπάκη) σε χρηματοδότηση και αναγγέλθηκε και η δημοπράτηση του. Η Άνδρος στα αμέσως επόμενα χρόνια θα αποκτήσει έναν πρότυπο χώρο διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων της.

"ΕΝ ΑΝΔΡΩ"

Ο δρόμος που οδηγεί προς τον χώρο όπου θα γίνει ο ΧΥΤΥ Άνδρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Επίσπευση της δημοπράτησης κρίσιμων έργων διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά, σε συνεργασία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και ΦΟΔΣΑ N. Aιγαίου Α.Ε.

Η Περιφέρεια αναλαμβάνει να δημοπρατήσει για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε., 7 έργα συνολικού προϋπολογισμού 32 εκ. €, που αφορούν τα νησιά Λέρου, Καρπάθου, Μήλου, Νάξου, Σύρου, Τήνου και Άνδρου
--------------------------------------------------

Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ο νεοσύστατος ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε., επιταχύνει τους ρυθμούς παραγωγής έργου προκειμένου να δώσει λύσεις, το συντομότερο δυνατόν στα χρονίζοντα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, καθώς πιέζουν οι χρονικές προθεσμίες της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Τα 7 έργα τα οποία έχουν τεθεί σε προτεραιότητα, είναι έργα που μελετήθηκαν και ωρίμασαν από τους αντίστοιχους Δήμους και μεταφέρονται, λόγω αλλαγής της αρμοδιότητας, στον νεοσύστατο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στη χθεσινή της συνεδρίαση η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη, προέβη στην έγκριση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε. και Περιφέρειας, για μια σειρά κρίσιμων περιβαλλοντικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. – ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συγκεκριμένα για τα εξής:

 1. Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου, προϋπολογισμού 3.075.480,18 €
  2. Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, προϋπολογισμού 1.036.566,55 €
  3. Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Μήλου, προϋπολογισμού 2.162.769,72 €
  4. Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προϋπολογισμού 5.409.188,49 €
  5. Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤΥ Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, προϋπολογισμού 4.926.136,50 €
  6. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 5.448.523,33 €
  7. Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δήμου Άνδρου, προϋπολογισμού 9.809.451,52 €

Βάσει των προγραμματικών συμβάσεων, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου θα υποστηρίξει τον ΦΟΔΣΑ στην υλοποίηση των παραπάνω έργων, δεδομένου του ότι ο νεοϊδρυθείς ΦΟΔΣΑ δεν διαθέτει τεχνική επάρκεια και το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, ενώ καλείται άμεσα να υλοποιήσει τα έργα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις και προθεσμίες της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. Η υποστήριξη που θα παρέχει η Περιφέρεια στον ΦΟΔΣΑ περιλαμβάνει όλα τα στάδια διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή τη δημοπράτηση, κατασκευή εποπτεία και διαχειριστική ολοκλήρωση των έργων.

Σημειώνεται ότι για τα τρία (3) πρώτα έργα των νησιών Λέρου, Καρπάθου και Μήλου υπάρχουν ήδη αποφάσεις ένταξης το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στο όνομα των αντίστοιχων Δήμων. Από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα αλλάξει ο δικαιούχος ώστε ο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε. να προχωρήσει στη δημοπράτησή τους.

Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) έργα των νησιών Νάξου, Σύρου , Τήνου και Άνδρου, συνολικού προϋπολογισμού 25.593.299,84 €, δεν έχουν ακόμα αποφάσεις έντασης στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και με τις αναγκαίες αλλαγές στο Τεχνικό Δελτίο των έργων θα εκδοθούν αποφάσεις ένταξης κατευθείαν στο όνομα του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε.

Προτεραιότητα από αυτά τα επτά (7) έργα έχει η Λέρος, το έργο της οποίας θα δημοπρατηθεί πρώτο, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Λέρου δεν ανταποκρίθηκε στην από 11 Αυγούστου 2020 επιστολή του ΦΟΔΣΑ (αρ. πρ. 6/2020) και δεν συνεργάστηκε. Οι υπηρεσίες του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ΦΟΔΣΑ, συνεργάστηκαν προκειμένου να καλύψουν τη μη ανταπόκριση του Δήμου Λέρου στο από 11 Αυγούστου 2020 κάλεσμα του ΦΟΔΣΑ για συνεργασία και έτσι το έργο οδηγείται άμεσα σε δημοπράτηση.

Το Γραφείο Τύπου

 

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

 1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

Να σου πώ λοιπόν την συνέχεια... Το εργο θα δημοπρατηθεί και καποια εταιρεία θα πλειοδοτήσει και θα το αναλάβει. Ο δήμος θα πληρώσει τους δρόμους, τα δημοτικα τελη αποκομηδης των σκουπιδιων θα εκτοξευθουν,και οσοι δεν κανουν σωστο διαχωρισμό θα πληρώνουν προστιμο. Αυτο θα
οδηγήσει τους εξυπνους να καινε τα σκουπιδια τους προκειμένου να παρακάμψουν το συστημα. Μετα επειδη δεν θα ειναι συμφερουσα για την εταιρια η επενδυση θα την πουλήσει σε μια άλλη ξενων συμφερόντων ( Γερμανική, Κινέζικη , Τούρκικη...) η οποία θα μεταφέρει και θα εναποθετει στην Ανδρο τα σκουπιδια απο τριτες χωρες. Μετά ο υδροφορος οριζοντας θα μολυνθεί... Θέλεις να συνεχίσω?
Και μην βιαστεις και μου γραψεις πως ειμαι κομμουνιστης , φιλος του Σουσουδη, του Καπάκη η δεν ξερω τι άλλο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Το μέλλον αόρατο έλεγαν οι αρχαίοι. Ποιος είχε προβλέψει πέρσι τέτοια εποχή την πανδημία; Ποιος είχε προβλέψει την εγκατάλειψη και ήττα της Αρμενίας; Ποιος είχε προβλέψει την ήττα Τραμπ και όσα γίνονται στην Αμερική σήμερα; Πόσοι είχαν προβλέψει πως η Άνδρος θα αντεχε σχετικά καλύτερα από όλους τους άλλους στον κοροοϊό; Ή, πως μετά 5 χρόνια ακινησίας θα έπαιρναν μπροστά τόσα νέα έργα;
Άρα οι προβλέψεις σου παρακινδυνευμένες και υπερβολικές. Πόσο θα είναι το πρόστιμο να σε βρουν καλοκαίρι με 8 μπφόρ να καις σκουπίδια στην αυλή σου; Πόσοι θα βάλλουν φωτιά στον κήπο τους να κάψουν αστικά απόβλητα για να μην πληρωσουν 50-70 ευρώ τον χρόνο τέλη στο Δήμο Άνδρου; Πόσους τόνους μπορεί να εξυπηρετήσει το κύτταρο της Άνδρου; 50-100 την μέρα; Κι εσύ προβλέπεις πως θα έρθει τουρκική εταιρεία για να φέρει με πλοίο απορρίμματα από κάπου άλλου; Με τι κόστος;
Μελλοντολογία ή καταστροφολογία αδαούς είναι αυτή;
Την καλημέρα μας και ξανασκέψου τι γράφεις...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 6 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Ευτυχως που υπαρχουν καποιοι που προχωρουν τα εργα υποδομης της Ανδρου μας. Ο τέως Δημαρχος όλο κ@λοτουμπες ηταν. Συνεχίστε, και ο κοσμος θα σας θυμαται για πολλα χρονια. Το επομενο, ας ειναι ο περιφερειακος και το λιμανι στο Γαυριο. Επαρχε ανελαβε τον δρομο και Δημαρχε το λιμανι. Σιγα σιγα ολα θα τα δρομολογησετε

This comment was minimized by the moderator on the site

Καμηλο πήρες άδεια από την Μαρία και την Άννα για να πας στον λοτσαρη;

This comment was minimized by the moderator on the site

Η επιτροπή της Πλουσκας θυμίζει την επιτροπή για τις ΑΓ.
Και στις δύο περιπτώσεις μόνοι τους την διέλυσαν και από πολεμιοι έγιναν υποστηρικτές του Λοτσάρη στη καταστροφή της Άνδρου.

Μία κυρία από Κορθι, μόλις ο συζηγος πήρε δουλίτσα, έφυγε από την επιτροπή για τις ΑΓ, γιατί ήταν ασυμβίβαστο?
Κάποιος άλλος λένε ότι πήρε την αναστήλωση του φάρου Γαυριου.
Το ίδιο έγινε και με την πλούσκα.
Κάποιοι και κάποιες σιωπησαν γιατί κάπου βολεύτηκαν από το Δήμο με καποιο τρόπο?
Α και τώρα τις δύο τελευταίες μέρες χάθηκε και ένας που έγραφε όλη μέρα κατά του Λοτσάρη για ΑΓ και Πλούσκα.
Τυχαίο μετά το ραντεβού του στο Δήμο? όπως ακουγετε? η είναι διαδώσεις?ο χρόνος θα δείξει.
Διαμεσολαβητης ο Ρίζος ήταν?

This comment was minimized by the moderator on the site

Η Μ.Αμολοχιτου που κρύφτηκε?
Μόνο τον Θεοδόση εβριζε με χυδαίο τρόπο ντροπή της και αίσχος της έδειξε προσωπική εμπάθεια στο πρόσωπο του πρώην Δημάρχου.

This comment was minimized by the moderator on the site

Γιατί σκουζουν οι δήθεν πολεμικοί της Πλουσκας?
Αυτοί δεν είναι που στήριξαν Σουσουδη και Λοτσάρη που ήταν υπέρ της Πλουσκας?
Στο πρόγραμμα τους αυτό ειχαν
Άρα γιατί ρε παιδιά φωνάζετε?
Καθηστε τώρα πάνω στις θετικές ψήφους για την Πλουσκα της Μάκρη, της Μπιθικωτση, του Μουστακα και του υποκεινητη Κυριακού και μη μιλάτε.
Θα έχετε στη περιοχή σας άλλο ένα τουριστικό πάρκο στη πλούσκα μετά τις ανεμογενητριες.
Αντε με το καλό οι Γαυριωτες και με λιμάνι στη Σταυροπεδα.
Εκεί θα πέσει το μεγάλο γέλιο για κάποιους που σιωπούν στο σαμποτάζ της επέκτασης του Γαυριου.

ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Και μετά από τέτοιες προβλέψεις ξυπνήσατε; Πάνε ανεμογεννήτριες σε χώρο ΧΥΤΥ; ΠΟΤΕ. Μπορεί να μεταφερθεί το λιμάνι; Αν βρουν 20 εκατομμύρια ευρώ και μερικές εκατονταδες μέτοικους να συμμετέχουν στις υποδομές. Όνειρα χειμερινής νυκτός...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 6 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

Τώρα η Μ. Μαμαη η Α. Βολίκα ας πάρουν τα βιολιά και να χορεύουν ΝΤΑΡΙΟ ΝΤΑΡΙ βγάλαμε δήμαρχο Λοτσάρη, να πάρουν μαζί και τον άλλο που γυρίζει τις κατσαρόλες ανάποδα τον σωτήρα αντιδήμαρχο του Μπατσίου. Μπραβο!!! Συγχαρητήρια σε όλους!!!!

This comment was minimized by the moderator on the site

Στην Πλούσκα δεν υπάρχει πια υδροφόρος ορίζοντας, υπάρχει πλέον μόνο χρονικός ορίζοντας!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

This comment was minimized by the moderator on the site

Ο μάταιος αγώνας της Μίνας Α., της Μαρίας Μ., του Γιάννη Κ. και των άλλων (δεν γράφω ονόματα για μην κοπούν στην μετάφραση) για την Πλούσκα έφτασε στο τέλος. Το έργο της ζωής τους δημοπρατείται όπως γραφεται τον Ιανουάριο. Τι έγιναν εκείνες 2.500 υπογραφές, που περιφέρει ακόμα στο facebook η Μίνα και δεν είχε ποτέ. Από τις 2.000, που ήταν 1.500 μόνο καμιά 150αριά ψήφισαν Καπάκη! Τόσους πήρε στην Υδρούσα για το θέμα αυτό ο αρχηγός. Οι άλλοι ήταν εκλογικοί μετανάστες για άλλους λόγους. Γνωστά όλα αυτά. Και από αυτούς τους 150 οι πολλοί ψήφισαν Σουσούδη και οι λόγοι Λοτσάρη στον δεύτερο γύρο.
Άρα πόσοι είναι οι Πλουσκαίοι; Και πόσοι οι νοματαίοι; Μάλλον πολύ λίγοι είναι οι Πλουσκαίοι. Και διασπασμένοι στις εκλογές πια μιας και οι πολλοί της Μίνας του πρωτου γύρου ψήφισαν στον δεύτερο Σουσούδη! Και οι λίγοι της Μαρίας στον δεύτερο Λοτσάρη! Τώρα τι γράφουν πάλι και τι ψάχνουν. Το θέμα έκλεισε και για τους Πλουσκαίους και για τους νοματαίους...

This comment was minimized by the moderator on the site

Μέχρι να γίνουν οι γεωτρήσεις! χυτυ δεν γίνεται....
Έτσι πάει δεν θα καταστραφεί μια περιοχή και ένας υδροφόρος ορίζοντας