ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ: Οι τελικές προτάσεις του Επαρχείου και η πλήρης αποδοχή τους από την Περιφέρεια...

 

Εδώ και ενάμιση μήνα (από 26/2 μέχρι σήμερα) κανείς από την Άνδρο και όσους ζήτησαν αναβολή για να υποβληθούν και άλλες προτάσεις για το χωροταξικό δεν κατέθεσε τίποτα!!! Η μονίμως καταγγέλλουσα τα πάντα και τους πάντες αντιπολίτευση δεν κατέθεσε καμία νέα ή συμπληρωματική πρόταση για το χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας, το οποίο θα υποβληθεί στην κυβέρνηση για να ολοκληρωθεί το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Τόση φασαρία τόση σπέκουλα, τόσες κορώνες για το... ΤΙΠΟΤΑ!!!

Μόνο το Επαρχείο Άνδρου - για μια ακόμα φορά - κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις. Ήταν μάλιστα οι προτάσεις του Επαρχείου και του Επάρχου τόσο συγκροτημένες που η Περιφέρεια συμπεριέλαβε αυτούσιες στις τελικές προτάσεις της εισήγησης της ως προτάσεις της Περιφέρειας για όλα τα νησιά.

Το Εν Άνδρω που παρακολουθεί το θέμα ζήτησε τις τελικές προτάσεις του Επάρχου Άνδρου Δημήτρη Λάσκαρη, αλλά την τελική εισήγηση της Περιφέρειας στην οποία ενσωματώθηκαν αυτούσιες. Το Επαρχείο είναι ο μόνος δραστήριος φορέας για το θέμα αυτό από το 2015 μέχρι το 2021. Σε αντίθεση με τον εν υπνώσει Δήμο Άνδρου, από το 2015 μέχρι το 2019 και την χρόνια απούσα ομάδα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, που απλώς θυμάται το θέμα κάθε μερικά χρόνια για να δημιουργεί εντυπώσεις. Απόδειξη η πλήρης απουσία προτάσεων  σε όλο το διάστημα της διαβούλευσης από το φθινόπωρο του 2019, αλλά και από το συμβούλιο της 26ης Φεβρουαρίου που φωνασκούσε μέχρι σήμερα, που διατρέχουμε τις τελευταίες μέρες της μηνιαίας παράτασης που έδωσε η Περιφέρεια για κατάθεση συμπληρωματικών προτάσεων. Την άλλη εβδομάδα θα συγκληθεί το Περιφερειακό συμβούλιο να συζητήσει επί της υπάρχουσας εισηγήσεως και να αποφασίσει...

"ΕΝ  ΑΝΔΡΩ"

 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΟΥ Δ. ΛΑΣΚΑΡΗ  

     Στο πλαίσιο της διαβούλευσης "Αξιολόγηση Αναθεώρηση και εξειδίκευση περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,Φάση Β΄- στάδιο Β1",  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κρίνοντας πως υπάρχουν αρκετές αστοχίες και λάθη στη σύνταξη του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού, και προκειμένου να συνεδριάσει και να αποφασίσει την κατάθεση πρότασης, κάλεσε τους Δήμους και τους φορείς του Νοτίου Αιγαίου να αποστείλουν τις απόψεις τους. 

      Οι Δήμοι – φορείς που ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν τις προτάσεις τους στην Περιφέρεια Ν.Αιγαίου,  προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ήταν:

Ο Δήμος Αμοργού

Ο Δήμος Τήνου

Ο Δήμος Σύρου

Ο Δήμος Αστυπάλαιας

Ο Δήμος Ρόδου

Το Επαρχείο Άνδρου

Η Διαχειριστική Αρχή της ΠΝΑΙ

Η ΠΝΑΙ – Δνση ΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων, &

Ο προϊστάμενος του ΕΟΤ Δωδ/σου.

      Το Επαρχείο Άνδρου έστειλε δυο έγγραφα. Τις απόψεις της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων Άνδρου και την εισήγηση του Επάρχου Άνδρου.  Επίσης,  το Επαρχείο Άνδρου ήταν ο μόνος φορέας από την Άνδρο όπου κατέθεσε πρόταση στη διαβούλευση, στην Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ  για τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό. 

     Στην  εισήγηση του Επαρχείου Άνδρου αναφέρεται: 

Α.  Όσον αφορά την δράση "Ενέργεια" για την Ν. Άνδρο, ζητούμε το  παρόν κείμενο που αναφέρεται στην ν. Άνδρο  να αντικατασταθεί με το ακόλουθο:

  • Απαγόρευση χωροθέτησης  ΒΑΠΕ (Βιομηχανικών αιολικών πάρκων) διότι δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην τουριστική οικονομία.
  • Αυστηροί περιβαλλοντικοί περιορισμοί στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών για την διαφύλαξη του νησιωτικού τοπίου.
  • Αποκλεισμός μεγάλων και εκτός κλίμακας νησιού ΑΠΕ, οι Α/Γ να είναι χαμηλού ύψους και η χρήση ΑΠΕ να μην υπερβαίνει σε παραγωγή τις ανάγκες κατανάλωσης του νησιού.
  • Διερεύνηση παραγωγής ενέργειας με βιοκαύσιμα ή γεωθερμία. 

Β. Ζητούμε τρίμηνη παράταση της διαβούλευσης  λόγω της σοβαρότητας της μελέτης  προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι φορείς της Άνδρου, επαγγελματίες, Μηχανικοί  ώστε να κατατεθούν οι  απόψεις  τους, ανάγκη η οποία εκφράστηκε και στο από 26/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άνδρου. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Βιομηχανίας  & Φυσικών Πόρων Π.Ε. Κυκλάδων - Έπαρχος Άνδρου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Δ. ΛΑΣΚΑΡΗ

      Η εισήγηση  της ΠΝΑι, συνδιαμορφώθηκε από τη Γεν. Δνση Ανάπτυξης και τη Γεν. Δνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Περιβάλλοντος & Υποδομών,  λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των Δήμων – φορέων που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. 

     Οι προτάσεις του Επαρχείου Άνδρου όχι μόνο αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος  στην εισήγηση της ΠΝΑι,   αλλά η πρόταση για τον  τομέα της Ενέργειας υιοθετήθηκε και  για ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο. Συγκεκριμένα η εισήγηση της ΠΝΑι αναφέρει:

 Στον τομέα της Ενέργειας και συγκεκριμένα τις ΑΠΕ :

* Για τα μικρά νησιά, με δεδομένο ότι η διασύνδεσή τους είναι δύσκολο να επιτευχθεί ακόμη και σε βάθος χρόνου, συμφωνούμε στην προώθηση του άξονα της ενεργειακής αυτάρκειάς τους μέσω υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ που όμως θα είναι συμβατά με την κλίμακα με το μέγεθος και το τοπίο των νησιών.

* Επίσης θεωρούμε ότι βάσει του μεγέθους αλλά και της τρωτότητας του τοπίου των νήσων θα πρέπει να αποκλεισθεί η εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας μονάδων για το σύνολο των Κυκλάδων αλλά και για τα μικρότερα νησιά της Δωδ/σου. Ειδικότερα και ως προς τα Αιολικά Πάρκα συμφωνούμε στην πρόταση απαγόρευσης χωροθέτησης  ΒΑΠΕ (Βιομηχανικών αιολικών πάρκων) προς αποφυγή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό & ανθρωπογενές περιβάλλον και την τουριστική οικονομία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΝ ΑΝΔΡΩ: Ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ.Γ.Χατζημάρκος, κατάφερε και πήρε παράταση ενός μήνα για την κατάθεση της εισήγησης με σκοπό να ενσωματωθούν και προτάσεις που δεν είχαν κατατεθεί. Τις αμέσως επόμενες μέρες θα συνεδριάσει και πάλι το Περιφερειακό Συμβούλιο για να αποφασίσει επί της παραπάνω τελικής εισήγησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό των νησιών του Νοτίου Αιγαίου χωρίς από την φωνασκούσα και απούσα αντιπολίτευση του Δήμου Άνδρου να έχει κατατεθεί ουδέν!!!

 

 

 

 

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

Ο δήμος που είναι η πρόταση του; γιατί μόνο για αντιπολίτευση λες.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Ο δήμαρχος ως έπαρχος είχε ήδη καταθέσει προτάσεις από το 2015 και το 2016. Και είχαν συμπεριληφθεί στον γενικότερο σχεδιασμό. Για τις ανεμογεννήτριες στην τελευταία φάση της εισήγησης του Δ. Λάσκαρη απλώς συμφώνησε πλήρως με τις προτάσεις του Δ. Λάσκαρη. Απλό ε;
ΣΥΝΕΠΩΣ: Οι προτάσεις του Δ. Λάσκαρη και του Επαρχείου ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ και τις προτάσεις του Δήμου, καθώς όλες προηγούμενες επεξεργασίες από το 2015. Άλλωστε ΕΠΑΡΧΕΙΟ και ΔΗΜΟΣ έχουν κοινή γραμμή. Δεν διαφώνησαν. Η αντιπολίτευση φώναζε τα αντίθετα και δεν έστειλε κουβέντα!!!
Τέλος υπάρχει και ξεχωριστή υποσημείωση στο κείμενο του Δ.Λάσκαρη που εστάλη μετά από ερώτηση μας στο ΕΠΑΡΧΕΙΟ. Την διαγράψαμε γιατί θέλαμε να τονίσουμε πως ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗΚΑΝ αυτούσιες στην εισήγηση: ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΕΙΔΗΣΗ.
Τις παραθέτουμε λοιπόν εδώ ΑΥΤΟΥΣΙΕΣ τις σημειώσεις όπως μας εστάλησαν από τον ΕΠΑΡΧΟ, αλλά δεν τις δημοσιεύσαμε:
"ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
30/10/2015 Συνάντηση εργασίας στην Π.Ε Άνδρου με εμπλεκόμενους φορείς (μηχανικούς κτλ)
02/11/2015 Παρουσία της Π.Ε Άνδρου και του τότε Επάρχου Άνδρου σε συνάντηση υπηρεσιών Υπουργείων για την παρουσίαση του Περιφερειακού Χωροταξικού.
24/11/2015 Διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης στο ξενοδοχείο ΠΕΡΡΑΚΗΣ με συμμετοχή του μελετητικού γραφείου που έκανε την εισήγηση. Δημιουργία ομάδας εργασίας και ομάδας Google με τον τίτλο "Χωροταξικό Π.Ε Άνδρου" όπου φορείς και πολίτες μπορούσαν να καταθέσουν τις απόψεις τους επί του χωροταξικού, στο email: xwrotaksikoandroy@gmail.com.
12/02/2016 & 11/03/2016 Συναντήσεις στο Επαρχείο με την ομάδα εργασίας για τις αρχικές προτάσεων με την συνεργασία μηχανικών της Άνδρου.
05/05/2016 Διαβίβαση προς το ΥΠΕΚΑ και το μελετητικό γραφείο (ENVIPLAN), όλων των προτάσεων που διατυπώθηκαν από το επαρχείο και την τεχνική υπηρεσία του, καθώς και όσες συλλέχτηκαν από πολίτες και φορείς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι παραπάνω ενέργειες έγιναν με πρωτοβουλία του Επάρχου κ. Δ.Λοτσάρη, παρόλο που επίβλεψη όλου του έργου γίνεται από το ΥΠΕΚΑ.
Με εκτίμηση
Δημήτρης Λάσκαρης"
Αυτά ως προς την ερώτηση σας.

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 2 εβδομάδες πριν από το χρήστη enandro enandro