ΑΝΔΡΟΣ 1890: ΑΠΟΔΗΜΙΑ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ: Διαμαντής Μπασαντής

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ: Ι.Π. - Άλκης

 

Παλαιόπολις: φωτογραφία Γερμανικού Ινστιτούτου 1903.

Μεταξύ του εκλογικού καταλόγου του 1877 και του 1890 μεσολαβούν 13 χρόνια. Η αριθμητική αποτύπωση του άρρενα ενήλικου πληθυσμού του Δήμου Άνδρου παρουσιάζει μείωση. Από τους 3.204 άρρενες ψηφοφόρους του 1877 πέφτει στους 2.628. Δηλαδή, κατά 576 άτομα ή 18% του πληθυσμού. Για τα δεδομένα της εποχής έχουμε μια σημαντική πτώση η οποία έχει να κάνει κυρίως με την αποδημία ή την μετανάστευση ενηλίκων, που έχουν σχέση με το εμπόριο και τη ναυτιλία. Φεύγει δηλαδή περίπου ένας στους πέντε ενήλικες κατοίκους για τα μεγάλα εμπορικά ή ναυτικά κέντρα της περιοχής.

Το αξιοπερίεργο είναι πως ο αριθμός όσων μεταναστεύουν εκτός Άνδρου - όπως είδαμε και στους συγκριτικούς πίνακες του 1877 και του 1890 - μειώνεται! Αυτό σημαίνει πως πολλοί από όσους έφυγαν το 1877 (περίπου ένας στους τρεις κατοίκους τότε) δεν επέστρεψε ποτέ ή δεν πολιτογραφήθηκε ξανά ψηφοφόρος Άνδρου! Η Άνδρος έχασε δύο φορές πληθυσμό από την μετανάστευση και την αποδημία: και το 1877 και το 1890. Συνολικά υπολογίζουμε από τον συσχετισμό των πινάκων περίπου 700 άτομα!!! 

Εξετάζοντας τώρα κατά χωριό την διακύμανση του αριθμού των κατοίκων του μπορούμε να δούμε καλύτερα τους αριθμούς και τα ποσοστά της μετανάστευσης και της αποδημίας μεταξύ 1877 1890. Αναλυτικά: 

(α) Διαπιστώνουμε πως υπάρχουν περιοχές και χωριά που χάνουν περισσότερους κατοίκους και άλλα λιγότερους ή και καθόλου. Από αυτά που χάνουν κατοίκους είναι αρκετά. Αυτά που δεν χάνουν πολύ λιγότερα. Χωριά που χάνουν κατοίκους σε σημαντικούς αριθμούς είναι τα Αποίκια (55), Απατούρια (10), Λάμυρα (49), Λειβάδια (21), Μένητες (36), Μεσαριά (20), Πιτροφός (41), Μεσαθούρι (17), Στενιές (38), Στραπουριές (35), Υψηλού (28). Χωριά που δεν χάνουν καθόλου ή πολύ λίγους κατοίκους είναι Αλαδινό ( - 2 κατοίκους), Βραχνός ( - 7 κατοίκους), Ζαγανιάρι ( + 2 κατοίκους), Κουρέλι ( - 6 κατοίκους), Μέσα Χωριό ( - 6 κατοίκους), Παλαιόπολις ( - 5 κατοίκους), Συνετί ( - 5 κατοίκους).

(β) Τα περισσότερα χωριά που βλέπουν να χάνουν κατοίκους είτε έχουν σχέση με την επεκτεινόμενη εκείνα τα χρόνια ναυτιλία και εμπόριο, που ανοίγουν δρόμους προς τα έξω. Είτε προσφέροντας επαγγελματικές ευκαιρίες είτε προσφέροντας ταξιδιωτικές δυνατότητες μέσω των ανδριώτικων πλοίων που ήδη ταξιδεύουν στους ήδη γνωστούς για τους ανδριώτες προορισμούς.  

(γ) Η ναυτιλία που έχει επίκεντρο κυρίως την Χώρα και στη συνέχεια τις Στενιές επηρεάζει μια σειρά από τα γύρω χωριά, όπως τ’ Αποίκια (από 270 πέφτουν σε 215 κατοίκους, ήτοι - 20%), τα Απατούρια (από 32 πέφτουν στους 22, ήτοι 31,1%), τα Λάμυρα (από 207 σε 158, ήτοι - 23,7%), τα Λειβάδια - 17%), τις Μένητες (από 164 σε 128, ήτοι - 22%), τη Μεσαριά (από 153 σε 133, ήτοι - 13%), τον Πιτροφό ( από 244 σε 203, ήτοι - 17%), τις Στενιές (από 251 σε 213, ήτοι - 15,1%), τις Στραπουριές (από 199 σε 164, ήτοι 17,6%), το Υψηλού (από 140 σε 112, ήτοι - 20%).

(δ) Στην περίπτωση των χωριών της Βουρκωτής και του Σασά τα στοιχεία μπλέκονται. Το 1877 η Βουρκωτή και το Σασά εμφανίζονται μόνα τους. Στους πίνακες και το 1890 Η Βουρκωτή εμφανίζεται μαζί με τους Κατακαλαίους και υπό την επωνυμία τους! Αθροίζοντας τους αριθμούς βλέπουμε πως και τα δύο χωριά μαζί το 1890 έχουν 124 κατοίκους, ενώ το 1877 είχαν 154. Μειώνεται ο πληθυσμός τους (κυρίως της Βουρκωτής) κατά 30 άτομα. Ήτοι κατά - 19,5%. Στην περίπτωση του Σασά το 1877 εμφανίζεται μαζί με το Περαχώρι κι έχει 42 κατοίκους. Το 1890 εμφανίζεται το Σασά με 38 κατοίκους, αλλά και το Περαχώρι με 4 κατοίκους. Αθροίζοντας τους κατοίκους βλέπουμε πως δεν υπάρχει μεταβολή. Ήτοι, 0%... 

(ε) Τέλος η Χώρα της Άνδρου που είναι η κεντρική αναφορά του Δήμου Άνδρου εμφανίζεται μεταξύ 1877 και 1890 να χάνει κατοίκους. Από 629 το 1877 βρίσκεται με 596 του 1890. Δηλάδή, με 33 κατοίκους λιγότερους. Όμως σε ποσοστό αυτοί αντιπροσωπεύουν μόνο το 5,2% του πληθυσμού. Κάτι που σημαίνει πως όσοι φεύγουν σχετίζονται άμεσα με τη ναυτιλία και το εμπόριο. Και πως τα δεκάδες αστικά επαγγέλματα, που καταγράφηκαν ήδη από το 1877, δεν μειώνονται ιδιαίτερα και έτσι διατηρείται ο πληθυσμός της μικρής πόλης περισσότερο από αυτά των χωριών που την ακολουθούν. Το μοντέλο αυτό θα διαφοροποιηθεί μετά το 1900 και ιδίως μετά το 1920 όταν αναπτύσσεται σε μεγάλο ναυτικό και εμπορικό κέντρο αρχικά η Σύρος και μετά ο Πειραιάς και αρχίζει και η εσωτερική αποδημία της αστικής Χώρας...

 

Χώρα Άνδρου 1903: φωτογραφία Γερμανικού Ινστιτούτου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

Ήδη από την προτελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα η Άνδρος εμφανίζεται να χάνει πληθυσμό. Και μάλιστα ενήλικες και έμπειρους κατοίκους που με όχημα τη ναυτιλία είτε μεταναστεύουν είτε αποδημούν σε άλλες χώρες και τόπους. Όπως δείχνει και ο αναλυτικός πίνακας των αρρένων ψηφοφόρων του 1890 οι πόλοι έλξης των ανδριωτών είναι αντίστοιχοι και αρκετά περισσότεροι από του 1877.

Η Άνδρος της αστικής ανάπτυξης, της ναυτιλίας και του εμπορίου, αρχίζει να χάνει μερικά από τα πλέον αξιόλογα και τολμηρά στελέχη της κοινωνίας της, που φεύγουν προς αναζήτηση καλύτερη τύχης σε άλλα μεγάλα και αναπτυσσόμενα ναυτιλιακά και εμπορικά κέντρα. Κυρίως στο εξωτερικό.

Είναι πιο εύκολο να αναζητήσουν την τύχη τους εκτός Ελλάδος παρά εντός. Με εξαίρεση τα μεγάλα ναυτικά και εμπορικά κέντρα της Σύρου και του Πειραιά/Αθήνα οι ανδριώτες τολμούν να ταξιδέψουν και να μεταναστεύσουν στα μεγάλα διεθνή κέντρα της εποχής.  

 

Νειμποριό Χώρα Άνδρου: φωτογραφία Γερμανικού Ινστιτούτου 1903

  ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ   1890 
             
             
  ΑΛΑΔΙΝΟΥ          
  Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ηλικία Επάγγελμα Διαμονή
1 Ανύσης Δημοσθένης Δημήτριος 31 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
2 Ανύσης Δημήτριος Μιχαήλ 73   Αλαδινό (Αλαδινού)
3 Ανύσης Μιχαήλ Δημήτριος 45 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
4 Ανύσης Ιωάννης Δημήτριος 42 σανδαλοποιός Αλαδινό (Αλαδινού)
5 Ανύσης Νικόλαος Δημήτριος 37 ξυλουργός Κωνσταντινούπολη
6 Αμωράτης Μιχαήλ Ιωάννης 56 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
7 Ανύσης Ιωάννης Μιχαήλ 68 λαχανοπώλης Κωνσταντινούπολη
8 Αμωράτης Δημήτριος   53 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
9 Αμπράτης Ιωάννης Δημήτριος 23 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
10 Αλυπράτης Λεωνίδας Ζάνες 24 αλευροπώλης Αλαδινό (Αλαδινού)
11 Ανύσης Δημήτριος Μιχαήλ 24 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
12 Γιαννίσης Δημήτριος Αντώνιος 48 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
13 Δερτούζος Γεώργιος Δημήτριος 38 ξυλουργός Αθήνα
14 Δερτούζος Παναγιώτης Γεώργιος 73 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
15 Δερτούζος Γεώργιος Παναγιώτης 49 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
16 Δανιόλος Πέτρος Δημήτριος 53 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
17 Δανιόλος Ιωάννης Δημήτριος 45 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
18 Δερτούζος Ιωάννης Δημήτριος 48 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
19 Δερτούζος Αριστείδης Δημήτριος 27 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
20 Δανιόλος Δημήτριος Πέτρος 27 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
21 Ζαήρης Νικόλαος Δημήτριος 71 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
22 Ζιώτης Νικόλαος Σίμος 61 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
23 Κοντός Νικόλαος Λεονάρδος 29 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
24 Κοντός Λεονάρδος Ιωάννης 63 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
25 Κανάκης Ιωάννης Γεώργιος 48 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
26 Καλογρίδης Γεώργιος Ιωάννης 49 υπηρέτης Κωνσταντινούπολη
27 Κορκόδειλος Ανδρέας Θεόδωρος 63 ξυλουργός Αλαδινό (Αλαδινού)
28 Καρυστινός Αντώνιος Νικόλαος 58 σανδαλοποιός Αλαδινό (Αλαδινού)
29 Μπουλανέρης Λεωνίδας Ιωάννης 26 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
30 Μπασατής Ιωάννης Μιχαήλ 58 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
31 Μπασατής Μιλτιάδης Ιωάννης 38 σανδαλοποιός Αλαδινό (Αλαδινού)
32 Μπασατής Λεωνίδας Ιωάννης 36 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
33 Μπουρτουλαμαίος Ιωάννης Αντώνιος 61 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
34 Μπουρτουλαμαίος Θεόδωρος Αντώνιος 48 κτίστης Σμύρνη
35 Μανούσος Νικόλαος Σταματέλος 53 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
36 Μανούσος Ιωάννης Σταματέλος 39 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
37 Μαγουλάς Μιχαήλ Γάσπαρης 49 υπηρέτης Ρωσία
38 Μουλουνέρης Ιωάννης   58 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
39 Μπουρτουλαμαίος Αντώνιος Ιωάννης 28 ξυλουργός Αλαδινό (Αλαδινού)
40 Μπασατής Χαρίλαος Ιωάννης 34 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
41 Νέρης Λεωνίδας Νικόλαος 30 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
42 Στρατής Νικόλαος Γιαννούλης 55 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
43 Σμυρναίος Γιαννάκης Δημήτριος 60 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
44 Σαρρής Δημήτριος Γιαννούλης 63 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
45 Σαρρής Γιαννούλης Δημήτριος 35 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
46 Σμυρναίος Εμμανουήλ Δημήτριος 28 σανδαλοποιός Κωνσταντινούπολη
47 Σμυρναίος Κώνστας Δημήτριος 55 έμπορος Κωνσταντινούπολη
48 Σαλωνίτης Γεώργιος Νικόλαος 59 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
49 Σαλωνίτης Ιωάννης Νικόλαος 53 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
50 Σαλωνίτης Αλέξανδρος Κωνσταντίνος 38 υπηρέτης Κωνσταντινούπολη
51 Σαλωνίτης Μιχαήλ Κωνσταντίνος 35 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
52 Σαλωνίτης Αντώνιος Γεώργιος 30 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
53 Σαλωνίτης Επαμεινώνδας Γεώργιος 25 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
54 Σαρρής Σταύρος Δημήτριος 21 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
55 Φυρίος Φραντζέσκος Ιωάννης 51 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
56 Φυρίος Ιωάννης Αλέξανδρος 35 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
57 Χαζάπης Λεονάρδος Διαμαντής 68 ταχυδρόμος Κωνσταντινούπολη
58 Χριστόδουλος Κωνσταντίνος Δούλης 68 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
59 Χριστόδουλος Γεώργιος Δούλης 62 καφεπώλης Αθήνα
60 Χανός Γεώργιος Νικόλαος 62 κτίστης Σμύρνη
61 Χαζάπης Διαμαντής Λεονάρδος 28 ξυλουργός Αλαδινό (Αλαδινού)
62 Χανός Δημήτριος Νικόλαος 41 μαρμαράς Τήνος
63 Χαζάπης Ιωάννης Λεονάρδος 25 γεωργός Αλαδινό (Αλαδινού)
             
  ΑΝΔΡΟΣ - ΧΩΡΑ          
  Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ηλικία Επάγγελμα Διαμονή
1 Αδάμης Ιωάννης Δημήτριος 83 ναύτης Άνδρος
2 Αδάμης Γεώργιος Ιωάννης 44 ναύτης Άνδρος
3 Αδάμης Δήμητριος Ιωάννης 53 κυβερνήτης Άνδρος
4 Αθανάσιος Μιχαήλ Νικόλαος 42 στρατιώτης Αθήνα
5 Ασλάνογλους Δήμητριος Βασίλειος 43 ναύτης  
6 Αργυρός Θεόδωρος Γιαννούλης 48 καφεπώλης Άνδρος
7 Αδάμης Αλέξανδρος Πέτρος 40 σανδαλοποιός Άνδρος
8 Ασλάνογλους Ιωάννης Κωνσταντίνος 42 ναύτης Άνδρος
9 Ασλάνογλους Φραντζέσκος Κωνσταντίνος 35 σανδαλοποιός Άνδρος
10 Ασλάνογλους Αχιλλεύς Κωνσταντίνος 39 ναύτης Αγγλία
11 Ανδρέου Φραντζέσκος Ιωάννης 43 ναύτης  
12 Αλαμάνος Μιχαήλ Λεωνίδας 35 ναυτικός Άνδρος
13 Ανδρέου Δήμητριος Ιωάννης 37 ναύτης  
14 Αδάμης Νικόλαος Δημήτριος 75 ναύτης Άνδρος
15 Αδάμης Γεώργιος Δημήτριος 65 ναύτης Άνδρος
16 Αδάμης Δήμητριος Γεώργιος 35 ναύτης αποδημεί
17 Ασλάνογλους Ευαγγέλης Κωνσταντίνος 48 τελωνοφύλακας Άνδρος
18 Ασλάνογλους Δήμητριος Κωνσταντίνος 48 ναύτης  
19 Αθανασιάδης Μιχαήλ Αθανάσιος 65 δάσκαλος Άνδρος
20 Ασημάκος Νικόλαος Γάσπαρης 75 ναυτικός Άνδρος
21 Ασημάκος Μιλτιάδης Νικόλαος 46 έμπορος Άνδρος
22 Αθηναίος Επαμεινώνδας Νικόλαος 53 σανδαλοποιός Άνδρος
23 Αλαμάνος Νικόλαος Ιωάννης 63 έμπορος Βλαχία
24 Ανύσης Κωνσταντίνος Ιωάννης 63 έμπορος Βλαχία
25 Αμπαζής Δήμητριος Γεώργιος 45 εργάτης Κυδωνίες
26 Αλαμάνος Λορέντζος Ιωάννης 49 έμπορος Βλαχία
27 Αλαμάνος Λεωνίδας Μιχαήλ 63 εμποροϋπάλληλος Σύρος
28 Ανύσης Δήμητριος Μιχαήλ 78 πλοίαρχος Άνδρος
29 Αθηναίος Νικόλαος Γεώργιος 65 παπλωματοποιός Άνδρος
30 Ασλάνογλους Βασίλειος Δημήτριος 73 ναύτης Άνδρος
31 Αδάμης Δήμητριος Νικόλαος 50 ναύτης Άνδρος
32 Ανύσης Μιχαήλ Νικόλαος 50 δικηγόρος Σύρος
33 Αθανασίου Α. Αντώνιος   33   Άνδρος
34 Αδάμης Αλέξανδρος Νικόλαος 31 ναύτης Άνδρος
35 Αξιώτης Αλέξανδρος Αντώνιος 30   Άνδρος
36 Αργυρός Ιωάννης Μάρκος 45 δάσκαλος Άνδρος
37 Αδάμης Ιωάννης Γεώργιος 24 ναυτικός Άνδρος
38 Βογιατζίδης Βάσσος Λεονάρδος 58 μεταπράτης Άνδρος
39 Βολτής Αγγελής Εμμανουήλ 48 ναύτης Κωνσταντινούπολη
40 Βάτης Ζανής Ιωάννης 58 πλοίαρχος αποδημεί
41 Βούλγαρης Νικόλαος Νικόλαος 29 αγωγέας Άνδρος
42 Βασκουδάκης Νικόλαος Βασίλειος 68 ναύτης Σύρος
43 Βασκουδάκης Ιωάννης Βασίλειος 55 ναύτης Σύρος
44 Βούλγαρης Γιαννούλης Σταμάτιος 44 έμπορος Άνδρος
45 Βασκουδάκης Λεονάρδος Βασίλειος 65 ναύτης Άνδρος
46 Βούλγαρης Νικόλαος Λεονάρδος 68 ναύτης Άνδρος
47 Βούλγαρης Δήμητριος Νικόλαος 48 ναύτης  
48 Βουσκουδάκης Παναγιώτης Νικόλαος 63 ναύτης Άνδρος
49 Βούλγαρης Βασίλειος Νικόλαος 45 ναύτης  
50 Βούλγαρης Γεώργιος Σταμάτιος 52 ναύτης Κωνσταντινούπολη
51 Βουσκουδάκης Δήμητριος Βασίλειος 58 ναύτης Άνδρος
52 Βογιατζίδης Ελευθέριος Θεμιστοκλής 28 κηπουρός Άνδρος
53 Βαρθολομαίος Θεμιστοκλής Μ. 22 υπάλληλος Άνδρος
54 Βαλμάς Νικόλαος Λεονάρδος 28 γεωργός Άνδρος
55 Βούλγαρης Δήμητριος Γεώργιος 73 ναύτης Άνδρος
56 Βούλγαρης Κωνσταντίνος Δημήτριος 36   Άνδρος
57 Βάτης Ιωάννης Ανδρέας 96 πλοίαρχος Άνδρος
58 Βογιατζίδης Θεμιστοκλής   60 κηπουρός Άνδρος
59 Βάτης Αντώνιος Ιωάννης 61 έμπορος Κωνσταντινούπολη
60 Βούλγαρης Λεονάρδος Σταμάτιος 50 ναυτικός Κωνσταντινούπολη
61 Βογιατζίδης Νικόλαος Γεώργιος 79 έμπορος Άνδρος
62 Βογιατζίδης Γεώργιος Νικόλαος 43 δικηγόρος Σύρος
63 Βογιατζίδης Δήμητριος Νικόλαος 38 ναυτικός Άνδρος
64 Βογιατζίδης Αλέξανδρος Νικόλαος 35 έμπορος Άνδρος
65 Γουλανδρής Λεωνίδας Νικόλαος 47 πλοίαρχος Άνδρος
66 Γουλανδρής Αχιλλεύς Νικόλαος 50 πλοίαρχος Άνδρος
67 Γουλανδρής Ματθαίος Νικόλαος 42 ναυτικός Αλγερία
68 Γουλανδρής Κωνσταντίνος Νικόλαος 44 πλοίαρχος Άνδρος
69 Γουλανδρής Ιωάννης Δημήτριος 75 πλοίαρχος Αθήνα
70 Γουλανδρής Νικόλαος Λεονάρδος 73 κτηματίας Άνδρος
71 Γράφας Νικόλαος Ιωάννης 73 ναύτης Άνδρος
72 Γούναρης Γιαννούλης Αντώνιος 48 πλοίαρχος Άνδρος
73 Γούναρης Δήμητριος Αντώνιος 46 πλοίαρχος Άνδρος
74 Γούναρης Ζάνες Αντώνιος 44 πλοίαρχος Άνδρος
75 Γλυνός Ιωάννης Αντώνιος 55 ναύτης Άνδρος
76 Γλυνός Νικόλαος Γεώργιος 75 ναύτης Άνδρος
77 Γλυνός Αντώνιος Νικόλαος 35 ναύτης Άνδρος
78 Γουλανδρής Νικόλαος Αυγουστής 75 οινοπώλης Άνδρος
79 Γουλανδρής Δήμητριος Νικόλαος 50 ναύτης Άνδρος
80 Γλυνός Αριστείδης Νικόλαος 86 ναύτης Άνδρος
81 Γλυνός Γεώργιος Νικόλαος 53 κυβερνήτης Άνδρος
82 Γουλανδρής Ζάνες Δημήτριος 83 κτηματίας Άνδρος
83 Γουλανδρής Γεώργιος Ζάνες 50 πλοίαρχος Άνδρος
84 Γουλανδρής Νικόλαος Ζάνες 47 πλοίαρχος Άνδρος
85 Γουλανδρής Δήμητριος Ζάνες 43 πλοίαρχος Άνδρος
86 Γιαννιός Μιχαήλ Νικόλαος 38 ναύτης Άνδρος
87 Γούναρης Δήμητριος Νικόλαος 66 υπάλληλος Άνδρος
88 Γουλανδρής Δήμητριος Γεώργιος 58 ναυτικός  
89 Γουλανδρής Θεμιστοκλής Γεώργιος 55 πλοίαρχος Άνδρος
90 Γουλανδρής Γεώργιος Λεονάρδος 39    
91 Γουλανδρής Γεώργιος Πέτρος 78 ναύτης Άνδρος
92 Γουλανδρής Πέτρος Γεώργιος 41 ναύτης  
93 Γουλανδρής Δήμητριος Πέτρος 63 πλοίαρχος  
94 Γουλανδρής Λορέντζος Δημήτριος 35 ναύτης  
95 Γουλανδρής Νικόλαος Πέτρος 56 ναύτης  
96 Γουλανδρής Ιωάννης Πέτρος 53 πλοίαρχος  
97 Γουλανδρής Ιωάννης Νικόλαος 58 πλοίαρχος Κωνσταντινούπολη
98 Γαλανός Ελευθέριος Εμμανουήλ 63 έμπορος Άνδρος
99 Γουλανδρής Σω. Νικόλαος   33 ναύτης Άνδρος
100 Γουλανδρής Μιχαήλ Θεμιστοκλής 32 ναύτης  
101 Γλυνός Κωνσταντίνος Νικόλαος 32 ναύτης  
102 Γουλανδρής Αριστείδης Λεονάρδος 30 ναύτης  
103 Γουλανδρής Δήμητριος Ιωάννης 33 ξυλουργός  
104 Γουλανδρής Αυγουστής Νικόλαος 39 ναύτης Άνδρος
105 Γουλανδρής Γεώργιος Μιχαήλ 35 ναύτης Άνδρος
106 Γουλανδρής Επαμεινώνδας Λεωνίδας 23 φοιτητής Αθήνα
107 Γουλανδρής Ματθαίος Μιχαήλ 24 φοιτητής Άνδρος
108 Γούναρης Μιχαήλ Δημήτριος 23 υπάλληλος Άνδρος
109 Γράφας Ιωάννης Νικόλαος 28 ναυτικός Άνδρος
110 Γουλανδρής Αλκιβιάδης Λεονάρδος 26 ναύτης Άνδρος
111 Γουλανδρής Αριστείδης Νικόλαος 46 ναύτης Άνδρος
112 Γουλανδρής Δήμητριος Νικόλαος 53 πλοίαρχος Άνδρος
113 Δαπόντες Μιχαήλ Νικόλαος 46 ναύτης Άνδρος
114 Δαπόντες Ζάνες Νικόλαος 43 ναύτης Αλγέρι
115 Δαπόντες Δήμητριος Νικόλαος 41 ναύτης Αμερική
116 Δαπόντες Ανδρέας Νικόλαος 39 ναύτης Αγγλία
117 Δαπόντες Αυγουστής Νικόλαος 37 ναύτης Άνδρος
118 Δαπόντες Φιλαλήθης   35 βαφέας Σύρος
119 Δαπόντες Νικόλαος Ζάνες 65 υπάλληλος Σπάρτη
120 Δελαγραμμάτικας Γεώργιος Φραγκίσκος 80 συμβολαιογράφος Άνδρος
121 Δανιόλος Δήμητριος Λεονάρδος 62 κυβερνήτης Άνδρος
122 Δελαγραμμάτικας Ιωάννης Γεώργιος 39 εμποροκτηματίας Άνδρος
123 Δελαγραμμάτικας Δήμητριος Γεώργιος 43 εμποροκτηματίας Σύρος
124 Δελαγραμμάτικας Νικόλαος Γεώργιος 40 έμπορος Άνδρος
125 Δελαγραμμάτικας Κωνσταντίνος Γεώργιος 38 έμπορος Σύρος
126 Δάμπασης Ιωάννης Γεώργιος 55 πλοίαρχος αποδημεί
127 Δαπόντες Ιωάννης Δημήτριος 45 δάσκαλος Άνδρος
128 Δελαγραμμάτικας Μιχαήλ Δημήτριος 37 έμπορος Αλεξάνδρεια
129 Δαπόντες Λεωνίδας Δημήτριος 43 έμπορος Γιούργεβο
130 Διαλεμένος Στρατής   58 ναύτης αποδημεί
131 Δαπόντες Αυγουστής Δημήτριος 62 κτηματίας Άνδρος
132 Δάμπασης Γεώργιος Μιχαήλ 37 φοιτητής Αθήνα
133 Δελαγραμμάτικας Φραγκίσκος Δημήτριος 46 κτηματίας Άνδρος
134 Δελαγραμμάτικας Νικόλαος Δημήτριος 39 έμπορος Αλεξάνδρεια
135 Δαπόντες Μιχαήλ Αυγουστής 53 αρτοποιός Άνδρος
136 Δαπόντες Λεωνίδας Ζάνες 63 κτηματίας Κάιρο
137 Δαπόντες Επαμεινώνδας Ζάνες 50 δάσκαλος Άνδρος
138 Δημόπουλος Σάββας   70 ναύτης Άνδρος
139 Δελαγραμμάτικας Φραγκίσκος Γεώργιος 48 κτηματίας Άνδρος
140 Δανιόλος Ζώρζης Λεονάρδος 63 οινοπώλης Άνδρος
141 Δαπόντες Ζανής Περράκης 53 ναυτικός Μασσαλία
142 Δημητρίου Μιχαήλ Πέτρος 51 βυρσοδέψης  
143 Δερτούζος Γεώργιος Κωνσταντίνος 30 γεωργός  
144 Δανιόλος Λεονάρδος Δημήτριος 30 ναυτικός Άνδρος
145 Δερτούζος Μιλτιάδης Αντώνιος 27 ναυτικός Άνδρος
146 Διακούλης Ιωάννης Μενέλαος 22 ράπτης Άνδρος
147 Δαμάσης Γεώργιος Λεονάρδος 33 ναύτης Άνδρος
148 Δαπόντες Μιχαήλ Νικόλαος 27   Άνδρος
149 Δαπόντες Ζήνων Νικόλαος 25   Άνδρος
150 Δαπόντες Δημοσθένης Νικόλαος 23 γεωμέτρης Άνδρος
151 Δαπόντες Ζάνες Νικόλαος 25 φοιτητής Άνδρος
152 Δαπόντες Δημήτριος Αυγουστής 26 υπάλληλος Άνδρος
153 Δαπόντες Νικόλαος Αυγουστής 23 υπάλληλος Άνδρος
154 Δάμπασης Γεώργιος Ιωάννης 25 πλοίαρχος Άνδρος
155 Εμπειρίκος Αριστείδης Νικόλαος 63 εμποροπλοίαρχος Άνδρος
156 Εμπειρίκος Ευστράτιος Νικόλαος 60 πλοίαρχος Αγγλία
157 Εμπειρίκος Λεωνίδας Νικόλαος 73 πλοίαρχος Άνδρος
158 Εμπειρίκος Βασίλειος Λεωνίδας 70 πλοίαρχος Αγγλία
159 Εμπειρίκος Αλέξανδρος Λεωνίδας 38 πλοίαρχος Αλγέρι
160 Εμπειρίκος Νικόλαος Ματθαίος 58 πλοίαρχος Άνδρος
161 Εμπειρίκος Μιχαήλ Λινάρδος 78 κτηματίας Άνδρος
162 Εμπειρίκος Λεωνίδας Μιχαήλ 80 πλοίαρχος Σύρος
163 Εμπειρίκος Ιωάννης Μιχαήλ 39 πλοίαρχος Άνδρος
164 Εμπειρίκος Ματθαίος Νικόλαος 55 κτηματίας Άνδρος
165 Εμπειρίκος Νικόλαος Ευστράτιος 27 ναυτικός Άνδρος
166 Εγγλέζος Μιχαήλ Αντώνιος 48 σανδαλοποιός Άνδρος
167 Ευριπιώτης Ελευθέριος   73 εμποροϋπάλληλος Άνδρος
168 Εμπειρίκος Ιωάννης Ματθαίος 56 κτηματίας Άνδρος
169 Εμπειρίκος Νικόλαος Αντώνιος 63 κτηματίας Άνδρος
170 Εμπειρίκος Νικόλαος Αριστείδης 24 υπάλληλος Άνδρος
171 Εμπειρίκος Νικόλαος Κωνσταντίνος 24 έμπορος Άνδρος
172 Εμπειρίκος Μιλτιάδης Γεώργιος 45 πλοίαρχος  
173 Εμπειρίκος Λεωνίδας Κωνσταντίνος 43 εμποροκτηματίας Άνδρος
174 Εμπειρίκος Νικόλαος Κωνσταντίνος 48 εμποροκτηματίας Άνδρος
175 Εμπειρίκος Γεώργιος Κωνσταντίνος 46 εμποροκτηματίας  
176 Εμπειρίκος Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος 44 εμποροκτηματίας Βραΐλα
177 Εμπειρίκος Γεώργιος Μιχαήλ 40 πλοίαρχος  
178 Εμπειρίκος Δημήτριος Γεώργιος 48 πλοίαρχος  
179 Εμπειρίκος Επαμεινώνδας Κωνσταντίνος 32 πλοίαρχος  
180 Εμπειρίκος Αλέξανδρος Αριστείδης 28 εμποροϋπάλληλος Άνδρος
181 Ζέρβας Σωκράτης Νικόλαος 53 εμποροϋπάλληλος Άνδρος
182 Ζέης Πέρρος Ιωάννης 36 ναύτης Βραΐλα
183 Ζαρμπής Ανδρέας Αντώνιος 53 ναύτης Άνδρος
184 Ζέης Δημήτριος Γεώργιος 50 κτηματίας Άνδρος
185 Ζαρμπής Αυγουστής Ιωάννης 53 λεμβούχος Κωνσταντινούπολη
186 Ζαρμπής Βασίλειος Ιωάννης 48 ναύτης Άνδρος
187 Ζαρμπής Δημήτριος Ιωάννης 35   Άνδρος
188 Ζαφειρόπουλος Μιλτιάδης Γιαννάκης 58 ναυτικός Σουέζ
189 Ζαρμπής Νικόλαος Αντώνιος 48 ναύτης Άνδρος
190 Ζαρμπής Κωνσταντίνος Αντώνιος 41 ναύτης Άνδρος
191 Ζαρμπής Νικόλαος Ιωάννης 55 έμπορος Κωνσταντινούπολη
192 Ζαρμπής Νικόλαος Μιχαήλ 78 ναύτης Άνδρος
193 Ζαρμπής Κωνσταντίνος Γεώργιος 78 ναύτης Άνδρος
194 Ζούμπερης Νικόλαος Ιωάννης 53 μουσικός Άνδρος
195 Ζαρμπής Στυλιανός Βασίλειος 63 ναύτης Άνδρος
196 Ζαρμπής Σωκράτης Στυλιανός 31 ναύτης Άνδρος
197 Ζούμπερης Δημήτριος Νικόλαος 22 υπάλληλος Άνδρος
198 Θερμιώτης Ιωάννης Νικόλαος 45 ναυτικός Αγγλία
199 Θερμιώτης Μιχαήλ Νικόλαος 63    
200 Θερμιώτης Δημήτριος Γεώργιος 42 πλοίαρχος  
201 Ίσαρης Δημήτριος Σταμάτιος 33 σανδαλοποιός Άνδρος
202 Ίσαρης Δημήτριος Γεώργιος 25 εργάτης Άνδρος
203 Κόης Δημήτριος Ιωάννης 73 ναυτικός Άνδρος
204 Κόης Σταματέλος Ιωάννης 68   Σύρος
205 Κουτέλης Δημήτριος Νικόλαος 70 μεσίτης Βραΐλα
206 Κουτέλης Μιχαήλ Δημήτριος 37 ναυτικός Άνδρος
207 Κοτάκης Νικόλαος Λεωνίδας 40 πλοίαρχος Άνδρος
208 Καΐρης Νικόλαος Μιχαήλ 55 κτηματίας Άνδρος
209 Καρυστινός Ιωάννης   33 ναύτης  
210 Καραουλάνης Ιωάννης Γιακουμής 78 ναύτης Άνδρος
211 Καρυστινάκης Αντώνιος Γεώργιος 68 κτηματίας Άνδρος
212 Καμπάνης Αλέξανδρος Σταματέλος 47 κτηματίας Άνδρος
213 Καμπάνης Αριστοτέλης Σταματέλος 35 φύλακας τηλεγραφείου Άνδρος
214 Καμπάνης Κωνσταντίνος Μιχαήλ 48 δάσκαλος Άνδρος
215 Κυδωνιεύς Αντώνιος Δημήτριος 39   Άνδρος
216 Κουμαριανός Γεώργιος   67 έμπορος Κωνσταντινούπολη
217 Κοτάκης Νικόλαος Ιωάννης 37 στρατιώτης Αθήνα
218 Κυριακού Ζήνων Λεονάρδος 45 έμπορος Άνδρος
219 Καμπάνης Φρειδερίκος Δημήτριος 48 χρωματοπώλης Άνδρος
220 Κοτάκης Γεώργιος Αντώνιος 46 υπηρέτης  
221 Καμπανάκης Ιωάννης Λεονάρδος 45 έμπορος Άνδρος
222 Καμπανάκης Φραντζέσκος Λεονάρδος 42 έμπορος Άνδρος
223 Καΐρης Αλέκος Ζάνες 23 συνοδευτής Αθήνα
224 Καρυστινάκης Γεώργιος Δ. 22 φοιτητής Αθήνα
225 Κουλουρίδης Νικόλαος Β. 39 ναυτικός Άνδρος
226 Κρητικός Κωνσταντίνος Γεώργιος 78 έμπορος Κωνσταντινούπολη
227 Καΐρης Ανδρέας Δημήτριος 55 οινοπώλης Άνδρος
228 Καΐρης Ιωάννης Δημήτριος 48 ναύτης Σύρος
229 Καΐρης Γεώργιος Δημήτριος 61 ναύτης  
230 Καλιβρούσης Νικόλαος Αντώνιος 55 μάγειρας Άνδρος
231 Κουτέλης Σταματέλος Φίλιππος 78 ναυτικός Άνδρος
232 Κυριακός Λεωνίδας Γεώργιος 26 ναύτης Άνδρος
233 Καίσαρης Ιωάννης Μιχαήλ 27 ναύτης Άνδρος
234 Καΐρης Νικόλαος Σταμάτιος 38 μουσικός Άνδρος
235 Καΐρης ή Ορφανός Δημοσθένης Μιχαήλ 25 κτηματίας Άνδρος
236 Καμηλιέρης Ιωάννης Γεώργιος 47 καφεπώλης Άνδρος
237 Καλαδάμης Γεώργιος Ιωάννης 34 ναυτικός Άνδρος
238 Καλβοκορέσης Ζώρζης Χαρίλαος 26 γιατρός Άνδρος
239 Κουτέλης Λεωνίδας Φίλιππος 63 ναύτης Άνδρος
240 Κουτσούκος Δημήτριος Νικόλαος 58 ναυτικός Άνδρος
241 Κονδύλης Νικόλαος Δημήτριος 63 κτηματίας Άνδρος
242 Καραουλάνης Νικόλαος Ζαχαρίας 73 μεταπράτης Άνδρος
243 Καραουλάνης Δημήτριος Νικόλαος 37 μεταπράτης Άνδρος
244 Καπετανάκης Γεώργιος   78   Άνδρος
245 Κοτάκης Ανδρέας Νικόλαος 54 καφεπώλης Άνδρος
246 Κλάπας Ιωάννης Μιχαήλ 63 ναύτης Άνδρος
247 Κυριατζής Λεονάρδος Αντώνιος 78 τέκτων Άνδρος
248 Κυριατζής Ματθαίος Λεονάρδος 43 ναυτικός Άνδρος
249 Κυριατζής Αλκιβιάδης Λεονάρδος 45 πλοίαρχος Άνδρος
250 Καΐρης Δημήτριος Νικόλαος 48 ναύτης  
251 Καΐρης Βασίλειος Νικόλαος 43 ξυλουργός Σύρος
252 Καΐρης Ιωάννης Νικόλαος 41 ναύτης Άνδρος
253 Κάβουρος Πολυχρόνης Ιωάννης 44 ναύτης Άνδρος
254 Καμπάνης Γεώργιος Νικόλαος 49 κτηματίας Άνδρος
255 Καρδαράς Θεοδόσιος Κωνσταντίνος 29 στρατιώτης Άνδρος
256 Κηράνης Ιωάννης Νικόλαος 80 ναύτης Άνδρος
257 Κηράνης Νικόλαος Λεονάρδος 45 ναύτης  
258 Κηράνης Γεώργιος Λεονάρδος 43 ναύτης  
259 Κυριάκος Μιλτιάδης Λεονάρδος 53   Βλαχία
260 Κυριάκος Δημήτριος Λεονάρδος 48 εργάτης Άνδρος
261 Κυδωνιεύς Ευστράτιος Δημήτριος 63 πλοίαρχος Άνδρος
262 Κουλουρίδης Γιαννάκος Βασίλειος 48   Άνδρος
263 Καρδαράς Θεοδόσιος Κωνσταντίνος 29 μαθητής Άνδρος
264 Καμπάνης Περράκης Λεωνίδας 31 ναυτικός Άνδρος
265 Καμπάνης Ζανής Λεωνίδας 39 ναυτικός Άνδρος
266 Κατεργαλίνος Ιωάννης Γεώργιος 63 πλοίαρχος Σμύρνη
267 Κουτέλης Γιαννούλης Δημήτριος 88 ναυτικός Άνδρος
268 Καΐρης Νικόλαος Δημήτριος 44 εμποροκτηματίας Αλεξάνδρεια
269 Κουτσούκος Ιωάννης Νικόλαος 44 ναύτης Κωνσταντινούπολη
270 Κουτσούκος Μιχαήλ Νικόλαος 42 ναύτης Κωνσταντινούπολη
271 Καραουλάνης Αδάμ Διαμαντής 45 χρυσοχόος Άνδρος
272 Καραουλάνης Γιακουμής   44 ναύτης  
273 Κουμπής Ιωάννης   73 ναύτης Άνδρος
274 Κακλαμάνης Απόστολος   48 μπαλωματής Άνδρος
275 Καλβοκορέσης Ζώρζης   78 έμπορος Άνδρος
276 Καλβοκορέσης Λεωνίδας Ζώρζης 37 έμπορος Αθήνα
277 Καλβοκορέσης Δημήτριος Ζώρζης 44 έμπορος Τσεσμές
278 Καρυστινός Ερωτόκριτος Ελευθέριος 43 μεταπράτης Άνδρος
279 Καρυστινός Κωνσταντίνος Ελευθέριος 38 στρατιώτης Αθήνα
280 Κωστής Πέτρος Νικόλαος 72 πλοίαρχος Άνδρος
281 Κρισέγγιος Κωνσταντίνος Μιχαήλ 42 φαρμακοποιός Άνδρος
282 Κωστής Ιωάννης Πέτρος 40 ναύτης  
283 Καΐρης Νικόλαος Μιχαήλ 86 κτηματίας Άνδρος
284 Κωτσάκης Νικόλαος Κ. 25 ναύτης Άνδρος
285 Καλβοκορέσης Δημήτριος Χαρίλαος 24 υπάλληλος Άνδρος
286 Καρκάκης Κωνσταντίνος Γ. 27 δάσκαλος Άνδρος
287 Καρυστινάκης Γεώργιος Αντώνιος 23 φοιτητής Άνδρος
288 Κουλουρίδης Σωκράτης Βασίλειος 26 ναυτικός Άνδρος
289 Κωνσταντίνος Δημοσθένης Κωνσταντίνος 25 ναυτικός Άνδρος
290 Κοτάκης Νικόλαος Ανδρέας 24 καφεπώλης Άνδρος
291 Καΐρης Αλέξανδρος Λορέντζος 22 ναυτικός Άνδρος
292 Καΐρης Μιχαήλ Νικόλαος 22 φοιτητής Άνδρος
293 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Φίλιππος 27 ναυτικός Άνδρος
294 Καρυστινός Γεώργιος Νικόλαος 35 ναύτης  
295 Κουτέλης Νικόλαος Δημήτριος 35 ναύτης  
296 Καρυστινός Νικόλαος Ελευθέριος 49 χαλκουργός ενταύθα
297 Κωνστάντιος Κωστής Φίλιππος 58 ψαράς Άνδρος
298 Χαρίτωνος Χαρίτων Διονύσιος 43 δικηγόρος Σύρος
299 Κροκόδειλος Ιωάννης   39 έμπορος Άνδρος
300 Κούλουθρος Μιχαήλ Δημήτριος 53 έμπορος Άνδρος
301 Κοτάκης Γεώργιος Ιωάννης 43 κτηματίας Άνδρος
302 Καρδαράς Κωνσταντίνος   78 δάσκαλος Άνδρος
303 Καΐρης Αριστείδης Μιχαήλ 95 δικηγόρος Άνδρος
304 Καίσαρης Μιχαήλ Ιωάννης 58 πλοίαρχος  
305 Κροκόδειλος Αντώνιος Λεονάρδος 58 οινοπώλης Άνδρος
306 Κυριακός Ιωάννης Λεωνίδας 68 κτηματίας Αθήνα
307 Κυριακός Κωνσταντίνος Ιωάννης 35 κτηματίας Αθήνα
308 Καμπάνης Υπάτιος Μιχαήλ 50 γιατρός Άνδρος
309 Καραουλάνης Νικόλαος Γιακουμής 43 ξυλουργός Άνδρος
310 Καραουλάνης Επαμεινώνδας   35 ξυλουργός Άνδρος
311 Καρυστινάκης Λεωνίδας Γεώργιος 73 κτηματίας Άνδρος
312 Καρυστινάκης Επαμεινώνδας Γεώργιος 60 έμπορος Άνδρος
313 Καμπάνης Δημήτριος Πέτρος 42 γιατρός Μύκονος
314 Καμπάνης Λορέντζος Πέτρος 39 δικηγόρος Σύρος
315 Καμπάνης Επαμεινώνδας Πέτρος 36 υπάλληλος Θήρα
316 Κούγιαβλος Μιχαήλ   58 κηπουρός Άνδρος
317 Καμπανάκης Ιωάννης Νικόλαος 73   Σύρος
318 Κουλουρίδης Κωνσταντίνος Βασίλειος 42 ναύτης Άνδρος
319 Καρδαράς Τιμολέων   33   Άνδρος
320 Κότσος Λέων Κωνσταντίνος 34 ξυλουργός Άνδρος
321 Καμπάνης Ιωάννης Περράκης 30 φοιτητής Άνδρος
322 Κοτάκης Μιχαήλ Λεωνίδας 32 δικηγόρος Άνδρος
323 Καΐρης Νικόλαος Γεώργιος 55 κτηματίας Άνδρος
324 Κονδύλης Ζανής Νικόλαος 31 δάσκαλος Άνδρος
325 Λουκάς Νικόλαος Δ. 28 ναυτικός Άνδρος
326 Λουκάς Γεώργιος Αντώνιος 36 ναύτης Άνδρος
327 Λουκάς Λεωνίδας Γεώργιος 58 πλοίαρχος  
328 Λαρίων Δημήτριος Εμμανουήλ 56 ναύτης Άνδρος
329 Λαρίων Σταματέλος Εμμανουήλ 50 ναύτης Άνδρος
330 Λαρίων Νικόλαος   45 ναύτης Άνδρος
331 Λουκίσας Σωκράτης Γρηγόριος 53 κυβερνήτης Άνδρος
332 Λυράς Βασίλειος   55 οινοπώλης Αθήνα
333 Λαμπριάτης Ιωάννης   53 καλαφάτης Άνδρος
334 Λέκας Νικόλαος Δημήτριος 78 ναύτης Άνδρος
335 Λουκίσας Ιωάννης Πέτρος 39 πλοίαρχος Άνδρος
336 Λογοθέτης Αλέξανδρος Ιωάννης 68 έμπορος Άνδρος
337 Λουπέσης Αντώνιος Δημήτριος 45 γεωργός Άνδρος
338 Λουκίσας Ιωάννης Δημήτριος 57 γεωργός Άνδρος
339 Λάβδας Δημοσθένης Φραγκ. 46 γεωργός Άνδρος
340 Λουκάς Γεώργιος Λεωνίδας 30 ναυτικός Άνδρος
341 Λουκίσας Νικόλαος Πέτρος 32 σχολάρχης Άνδρος
342 Λογοθέτης Δημοσθένης Αλέξανδρος 22 έμπορος Άνδρος
343 Λογοθέτης Αυγουστής Γ. 27 έμπορος Άνδρος
344 Μπάλσης Γεώργιος Δημήτριος 56 γεωργός Σύρος
345 Μανσόλας Δημήτριος Κ. 32   Άνδρος
346 Μπόγκας Λεωνίδας Ιωάννης 53 έμπορος Άνδρος
347 Μαμάης Αντώνιος Δημήτριος 53 ναύτης  
348 Μπίστης Κωνσταντίνος Λεονάρδος 44 υπάλληλος Σπάρτη
349 Μπίστης Περράκης Λεονάρδος 35 ναύτης  
350 Μπάλκας Αυγουστής Μιχαήλ 53 ναύτης Άνδρος
351 Μοίρας Νικόλαος Βασίλειος 48 κουρέας Άνδρος
352 Μπάλκας Μιχαήλ Αυγουστής 53 ναύτης Σύρος
353 Μπληζιώτης Μιχαήλ Κωνσταντίνος 53 κυβερνήτης Άνδρος
354 Μπίστης Ματθαίος Γεώργιος 44 αλευροπώλης Άνδρος
355 Μανσόλας Ιωάννης Δημήτριος 68 ξυλουργός Κωνσταντινούπολη
356 Μανσόλας Νικόλαος Δημήτριος 63 υποδηματοποιός Κωνσταντινούπολη
357 Μπίστης Λορέντζος Νικόλαος 51 κτηματίας Άνδρος
358 Μπίστης Λεωνίδας Νικόλαος 48 κτηματίας Άνδρος
359 Μπενάς Μιχαήλ Γεώργιος 73 ναύτης Άνδρος
360 Μαμάης Γεώργιος Δημήτριος 46 ναύτης Άνδρος
361 Μπάλσης Βασίλειος Δημήτριος 65 ναύτης Άνδρος
362 Μπιδίσης Διαμαντής Νικόλαος 73 ναυτικός Άνδρος
363 Μπιδίσης Νικόλαος Διαμαντής 41 ναυτικός  
364 Μεσίτης Ιωάννης Κώνστας 73 ψαράς Άνδρος
365 Μπληζιώτης Νικόλαος Κωνσταντίνος 60 κυβερνήτης Άνδρος
366 Μπενάς Δημήτριος Γιαννούλης 29 έμπορος Άνδρος
367 Μανσόλας Δημήτριος Παναγιώτης 29 εμποροϋπάλληλος Άνδρος
368 Μπενάς Ιωάννης Θεόδωρος 58 έμπορος Άνδρος
369 Μπαφουλούκος Νικόλαος Θεόδωρος 55 ναύτης Άνδρος
370 Μυτίλιας Φίλιππος Ιωάννης 70 ναύτης Άνδρος
371 Μυτίλιας Σταμάτιος Φίλιππος 38 ναύτης  
372 Μυτίλιας Ιωάννης Φίλιππος 36 ναύτης  
373 Μπάλκας Γεώργιος Γιαννούλης 53 ναύτης  
374 Μπαζάκης Αριστείδης Γεώργιος 27 κουρέας Άνδρος
375 Μπίστης Αυγουστής Γεώργιος 45 κτηματίας Άνδρος
376 Μπίστης Μιχαήλ Γεώργιος 43 έμπορος Συρία
377 Μανσόλας Λεωνίδας Νικόλαος 43 αγωγέας Άνδρος
378 Μπουρέλης Αυγουστής   55 υποδηματοποιός Άνδρος
379 Μωραΐτης Νικόλαος Δημήτριος 60 ναυτικός  
380 Μωραΐτης Δημήτριος Λεονάρδος 43 ναύτης Άνδρος
381 Μωραΐτης Ματθαίος Λεονάρδος 35 ναύτης Άνδρος
382 Μπληζιώτης Ζάνες Σταματέλος 72 ναύτης Άνδρος
383 Μπάστας Κοσμάς Χαράλαμπος 52 ναύτης Κωνσταντινούπολη
384 Μπληζιώτης Νικόλαος Ανδρέας 71 κηπουρός Άνδρος
385 Μπληζιώτης Μιχαήλ Νικόλαος 46 οινοπώλης Σμύρνη
386 Μπληζιώτης Ιωάννης Νικόλαος 44 ναύτης  
387 Μπληζιώτης Δημήτριος Νικόλαος 40 οινοπώλης Σμύρνη
388 Μπόνης Λεωνίδας Γεώργιος 54 σανδαλοποιός Κωνσταντινούπολη
389 Μπάλκας Γεώργιος Μιχαήλ 43 κυβερνήτης Άνδρος
390 Μπενάς Αχιλλεύς Γιαννούλης 51 έμπορος Άνδρος
391 Μπενάς Λεωνίδας   44 έμπορος Βλαχία
392 Μπουμπούς Δημήτριος Ιωάννης 35 έμπορος Άνδρος
393 Μανσόλας Παναγιώτης Δημήτριος 71 καφεπώλης Άνδρος
394 Μανσόλας Κωνσταντίνος Δημήτριος 63 έμπορος Άνδρος
395 Μωραΐτης Δημήτριος Γεώργιος 26 εμποροϋπάλληλος Άνδρος
396 Μπάλκας Αντώνιος Γιαννάκης 65 ναύτης Άνδρος
397 Μπραϊλίδης Λεωνίδας Νικόλαος 73 έμπορος Άνδρος
398 Μπραϊλίδης Νικόλαος Λεονάρδος 44 έμπορος Αγγλία
399 Μπίστης Λεωνίδας Γεώργιος 53 υπάλληλος Άνδρος
400 Μασαούτης Δημήτριος Ισίδωρος 45 έμπορος Κάιρο
401 Μασαούτης Αντώνιος Ισίδωρος 48 έμπορος Μασσαλία
402 Μπάλσης Γεώργιος Δημήτριος 65 κυβερνήτης Άνδρος
403 Μαλαξός Νικόλαος Ιωάννης 37 ναυτικός Άνδρος
404 Μεσίτης Σταμάτιος Ιωάννης 54 στρατιώτης Αθήνα
405 Μπληζιώτης Σταματέλος Ζάνες 36 σανδαλοποιός Κωνσταντινούπολη
406 Μαρκουλής Νικόλαος Αντώνιος 60 ναυτικός Άνδρος
407 Μπίστης Γεώργιος Λεωνίδας 22 σπουδαστής Άνδρος
408 Μαρκουλής Νικόλαος Αντώνιος 60 ναυτικός Άνδρος
409 Μηλάνος Χρουσής Γεώργιος 24 γεωργός Άνδρος
410 Μωραΐτης Νικόλαος Γεώργιος 24 ναυτικός Άνδρος
411 Μπληζιώτης Κωνσταντίνος Νικόλαος 22 υπάλληλος Άνδρος
412 Μηνδρινός Γεώργιος Ιωάννης 57 εργάτης Άνδρος
413 Μωραΐτης Δημήτριος Νικόλαος 22 ναυτικός Άνδρος
414 Μαγκανιώτης Νικόλαος Κωνσταντίνος 26 έμπορος Άνδρος
415 Μανάλης Δημήτριος Νικόλαος 43 κηπουρός Άνδρος
416 Μπίστης Γεώργιος Γάσπαρης 43 ράπτης Άνδρος
417 Μωραΐτης Λεον. Αντώνιος   33 έμπορος Άνδρος
418 Μπίστης Στ. Λεωνίδας   33 έμπορος Άνδρος
419 Μπάλσης Γιαννάκης Γεώργιος 30 ναυτικός Άνδρος
420 Μπίστης Ζανής Λεωνίδας 32 γιατρός Άνδρος
421 Νικολαΐδης Σωκράτης Ανδρέας 48 μάγειρας Κωνσταντινούπολη
422 Νεγρεπόντες Κωνσταντίνος Μικές 53 κτηματίας Άνδρος
423 Νικολαΐδης Ιωάννης   33 φαρμακοποιός Άνδρος
424 Ξενάκης Ιωάννης Νικόλαος 45 ναύτης  
425 Ξενάκης Αλέξανδρος Ιωάννης 83 πλοίαρχος Άνδρος
426 Οικονομίδης Γεώργιος Νικόλαος 71 κτηματίας Άνδρος
427 Οικονομίδης Δημήτριος Γεώργιος 46 πλοίαρχος Άνδρος
428 Οικονομίδης Αριστείδης Γεώργιος 42 πλοίαρχος Αγγλία
429 Οικονομίδης Επαμεινώνδας Γεώργιος 38 πλοίαρχος Αγγλία
430 Οικονομίδης Κωνσταντίνος Γεώργιος 31 φοιτητής Άνδρος
431 Πιάγκος Ιωάννης Γιαννούλης 30 ναυτικός Άνδρος
432 Πιάγκος Θεμιστοκλής Ιωάννης 55 έμπορος Άνδρος
433 Πλάτων Ιωάννης Ελευθέριος 63 φύλακας τηλεγραφείου Άνδρος
434 Πασχάλης Πέτρος Δημήτριος 63 κτηματίας Άνδρος
435 Πασχάλης Ηρακλής Δημήτριος 53 δικηγόρος Άνδρος
436 Πασχάλης Αγγελής Νικόλαος 54 έμπορος Αγγλία
437 Περλορέντζος Μιχαήλ Ιωάννης 58 ξυλουργός Άνδρος
438 Πολέμης Βασίλειος Αυγουστής 48 πλοίαρχος  
439 Πασχάλης Γεώργιος Πέτρος 45 ναύτης Κωνσταντινούπολη
440 Πιάγκος Γεώργιος Δημήτριος 64 κτηματίας Άνδρος
441 Πιάγκος Δημήτριος Γιαννούλης 32 ναυτικός Άνδρος
442 Πολέμης Δημήτριος   83 κτηματίας Άνδρος
443 Πολέμης Γεώργιος Δημήτριος 63 λεμβούχος Άνδρος
444 Πούμπουρας Νικόλαος Γεώργιος 35 χρυσοχόος Άνδρος
445 Πολέμης Νικόλαος Δημήτριος 50 αρτοποιός Άνδρος
446 Πούμπουρας Γεώργιος Ιωάννης 58 γιατρός Άνδρος
447 Πολέμης Λεωνίδας Αυγουστής 43 πλοίαρχος Άνδρος
448 Πέτας Δημήτριος Νικόλαος 50 ναύτης Άνδρος
449 Περτέσης Δημήτριος Νικόλαος 50 έμπορος Άνδρος
450 Πιάγκος Γεώργιος Ιωάννης 50 έμπορος Άνδρος
451 Πασχάλης Μιχαήλ Δημήτριος 58 πλοίαρχος Άνδρος
452 Πλάτων Αυγουστής Ελευθέριος 43 έμπορος Άνδρος
453 Πασχάλης Δημήτριος Πέτρος 26 φοιτητής Άνδρος
454 Πιάγκος Χαρίλαος Νικόλαος 47 ναύτης Άνδρος
455 Παρόδος Δημήτριος Νικόλαος 83 ράπτης Άνδρος
456 Παρόδος Αριστείδης Δημήτριος 37 ναύτης  
457 Πιάγκος Μιχαήλ Ιωάννης 60 ναυτικός Άνδρος
458 Παλαιοκρασάς Ανδρέας Αντώνιος 53 πλοίαρχος Άνδρος
459 Παναγιώτης Φωκίων Αθανάσιος 48 έμπορος Κάιρο
460 Παλαιοκρασάς Δημήτριος   58 ράπτης Άνδρος
461 Πασχάλης Μιχαήλ Πασχάλης 63 κυβερνήτης Άνδρος
462 Πιάγκος Γιαννούλης Ιωάννης 61   Άνδρος
463 Πούμπουρας Αντώνιος Ιωάννης 53 έμπορος Άνδρος
464 Πολίτης Δημήτριος Αθανάσιος 35 εμποροϋπάλληλος Άνδρος
465 Πολέμης Κλεάνθης Αυγουστής 35 ναυτικός Άνδρος
466 Πιάγκος Αχιλλεύς Νικόλαος 46 ναυτικός Άνδρος
467 Πιάγκος Δημήτριος Γεώργιος 26 ναύτης Άνδρος
468 Πούμπουρας Διαμαντής Γεώργιος 24 ναυτικός Άνδρος
469 Πιάγκος Μιχαήλ Γιαννούλης 25 γεωργός Άνδρος
470 Πιάγκος Αντώνιος Γιαννούλης 24 ναυτικός Άνδρος
471 Παντζόπουλος Νικόλαος Χαράλαμπος 34 καφεπώλης Άνδρος
472 Πολέμης Μιχαήλ Δημήτριος 31 μυλοχαράκτης Άνδρος
473 Ραυτάκης Χαράλαμπος Λεωνίδας 29 έμπορος Άνδρος
474 Ράλλιας Ζάνες Δημήτριος 57 πλοίαρχος Άνδρος
475 Ράλλιας Νικόλαος Δημήτριος 73 πλοίαρχος Άνδρος
476 Ράλλιας Δημήτριος Νικόλαος 37 πλοίαρχος Άνδρος
477 Ράλλιας Γεώργιος Δημήτριος 78 ναυτικός Άνδρος
478 Ρούσσος Νικόλαος Ιωάννης 38 ναύτης Άνδρος
479 Ρούσσος Γεώργιος Δημήτριος 50 κυβερνήτης Άνδρος
480 Ροκάς Αντώνιος   65 κλητήρας Άνδρος
481 Ραυτάκης Λεωνίδας Αντώνιος 65 κτηματίας Άνδρος
482 Ραμούντος Δημήτριος Σταυριανός 46 ναυτικός Άνδρος
483 Ραυτάκης Νικόλαος Μιχαήλ 42 ναυτικός Άνδρος
484 Ραυτάκης Γαβριήλ Νικόλαος 47 λαχανοπώλης Άνδρος
485 Ρούσσος Αριστείδης Ιωάννης 33 ναυτικός Άνδρος
486 Ραΐσης Σταμάτιος Δ. 48   Άνδρος
487 Στάβαρης Λεωνίδας Αντώνιος 28 εμποροϋπάλληλος Άνδρος
488 Στυλιανός Γεώργιος Ιωάννης 50 γεωργός Απρόβατος
489 Στοπελίτης Γιαννούλης Νικόλαος 32 ναυτικός Άνδρος
490 Στάβαρης Λεωνίδας Αντώνιος 28 μεταπράτης Άνδρος
491 Σπαθάρης Σταμάτιος Λοΐζος 37 σιδηρουργός Άνδρος
492 Σιγάλας Ιωάννης Δημήτριος 73 γεωργός Σύρος
493 Σίδερης Νικόλαος Ηλίας 53 γεωργός Σύρος
494 Σιγάλας Νικόλαος Δημήτριος 78 ναυτικός Άνδρος
495 Σκρινής Παντελής Δημήτριος 41 έμπορος Άνδρος
496 Σαλταφέρος Γάσπαρης Δημήτριος 48 κτίστης Άνδρος
497 Σιγάλας Λεονάρδος Νικόλαος 73 λεμβούχος Κωνσταντινούπολη
498 Σαραβάνος Νικόλαος Βασίλειος 46 κυβερνήτης Άνδρος
499 Σαραβάνος Δημήτριος Βασίλειος 42 ναύτης  
500 Σπανός Ιωάννης Αθανάσιος 53 βυρσοδέψης Άνδρος
501 Σπυρίδων Λεωνίδας Αντώνιος 46 κτηματίας Άνδρος
502 Σπυρίδων Νικόλαος Αντώνιος 44 κτηματίας Άνδρος
503 Σήρμας Δημήτριος   83 ναύτης Άνδρος
504 Σκαλιάρης Δημήτριος Νικόλαος 50 ναύτης Άνδρος
505 Σκαλιάρης Γιαννούλης Νικόλαος 48 ναύτης Άνδρος
506 Σκαλιάρης Επαμεινώνδας   45 ναύτης  
507 Σκαλιάρης Λεωνίδας Νικόλαος 43 ναύτης  
508 Σιβέλιας Ζάνες   63 ναύτης Άνδρος
509 Σίδερης Γεώργιος Παναγιώτης 48 μάγειρας Άνδρος
510 Στεφάνου Πέτρος Ιωάννης 48 κηπουρός Άνδρος
511 Σπανομαρίδης Πολύδωρος Ιωάννης 53 σανδαλοποιός Κωνσταντινούπολη
512 Στάβαρης Λ. Γεώργιος   33   Άνδρος
513 Σαλονίκης Αντώνιος Γεώργιος 30 στρατιώτης Άνδρος
514 Στρατής Ανδρέας Γεώργιος 37 μάγειρας Άνδρος
515 Σιγάλας Γάσπαρης Ιωάννης 26 ναύτης Άνδρος
516 Σκαλιάρης Αριστοτέλης Νικόλαος 40 ναυτικός Άνδρος
517 Σεργουλόπουλος Αντώνιος Ιωάννης 24 ξυλουργός Άνδρος
518 Τερτούζος Μιχαήλ Νικόλαος 35 τηλεγραφητής Άνδρος
519 Τατάκης Δημήτριος Αντώνιος 73 ναυτικός  
520 Τάτος Γεώργιος Αλέξιος 35 ναύτης Άνδρος
521 Τατάκης Χαρίλαος Δημήτριος 45 ναυτικός  
522 Τρίκογλους Δημήτριος Ελευθέριος 68 μαραγκός Άνδρος
523 Τρίκογλους Μιχαήλ Δημήτριος 45 μαραγκός Άνδρος
524 Τζονάκης Πέτρος Νικόλαος 63 ναύτης Κωνσταντινούπολη
525 Τζουμεζής Σωκράτης Δημήτριος 60 ναύτης Άνδρος
526 Τάτος Νικόλαος Αλέξιος 70 κυβερνήτης Άνδρος
527 Τατάκης Δημήτριος Νικόλαος 43 αρτοποιός Κωνσταντινούπολη
528 Τάτος Αλέξιος Ιωάννης 54 υποδηματοποιός Κωνσταντινούπολη
529 Τσατσόμοιρος Ελευθέριος Ιωάννης 46 ράπτης Άνδρος
530 Τσατσόμοιρος Θεόδωρος   53   Αθήνα
531 Τσατσόμοιρος Κωνσταντίνος Νικόλαος 25 έμπορος Άνδρος
532 Τσατσόμοιρος Δημήτριος   51   Βλαχία
533 Τάτος Σπύρος Ιωάννης 38 σανδαλοποιός Κωνσταντινούπολη
534 Τάτος Αλέξιος Αλέξιος 70 σανδαλοποιός ενταύθα
535 Τάτος Παντελής   45 σανδαλοποιός Άνδρος
536 Τσατσόμοιρος Νικόλαος Αγγελής 46 έμπορος Άνδρος
537 Τσατσόμοιρος Νικόλαος Ιωάννης 63 έμπορος Άνδρος
538 Τσατσόμοιρος Ιωάννης Νικόλαος 37 έμπορος Άνδρος
539 Τερτούζος Αθανάσιος Γεώργιος 57 μεταπράτης Άνδρος
540 Τερζάκης Γεώργιος Νικόλαος 39 λαχανοπώλης Άνδρος
541 Τερζάκης Αντώνιος Νικόλαος 81 λαχανοπώλης Άνδρος
542 Τσατσόμοιρος Χαράλαμπος Νικόλαος 27 έμπορος Άνδρος
543 Τάτος Ιωάννης Νικόλαος 29 ναύτης Άνδρος
544 Τατάκης Νικόλαος Δημήτριος 39 ναύτης Άνδρος
545 Τατάκης Αντώνιος Μιχαήλ 28 ναύτης Άνδρος
546 Τάτος Γεώργιος Νικόλαος 26 ναύτης Άνδρος
547 Τερτούζος Δημήτριος Νικόλαος 48 έμπορος Άνδρος
548 Τάτος Κωνσταντίνος Αλέξανδρος 27 υποδηματοποιός Άνδρος
549 Τηνιακός Γεώργιος   36   Κουμανή
550 Τατάκης Γεώργιος Μιχαήλ 30 υποδηματοποιός Κουμανή
551 Τσατσόμοιρος Ερωτόκριτος Ν. 33 υποδηματοποιός Κουμανή
552 Φακής Μιχαήλ Βασίλειος 30 παντοπώλης Άνδρος
553 Φακής Ιωάννης Βασίλειος 53 αρτοποιός Άνδρος
554 Φακής Γεώργιος Βασίλειος 43 ναυτικός Άνδρος
555 Φακής Κωνσταντίνος   41 βουτοποιός Άνδρος
556 Φακής Δημήτριος Νικόλαος 51 ναύτης Άνδρος
557 Φακής Γιαννούλης Δημήτριος 35 ναύτης  
558 Φολερός Σταμάτιος Ιωάννης 65 βαφέας Άνδρος
559 Φολερός Γεώργιος Δημήτριος 45 ναυτικός Κωνσταντινούπολη
560 Φολερός Νικόλαος Δημήτριος 45 ναυτικός  
561 Φακής Γεώργιος Ιωάννης 35 ναύτης  
562 Φιλιππίδης Ιωάννης Δημήτριος 50 μεταπράτης Άνδρος
563 Φακής Νικόλαος Γεώργιος 58 ναύτης Άνδρος
564 Φακής Δημήτριος Μιχαήλ 78 ναύτης Άνδρος
565 Φακής Μιχαήλ Δημήτριος 48 ναύτης Άνδρος
566 Φακής Μιχαήλ Γεώργιος 53 ναύτης Κωνσταντινούπολη
567 Φακής Μιχαήλ Γεώργιος 53 ναύτης  
568 Φακής Νικόλαος   51 έμπορος Κωνσταντινούπολη
569 Φακής Αθανάσιος Γεώργιος 63 ναύτης Άνδρος
570 Φακής Γιαννούλης Δημήτριος 53 κυβερνήτης Άνδρος
571 Φολερός Ραφαήλ Δημήτριος 31 κυβερνήτης Άνδρος
572 Φουντούλ. ή Καϋμ. Γεώργιος Δημήτριος 54 κηπουρός Άνδρος
573 Φακής Γεώργιος Αθανάσιος 27 ναυτικός Άνδρος
574 Φιλάρης Ιωάννης Δημήτριος 47 κτηματίας Άνδρος
575 Χαδούλης Σωκράτης Γεώργιος 28 ναύτης Άνδρος
576 Χαδούλης Μιχαήλ   70 πλοίαρχος  
577 Χαδούλης Πανάγος Μιχαήλ 85 ναυτικός Βραΐλα
578 Χαλκοματάς Θεόφιλος Δημήτριος 55 μεσίτης Κωνσταντινούπολη
579 Χαλκοματάς Κωνσταντίνος Δημήτριος 43 υπηρέτης Κωνσταντινούπολη
580 Χαλκοματάς Λεωνίδας Δημήτριος 36 ναύτης Ινδία
581 Χαδούλης Ιωάννης Αντώνιος 54 ναυτικός  
582 Χαζάπης ή Καλής Νικόλαος   48 ναύτης Άνδρος
583 Χατζόγλους Βασίλειος Κωνσταντίνος 63 κυβερνήτης Άνδρος
584 Χατζόγλους Ιωάννης Βασίλειος 36 κλητήρας Άνδρος
585 Χατζηιωάννης Αντώνιος Ιωάννης 50 κλητήρας Άνδρος
586 Χατζηιωάννης Λεωνίδας Γεώργιος 53 πλοίαρχος Άνδρος
587 Χίος Αλέξανδρος Κωνσταντίνος 35 σκυτοτόμος Άνδρος
588 Χατζηιωάννης Αντώνιος Γεώργιος 53 ναύτης  
589 Χατζηιωάννης Θεμιστοκλής Γεώργιος 48 ναύτης  
590 Χαζάπης Δημήτριος Αντώνιος 50 έμπορος Άνδρος
591 Χατζόγλους Κωνσταντίνος Βασίλειος 32 έμπορος Άνδρος
592 Ψαρρός Ιωάννης Ανδρέας 56 αγωγέας Άνδρος
593 Ψαρρός Σταμάτιος Ανδρέας 48 αγωγέας Άνδρος
594 Ψάλτης Λεονάρδος   102 ναύτης Άνδρος
595 Ψάλτης Ιωάννης Λεονάρδος 48 ναύτης Άνδρος
596 Ψαρρός Νικόλαος Ανδρέας 53 κηπουρός Άνδρος
             
  ΑΠΑΤΟΥΡΙΑ          
  Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ηλικία Επάγγελμα Διαμονή
1 Αγαδάκης Νικόλαος Δημήτριος 32 κτηματίας Απατούρια
2 Αγαδάκης Ζάνες Δημήτριος 38 έμπορος Σύρος
3 Αγασθένης Μιχαήλ Ζανής 63 κτηματίας Απατούρια
4 Γιαλούρης Νικόλαος Δημήτριος 63 τέκτων Σμύρνη
5 Δελαγραμμάτικας Αντώνιος Φραγκίσκος 53 γεωργός Απατούρια
6 Καμπανάκης Νικόλαος Ευστάθιος 58 ναύτης Απατούρια
7 Κυρτάτας Λεωνίδας Σταμάτιος 48 ναύτης Απατούρια
8 Κοκάκης Δημήτριος Νικόλαος 68 έμπορος Αλεξάνδρεια
9 Καμπανάκης Κωνσταντίνος Ευστράτιος 48 κτηματίας Απατούρια
10 Κυρτάτας Λεωνίδας Σταμάτιος 48 ναυτικός Απατούρια
11 Λάβδας Αντώνιος Δημήτριος 63 γεωργός Απατούρια
12 Μπίστης Ζάνες Μιχαήλ 32 κτηματίας Απατούρια
13 Μπίνης Αντώνιος Ιωάννης 51 εμποροϋπάλληλος Σύρος
14 Μπάλκας Νικόλαος Αυγουστής 53 πλοίαρχος  
15 Μπάλκας Πολύβιος Αυγουστής 37 ναύτης Δούναβης
16 Μπάλκας Αυγουστίνος Νικόλαος 24 ναυτικός Απατούρια
17 Νέγρης Δημήτριος Νικόλαος 75 κτηματίας Απατούρια
18 Νέγρης Μιχαήλ Νικόλαος 68 κτηματίας Κωνσταντινούπολη
19 Νέγρης Βασίλειος Νικόλαος 63 ενωμοτάρχης Απατούρια
20 Μπίστης Λεωνίδας Δημήτριος 58 κλητήρας Απατούρια
21 Μπίστης Δημήτριος Σταματέλος 75 κτηματίας Απατούρια
22 Μπίστης Ιωάννης Δημήτριος 40 ράπτης Σύρος
             
  ΑΠΟΙΚΙΑ          
  Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ηλικία Επάγγελμα Διαμονή
1 Αλαμάνος Λεονάρδος Αλέξανδρος 83 κτηματίας Αποίκια
2 Αμολοχίτης Πέτρος Λεονάρδος 52 γεωργός Αποίκια
3 Αμολοχίτης Σταύρος Λεονάρδος 45 ναύτης  
4 Ανύσης Γεώργιος Δημήτριος 68 υπηρέτης Αποίκια
5 Αξιώτης Μιχαήλ Νικόλαος 73 ναύτης Κωνσταντινούπολη
6 Αστράς Δημήτριος Λορέντζος 36 καφεπώλης Κωνσταντινούπολη
7 Αστράς Νικόλαος Λορέντζος 44 ράπτης Κωνσταντινούπολη
8 Αστράς Μιχαήλ Λορέντζος 41 ράπτης Κωνσταντινούπολη
9 Αμολοχίτης Πέτρος Νικόλαος 66 μεσίτης Πύργος
10 Αλαμάνος Αλέξανδρος Λεονάρδος 43 ξυλουργός Άνδρος
11 Αθηναίος Βασίλειος Νικόλαος 53 ενωμοτάρχης Ναύπλιο
12 Βαλμάς Δημήτριος Ν. 57 γεωργός Αποίκια
13 Βαλμάς Πέτρος Νικόλαος 51 γεωργός  
14 Βασιλικής Ιωάννης Στέφανος 43 γεωργός Αποίκια
15 Βροντίσης Ιωάννης Σταματέλος 46 ναύτης  
16 Βαλμάς Γεώργιος Νικόλαος 53 εργάτης Κυδωνία
17 Βασιλικής Στέφανος   68 γεωργός Αποίκια
18 Βαμβάκης Νικόλαος Ιωάννης 48 υποδηματοποιός Αποίκια
19 Βαλμάς Φραγκίσκος Ανδρέας 63 γεωργός Αποίκια
20 Βαλμάς Αντώνιος Ιωάννης 60 γεωργός Αποίκια
21 Βαλμάς Λεωνίδας Αντώνιος 48 ναύτης  
22 Βαλμάς Κωνσταντίνος Νικόλαος 37 γεωργός Αποίκια
23 Βαλμάς Σωκράτης Νικόλαος 46 ναύτης  
24 Βροντίσης Ανδρέας Σταμάτιος 53 ξυλουργός Άνδρος
25 Βαλμάς Λεονάρδος Ιωάννης 73 γεωργός Αποίκια
26 Βαλμάς Ιωάννης Λεονάρδος 35 γεωργός Αποίκια
27 Βαλμάς Φίλιππος Ζάνες 70 γεωργός Αποίκια
28 Βαλμάς Αντώνιος Φίλιππος 46 έμπορος Κωνσταντινούπολη
29 Βαλμάς Ζάνες Φίλιππος 45 έμπορος Κωνσταντινούπολη
30 Βαλμάς Μιχαήλ Φίλιππος 42 γεωργός Αποίκια
31 Βαλμάς Φίλιππος Δημήτριος 33 γεωργός Αποίκια
32 Βαλμάς Λεωνίδας Φραντζέσκος 26 γεωργός Αποίκια
33 Βαλμάς Μαρίνος Δημήτριος 26 γεωργός Αποίκια
34 Βαλμάς Νικόλαος Δημήτριος 30 γεωργός Αποίκια
35 Βαλμάς Ζανής Δημήτριος 27 γεωργός Αποίκια
36 Βαλμάς Δημήτριος Αντώνιος 36 γεωργός Αποίκια
37 Βαλμάς Ιωάννης Αντώνιος 24 γεωργός Αποίκια
38 Γιαννίσης Δημήτριος Μιχαλέτος 65 σανδαλοποιός Αθήνα
39 Γκούτας Ιωάννης Β. 52 εργάτης Αποίκια
40 Δανιόλος Ιωάννης Δημήτριος 44 ναύτης  
41 Διαπούλης Αριστείδης Αντώνιος 35 ναύτης  
42 Δελαγραμμάτικας Μιχαήλ Φραγκίσκος 48 γεωργός Αποίκια
43 Δελαγραμμάτικας Νικόλαος Μιχαήλ 48   Αποίκια
44 Ευριπιώτης Ιωάννης Γεώργιος 63 γεωργός Αποίκια
45 Ελευθερής Νικόλαος Μιχαήλ 53 υποδηματοποιός Κωνσταντινούπολη
46 Ελευθερίου Γεώργιος   44 φανοποιός Κωνσταντινούπολη
47 Ελευθερίου Δημήτριος Μιχαήλ 62 γεωργός Αποίκια
48 Ζαρμπής Κωνσταντίνος Γεώργιος 53 γεωργός Αποίκια
49 Ζαρμπής Μιχαήλ Γεώργιος 45 ναύτης Αποίκια
50 Ζιώτης Σταμάτιος Αντώνιος 46 υπηρέτης Οδησσός
51 Ζιώτης Γεώργιος Αντώνιος 64 ζαχαροπλάστης Κωνσταντινούπολη
52 Ζιώτης Λεωνίδας Αντώνιος 36 υπηρέτης Κωνσταντινούπολη
53 Ζούρας Σταματέλος Σπύρος 73 γεωργός Αποίκια
54 Ζούρας Δημήτριος Σταματέλος 41 ξυλουργός Αποίκια
55 Ζερβός Νικόλαος Αντώνιος 37 γεωργός Αποίκια
56 Ίσαρης Χαρίλαος Δημήτριος 37 στρατιώτης Αθήνα
57 Ίσαρης Γιακουμής Δημήτριος 44 στρατιώτης Αθήνα
58 Ίσαρης Νικόλαος Δημήτριος 28 γεωργός Αθήνα
59 Καλβίνος Νικόλαος Λεονάρδος 28 ράπτης Άνδρος
60 Κουρτέσης Σταμάτιος Πέτρος 56 γεωργός Άνδρος
61 Καλούμενος Θεόδωρος   68 σανδαλοποιός Κωνσταντινούπολη
62 Καμπάνης Δημήτριος Νικόλαος 68 ναύτης Αποίκια
63 Κουτσούκος Δημήτριος Ιωάννης 56 έμπορος Αποίκια
64 Καμπάνης Μιχαήλ Κωνσταντίνος 78 κτηματίας Αποίκια
65 Κοβίδης Λεωνίδας Νικόλαος 45 πλοίαρχος Αποίκια
66 Κοβίδης Ιωάννης Νικόλαος 41 πλοίαρχος  
67 Κουρτέσης Γεώργιος Μιχαήλ 53 υποδηματοποιός Αποίκια
68 Κουρτέσης Δημήτριος Μιχαήλ 43 υποδηματοποιός Κωνσταντινούπολη
69 Κουρτέσης Γιακουμής Μιχαήλ 58 ξυλουργός Κωνσταντινούπολη
70 Κατάκαλος Ερωτόκριτος Ιωάννης 41 μαραγκός Αποίκια
71 Κατάκαλος Θεμιστοκλής   58 έμπορος Σμύρνη
72 Κατάκαλος Γεώργιος Ιωάννης 58 ξυλουργός Κωνσταντινούπολη
73 Κατάκαλος Αντώνιος Ιωάννης 53 λεπτουργός Κωνσταντινούπολη
74 Καλβίνος Λεωνίδας   58 γεωργός Αποίκια
75 Καρυστινός Νικόλαος Ελευθέριος 39 γεωργός Αποίκια
76 Κατζιώτης Κωνσταντίνος Θεόδωρος 63 γεωργός Αποίκια
77 Καΐρης Γεώργιος Μιχαήλ 63 έμπορος Έφεσος
78 Καΐρης Βασίλειος Μιχαήλ 76 υπάλληλος Τήνος
79 Κοντόσταυλος Λορέντζος Γάσπαρης 53 καφεπώλης Αποίκια
80 Κροκόδειλος Μιχαήλ Θεόδωρος 58 ναύτης Αποίκια
81 Κοντόσταυλος Γάσπαρης Λορέντζος 35 υπηρέτης Κωνσταντινούπολη
82 Κοραχάης Λεονάρδος Δημήτριος 77 υποδηματοποιός Αποίκια
83 Κοντόσταυλος Μιχαήλ Αντώνιος 51 κτηματίας Αποίκια
84 Κοραχάης Νικόλαος Ιωάννης 63 γεωργός Αποίκια
85 Κουρτέσης Νικόλαος Γιακουμής 41 γεωργός Αποίκια
86 Κουρτέσης Μιχαήλ Πέτρος 50 γεωργός Αποίκια
87 Κουρτέσης Γεώργιος Γιακουμής 37 γεωργός Αποίκια
88 Κοραχάης Ζάνες Ιωάννης 58 γεωργός Αποίκια
89 Καφετζής Ιωάννης   38 γεωργός Αποίκια
90 Κουρτέσης Ιωάννης Πέτρος 53 γεωργός Αποίκια
91 Κουρτέσης Πέτρος Γιακουμής 38 σιδηρουργός Αποίκια
92 Κοραχάης Λεονάρδος Νικόλαος 53 γεωργός Αποίκια
93 Κοραχάης Νικόλαος Ιωάννης 73 γεωργός Αποίκια
94 Κουρτέσης Γιακουμής Πέτρος 47 γεωργός Αποίκια
95 Κοντόσταυλος Δημήτριος Λορέντζος 31 κτηματίας Αποίκια
96 Καμπάνης Νικόλαος Μιχαήλ 28 κτηματίας Αποίκια
97 Καμπάνης Γεώργιος Μιχαήλ 25 κτηματίας Αποίκια
98 Κοντόσταυλος Αχιλλεύς Λορέντζος 23 υποδηματοποιός Αποίκια
99 Λογοθέτης Αντώνιος Νικόλαος 58 ναύτης Αποίκια
100 Λέκας Αντώνιος Νικόλαος 43 γεωργός Αποίκια
101 Λέκας Ζάνες Θεόδωρος 80 γεωργός Αποίκια
102 Μενδρινός Δημήτριος Νικόλαος 63 κτηματίας Αποίκια
103 Μπίστης Νικόλαος Σταματέλος 63 κτηματίας Αποίκια
104 Μπενάς Δημήτριος Θεόδωρος 53 σανδαλοποιός Κωνσταντινούπολη
105 Μπενάς Νικόλαος Θεόδωρος 46 σανδαλοποιός Κωνσταντινούπολη
106 Μπενάς Λεωνίδας Θεόδωρος 44 ναύτης  
107 Μπενάς Γιαννούλης Θεόδωρος 60 έμπορος Αποίκια
108 Μπάλσης Ιωάννης Νικόλαος 78 έμπορος Οδησσός
109 Μενδρινός Ζανής Νικόλαος 58 εργάτης Αποίκια
110 Μπόνης Γεώργιος Δημήτριος 78 γεωργός Αποίκια
111 Μπάλκας Δημήτριος Ιωάννης 58 ναύτης Αποίκια
112 Μπάλκας Γεώργιος Ιωάννης 66 γεωργός Αποίκια
113 Μπέης Δημήτριος Μιχαήλ 35 ναύτης  
114 Μαγουλάς Αριστείδης Νικόλαος 43 καπνοπώλης Σύρος
115 Μανάλης Ιωάννης Θεόδωρος 53 γεωργός Αποίκια
116 Μάνεσης Ζανής Γεώργιος 63 γεωργός Αποίκια
117 Μηνδρινός Μιχαήλ Νικόλαος 66 μάγειρας Αποίκια
118 Μπίστης Θρασύβουλος Λεωνίδας 25 υπάλληλος Αποίκια
119 Μπίστης Νικόλαος Λεωνίδας 33 κτηματίας Αποίκια
120 Μάνεσης Γεώργιος Ζάνες 36 σιδηρουργός Αποίκια
121 Μάνεσης Δημήτριος Ζάνες 29 γεωργός Αποίκια
122 Μπίστης Κώνστας Δημήτριος 44 υπάλληλος Σύρος
123 Μπίστης Νικόλαος Λεονάρδος 58 ναύτης Χίος
124 Μωράτας Αντώνιος Δημήτριος 46 έμπορος Αποίκια
125 Μαγουλάς Γιακουμής Νικόλαος 65 γεωργός Αποίκια
126 Μουστάκας Μιχαήλ Πέτρος 83 μυλωνάς Αποίκια
127 Μουστάκας Ιωάννης Μιχαήλ 50 έμπορος Βλαχία
128 Μουστάκας Αριστείδης Μιχαήλ 43 μυλωνάς Αποίκια
129 Μανάλης Νικόλαος Ιωάννης 51 σανδαλοποιός Αποίκια
130 Μαρής Ανδρέας Νικόλαος 78 σανδαλοποιός Κωνσταντινούπολη
131 Μπίστης Λεωνίδας Νικόλαος 23 ράπτης Κωνσταντινούπολη
132 Μέλης Γεώργιος Κωνσταντίνος 40 έμπορος Κωνσταντινούπολη
133 Νόβας Λεωνίδας Κωνσταντίνος 53 ναύτης  
134 Νόβας Ιωάννης Νικόλαος 58 ναύτης Αποίκια
135 Νόβας Κωνσταντίνος Νικόλαος 51 ναύτης  
136 Νόβας Νικόλαος Ιωάννης 29 ναύτης Αποίκια
137 Νόβας Δημήτριος Ιωάννης 24 ναυτικός Αποίκια
138 Παλαιολόγος Βασίλειος Λεονάρδος 65 κτηματίας Αποίκια
139 Πολέμης Γιαννούλης Λεονάρδος 61 ναύτης  
140 Πολίτης Κωνσταντίνος Νικόλαος 63 ναύτης Αποίκια
141 Πιάγκος Νικόλαος Γιακουμής 70 γεωργός Αποίκια
142 Πολέμης Δημήτριος Λεονάρδος 63 ναύτης  
143 Πολέμης Αντώνιος Δημήτριος 42 ναύτης  
144 Πιάγκος Ιωάννης Δημήτριος 63 ξυλουργός Αποίκια
145 Πιάγκος Νικόλαος Ιωάννης 40 ξυλουργός Αποίκια
146 Πιάγκος Δημήτριος Ιωάννης 37    
147 Πατήρης Γεώργιος Φραγκίσκος 63 γεωργός Αποίκια
148 Πατήρης Φραγκίσκος Γεώργιος 35 ναύτης Αποίκια
149 Πιάγκος Γεώργιος Γιακουμής 78 γεωργός Αποίκια
150 Πιάγκος Γιακουμής Γεώργιος 45 ψαράς Αποίκια
151 Πιάγκος Πέτρος Γεώργιος 37 στρατιώτης Αθήνα
152 Πολίτης Στρατής   48 γεωργός Αποίκια
153 Πολίτης Γιακουμής Νικόλαος 51 ναύτης  
154 Παλαιοκρασάς Δημήτριος Κωνσταντίνος 45 ναύτης  
155 Πιάγκος Ιωάννης   53 ναύτης  
156 Πολέμης Φραντζέσκος Γιακουμής 68 ξυλουργός Αποίκια
157 Πολέμης Λορέντζος Νικόλαος 50 έμπορος Κρήτη
158 Πολέμης Δημήτριος Μιχαήλ 50 έμπορος Σύρος
159 Πολέμης Λεωνίδας   40 έμπορος Κωνσταντινούπολη
160 Παλαιοκρασάς Ιωάννης Μιχαήλ 52 ναυτικός Αποίκια
161 Πολίτης Αχιλλεύς Κωνσταντίνος 27 ναυτικός Αποίκια
162 Πολίτης Νικόλαος Κωνσταντίνος 34 ναυτικός Αποίκια
163 Πιάγκος Ιωάννης Λεονάρδος 40 γεωργός Αποίκια
164 Πιάγκος Ιωάννης Μιχαήλ 53 γεωργός Αποίκια
165 Παλαιολόγος Γεώργιος Πέτρος 53 κτηματίας Αποίκια
166 Παλαιολόγος Βασίλειος Πέτρος 49 κτηματίας Αποίκια
167 Παλαιολόγος Κωνσταντίνος Πέτρος 47 κτηματίας Κωνσταντινούπολη
168 Παλαιολόγος Νικόλαος Πέτρος 43 δάσκαλος Αποίκια
169 Πιάγκος Νικόλαος Σταύρος 51 υποδηματοποιός Κωνσταντινούπολη
170 Ποτήρης Ιωάννης Νικόλαος 58 ζαχαροπλάστης Κωνσταντινούπολη
171 Παλαιολόγος Λεωνίδας Βασίλειος 64 ζαχαροπλάστης Σμύρνη
172 Ραΐσης Αντώνιος Νικόλαος 33 έμπορος Αποίκια
173 Ραΐσης Μιχαήλ Νικόλαος 53 σανδαλοποιός Αποίκια
174 Ραΐσης Ιωάννης Ανδρέας 56 γεωργός Αποίκια
175 Ραΐσης Παναγιώτης Ανδρέας 48 γεωργός Αποίκια
176 Ραΐσης Αλέξανδρος Ανδρέας 44 υπηρέτης Κωνσταντινούπολη
177 Ραΐσης Λεωνίδας Ανδρέας 54 ταχυδρόμος Κωνσταντινούπολη
178 Ραΐσης Νικόλαος Δημήτριος 58 γεωργός Αποίκια
179 Ραΐσης Λεονάρδος Δημήτριος 63 υπηρέτης Κωνσταντινούπολη
180 Ραΐσης Μιχαήλ Νικόλαος 26 σιδηρουργός Αποίκια
181 Ραΐσης Ιωάννης Δημήτριος 69 ξυλουργός Κωνσταντινούπολη
182 Ραΐσης Νικόλαος Αντώνιος 58 γεωργός Αποίκια
183 Ραΐσης Νικόλαος Ανδρέας 61 γεωργός Αποίκια
184 Ραΐσης Γιακουμής Νικόλαος 39 υπηρέτης Σμύρνη
185 Ραΐσης Ανδρέας Νικόλαος 35 υπηρέτης Σμύρνη
186 Ραΐσης Ζανής Νικόλαος 33 γεωργός Σμύρνη
187 Ραΐσης Θεοχάρης Αντώνιος 46 γεωργός  
188 Ραΐσης Ανδρέας Νικόλαος 35 γεωργός Αποίκια
189 Στυλιανός Πασχάλης Δημήτριος 73 ξυλουργός Αποίκια
190 Στεφάνου Θεόδωρος Γεώργιος 41 ψαράς Αποίκια
191 Στυλιανός Φραγκίσκος Ματθαίος 58 σανδαλοποιός Αποίκια
192 Φραγκέτης Αντώνιος Φραντζέσκος 58 ξυλουργός Κωνσταντινούπολη
193 Φραγκέτης Φραντζέσκος Αντώνιος 88 γεωργός Αποίκια
194 Φραγκέτης Μιχαήλ Φραντζέσκος 46 ράπτης Κωνσταντινούπολη
195 Φραγκέτης Σωκράτης Φραντζέσκος 45 υπηρέτης Νάξος
196 Φιλιππίδης Αριστείδης Δημήτριος 41 ράπτης Αποίκια
197 Φραγκέτης Αντώνιος Μιχαήλ 45 ναύτης  
198 Φιλιππίδης Αντώνιος Δημήτριος 41 γεωργός Αποίκια
199 Φραγκέτης Μιχαήλ Δημήτριος 55 γεωργός Αποίκια
200 Φρούσης Νικόλαος Λεονάρδος 73 έμπορος Σμύρνη
201 Φραγκέτης Γιακουμής Αντώνιος 53   Κυδωνία
202 Φραγκέτης Μιχαήλ Γιακουμής 68 ράπτης Αλεξάνδρεια
203 Φραγκέτης Λεωνίδας Γιακουμής 58 ναύτης Βλαχία
204 Φραγκέτης Νικόλαος Γιακουμής 53 υποδηματοποιός Κωνσταντινούπολη
205 Χαλάς Ιωάννης Μιχαήλ 53 έμπορος Οδησσός
206 Χαλάς Αντώνιος Ιωάννης 78 γεωργός Αποίκια
207 Χέλμης Αλέξανδρος Πέτρος 75 γεωργός Αποίκια
208 Χέλμης Γεώργιος Πέτρος 78 σοβατζής Αποίκια
209 Χέλμης Νικόλαος Γεώργιος 50 μεταπράτης Αποίκια
210 Χέλμης Βασίλειος Γεώργιος 43 μεταπράτης Αποίκια
211 Χατζηιωάννης Χρήστος   53 χαλκουργός Αποίκια
212 Χατζηιωάννης Ελευθέριος Χρήστος 38 χαλκουργός Αποίκια
213 Χέλμης Δημήτριος Λεονάρδος 63 γεωργός Αποίκια
214 Χαρχαρός Νικόλαος Ιωάννης 25 εμποροϋπάλληλος Αποίκια
215 Χαδούλης Δημήτριος Νικόλαος 43 μεταξουργός Αποίκια
             
  ΒΡΑΧΝΟΣ          
  Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ηλικία Επάγγελμα Διαμονή
1 Αστράς Δημήτριος Νικόλαος 50 ναύτης Βραχνός (Βραχνού)
2 Αστράς Γεώργιος Νικόλαος 58 ναύτης Βραχνός (Βραχνού)
3 Αστράς Ιωάννης Νικόλαος 36 ναύτης Βραχνός (Βραχνού)
4 Αστράς Βασίλειος Νικόλαος 46 μάγειρας Κωνσταντινούπολη
5 Αστράς Κωνσταντίνος Νικόλαος 53 μάγειρας Κωνσταντινούπολη
6 Αστράς Νικόλαος Γεώργιος 28 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
7 Βούλγαρης Νικόλαος Γεώργιος 57 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
8 Βούλγαρης Γεώργιος Νικόλαος 83 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
9 Βούλγαρης Ιωάννης Νικόλαος 51 βαφέας Βραχνός (Βραχνού)
10 Γαρίφαλος Κωνσταντίνος Δημήτριος 48 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
11 Γραμμάτικας Λορέντζος Αντώνιος 59 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
12 Γαρίφαλος Διαμαντής Νικόλαος 36 ξυλουργός Βραχνός (Βραχνού)
13 Γραμμάτικας Αντώνιος Λορέντζος 37 υπηρέτης Κωνσταντινούπολη
14 Γαλιάσος Δημήτριος Νικόλαος 53 αμπαδάς Κωνσταντινούπολη
15 Γαρίφαλος Δημήτριος Μιχαήλ 28 βυρσοδέψης Βραχνός (Βραχνού)
16 Γραμμάτικας Ιωάννης Λορέντζος 30 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
17 Γλυνός Θεόδωρος Νικόλαος 45 ναύτης Βραχνός (Βραχνού)
18 Δαπόντες Αντώνιος Δημήτριος 51 ναύτης Βραχνός (Βραχνού)
19 Κροκόδειλος Μιχαήλ Θεόδωρος 52 ναυτικός Βραχνός (Βραχνού)
20 Κροκόδειλος Αντώνιος Ιωάννης 68 κτίστης Βραχνός (Βραχνού)
21 Κωνστάντιος Φίλιππος Αντώνιος 63 εργάτης Βραχνός (Βραχνού)
22 Κροκόδειλος Γεώργιος Αντώνιος 29 κτίστης Βραχνός (Βραχνού)
23 Κεραμάς Νικόλαος Ιωάννης 48 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
24 Κάρολος Κωνσταντίνος Αθανάσιος 90 κτηματίας Βραχνός (Βραχνού)
25 Κροκόδειλος Αντώνιος Σταμάτιος 25 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
26 Κάρολος Γεώργιος Κωνσταντίνος 58 έμπορος Κωνσταντινούπολη
27 Κάρολος Αναστάσιος Κωνσταντίνος 48 έμπορος Κωνσταντινούπολη
28 Κωνστάντιος Χαράλαμπος Αντώνιος 68 ναύτης Βραχνός (Βραχνού)
29 Κροκόδειλος Σταματέλος Ιωάννης 53 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
30 Μπράτης Θεμιστοκλής Κωνσταντίνος 41 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
31 Μπράτης Κωνσταντίνος Δημήτριος 73 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
32 Μπράτης Δημήτριος Κωνσταντίνος 40 έμπορος Κωνσταντινούπολη
33 Μανούσος Νικόλαος Αντώνιος 53 κηπουρός Βραχνός (Βραχνού)
34 Μήλας Νικόλαος Δημήτριος 48 κτίστης Βραχνός (Βραχνού)
35 Ματθαίος Αντώνιος Γάσπαρης 83 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
36 Ματθαίος Κώνστας Αντώνιος 56 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
37 Πιτζός Γεώργιος Φραγκίσκος 45 ναύτης Σύρος
38 Παντζόπουλος Επαμεινώνδας Νικόλαος 30 υποδηματοποιός Βραχνός (Βραχνού)
39 Χαζάπης Ανδρέας Ιωάννης 39 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
40 Χαζάπης Ιωάννης Γεώργιος 78 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
41 Χαζάπης Αντώνιος Ιωάννης 51 έμπορος Κωνσταντινούπολη
42 Χαζάπης Γεώργιος Ιωάννης 53 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
43 Χαζάπης Νικόλαος Ιωάννης 58 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
44 Χέλμης Ιωάννης Λεονάρδος 53 σανδαλοποιός Βραχνός (Βραχνού)
45 Χαζάπης Δημήτριος Γεώργιος 58 λεμβούχος Χίος
46 Χαζάπης Ιωάννης Νικόλαος 26 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
47 Ψαρρός Γεώργιος Ιωάννης 53 γεωργός Βραχνός (Βραχνού)
             
  ΖΑΓΑΝΙΑΡΙ          
  Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ηλικία Επάγγελμα Διαμονή
1 Γαλανός Πέτρος Σίμος 73 υπηρέτης Ζαγανιάρης
2 Γαλανός Σίμος Πέτρος 38 υπηρέτης Ζαγανιάρης
3 Καλογρίδης Ιωάννης Αντώνιος 58 γεωργός Ζαγανιάρης
4 Κοντορούσης Γεώργιος Λεονάρδος 40 υπηρέτης Αλεξάνδρεια
5 Καργιωτάκης Κωνσταντίνος Δημήτριος 51 ράπτης Αλεξάνδρεια
6 Μπαφαλούκος Πέτρος Νικόλαος 78 γεωργός Ζαγανιάρης
7 Μπαφαλούκος Αντώνιος Πέτρος 39 έφεδρος Αθήνα
8 Μωράκης Ιωάννης Νικόλαος 57 γεωργός Ζαγανιάρης
9 Μωράκης Νικόλαος Ιωάννης 46 υπηρέτης Σμύρνη
10 Μπαφαλούκος Γεώργιος Θεόδωρος 61 γεωργός Ζαγανιάρης
11 Μωράκης Πέτρος Νικόλαος 53 γεωργός Ζαγανιάρης
12 Μωράκης Νικόλαος Ιωάννης 35 γεωργός Ζαγανιάρης
13 Μπουρτουλέμης Νικόλαος Α. 25 γεωργός Ζαγανιάρης
14 Μπαφαλούκος Θεόδωρος Γεώργιος 27 γεωργός Ζαγανιάρης
15 Μπαφαλούκος Νικόλαος Γεώργιος 23 γεωργός Ζαγανιάρης
16 Πατζαρός Γεώργιος Αντώνιος 83 γεωργός Ζαγανιάρης
17 Πατζαρός Κωνσταντίνος Γεώργιος 41 γεωργός Ζαγανιάρης
18 Πατζαρός Μιχαήλ Γεώργιος 36 γεωργός Ζαγανιάρης
19 Πατζαρός Νικόλαος Μιχαήλ 54 γεωργός Ζαγανιάρης
20 Πατζαρός Μιχαήλ Αντώνιος 78 γεωργός Ζαγανιάρης
21 Πατζαρός Γεώργιος Μιχαήλ 48 γεωργός Ζαγανιάρης
22 Πανταζής Νικόλαος Μιχαήλ 54 γεωργός Ζαγανιάρης
23 Πατζαρός Αντώνιος Δημήτριος 22 γεωργός Ζαγανιάρης
24 Πατζαρός Δημήτριος Μιχαήλ 26 γεωργός Ζαγανιάρης
25 Πανταζής Μιχαήλ Νικόλαος 24 γεωργός Ζαγανιάρης
26 Σμυρναίος Γιαννούλης Θεόδωρος 55 γεωργός Ζαγανιάρης
27 Σμυρναίος Νικόλαος Γιαννούλης 37 μαρμαράς Σμύρνη
             
  ΚΑΤΑΚΑΛΕΣΙ          
  Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ηλικία Επάγγελμα Διαμονή
1 Κουρτέσης Φραγκίσκος Μιχαήλ 73 γεωργός Κατακαλαίοι
2 Κουρτέσης Ιωάννης Φραγκίσκος 39 γεωργός Κατακαλαίοι
3 Κουρτέσης Δημήτριος Φραγκίσκος 35 γεωργός Κατακαλαίοι
4 Κουρτέσης Μιχαήλ Φραγκίσκος 53 γεωργός Κωνσταντινούπολη
5 Κολυδάς Πέτρος   56 γεωργός Κατακαλαίοι
6 Κουρτέσης Ιωάννης Πέτρος 53 γεωργός Κατακαλαίοι
7 Ρούσσος Ιωάννης Γιαννάκης 53 γεωργός Κατακαλαίοι
8 Στέφανος Λεονάρδος Ιωάννης 73 γεωργός Κατακαλαίοι
9 Στεφάνου Δημήτριος Λεονάρδος 39 γεωργός Κατακαλαίοι
10 Στεφάνου Νικόλαος   35 γεωργός Κατακαλαίοι
11 Στεφάνου Νικόλαος Ιωάννης 58 γεωργός Κατακαλαίοι
12 Στεφάνου Ιωάννης Λεονάρδος 43 γεωργός Κατακαλαίοι
13 Στεφάνου Δημήτριος Λεονάρδος 45 γεωργός Κατακαλαίοι
14 Στεφάνου Δημήτριος Νικόλαος 68 γεωργός Αποίκια
15 Στεφάνου Νικόλαος Δημήτριος 43 γεωργός Αποίκια
16 Στεφάνου Λεωνίδας Ιωάννης 43 γεωργός Αποίκια
17 Στεφάνου Νικόλαος Τζίνης 58 γεωργός Αποίκια
18 Στεφάνου Ιωάννης Νικόλαος 38 γεωργός Αποίκια
19 Στεφάνου Θεόδωρος Νικόλαος 36 γεωργός Αποίκια
20 Στεφάνου Ιωάννης Δημήτριος 43 γεωργός Κάρυστος
21 Αμολοχίτης Γεώργιος Δημήτριος 48 γεωργός Βουρκωτή
22 Αμολοχίτης Πέτρος Μιχαήλ 68 γεωργός Βουρκωτή
23 Αμολοχίτης Γεώργιος Αναστάσιος 68 γεωργός Βουρκωτή
24 Αμολοχίτης Νικόλαος Δημήτριος 63 γεωργός Βουρκωτή
25 Ζανάκης Ανδρέας Γεώργιος 47 γεωργός Βουρκωτή
26 Ζανάκης Αντώνιος Γεώργιος 38 γεωργός Βουρκωτή
27 Ζανάκης Στέφανος Γεώργιος 38 γεωργός Βουρκωτή
28 Ζανάκης Ιωάννης Γεώργιος 36 σιδηρουργός Βουρκωτή
29 Ζανάκης Αντώνιος   60 χωροφύλακας Βουρκωτή
30 Ζανάκης Γεώργιος Νικόλαος 68 γεωργός Βουρκωτή
31 Ζανάκης Ιωάννης Δημήτριος 48 γεωργός Βουρκωτή
32 Ζανάκης Αυγερινός Γεώργιος 28 γεωργός Βουρκωτή
33 Ζανάκης Γεώργιος Ιωάννης 68 γεωργός Βουρκωτή
34 Ζανάκης Ανδρέας Γεώργιος 43 γεωργός Βουρκωτή
35 Ζανάκης Ιωάννης Αυγερινός 41 γεωργός Βουρκωτή
36 Ζανάκης Γεώργιος Αυγερινός 35 γεωργός Βουρκωτή
37 Ζανάκης Ιωάννης Δημήτριος 66 γεωργός Βουρκωτή
38 Ζανάκης Αυγερινός Ιωάννης 42 γεωργός Βουρκωτή
39 Ζανάκης Δημήτριος Ιωάννης 36 γεωργός Βουρκωτή
40 Ζανάκης Φραντζέσκος Αυγερινός 53 γεωργός Βουρκωτή
41 Ζανάκης Φίλιππος Ιωάννης 53 γεωργός Βουρκωτή
42 Ζανάκης Αυγερινός Ιωάννης 58 γεωργός Βουρκωτή
43 Ζανάκης Λεωνίδας Νικόλαος 49 γεωργός Βουρκωτή
44 Ζανάκης Γεώργιος Μιχαήλ 45 γεωργός Βουρκωτή
45 Ζανάκης Δημήτριος Νικόλαος 29 γεωργός Βουρκωτή
46 Ζανάκης Ανδρέας Νικόλαος 48 γεωργός Βουρκωτή
47 Ζανάκης Σταμάτιος Γεώργιος 35 γεωργός Βουρκωτή
48 Ζανάκης Αυγερινός Νικόλαος 68 γεωργός Βουρκωτή
49 Θεοδώρου Κωνσταντίνος Ιωάννης 41 γεωργός Βουρκωτή
50 Καλαϊτζής Πέτρος Δημήτριος 53 σιδηρουργός Βουρκωτή
51 Μανδαράκας Ιωάννης Δημήτριος 25 ναυτικός Βουρκωτή
52 Μαλταμπές Ιωάννης Μιχαήλ 25 γεωργός Βουρκωτή
53 Μανδαράκας Σταμάτιος Δημήτριος 26 γεωργός Βουρκωτή
54 Μανδαράκας Ιωάννης Γεώργιος 24 γεωργός Βουρκωτή
55 Μανδαράκας Αντώνιος Νικόλαος 40 γεωργός Βουρκωτή
56 Μανδαράκας Φραντζέσκος Ν. 36 γεωργός Βουρκωτή
57 Μανδαράκας Νικόλαος Γεώργιος 30 γεωργός Βουρκωτή
58 Μαργέτης Αντώνιος Ιωάννης 58 γεωργός Βουρκωτή
59 Μάνεσης Πέτρος Μιχαήλ 48 γεωργός Βουρκωτή
60 Μάνεσης Μιχαήλ Ιωάννης 44 γεωργός Βουρκωτή
61 Μάνεσης Γεώργιος Ιωάννης 53 καφεπώλης Βουρκωτή
62 Μαργέτης Αριστείδης Ιωάννης 45 κτίστης Σμύρνη
63 Μαργέτης Θεόδωρος Μιχαήλ 41 γεωργός Βουρκωτή
64 Μαργέτης Λεωνίδας Νικόλαος 78 γεωργός Βουρκωτή
65 Μαργέτης Ιωάννης Γεώργιος 68 γεωργός Βουρκωτή
66 Μαργέτης Γεώργιος Ιωάννης 44 κτίστης Σμύρνη
67 Μαργέτης Δημήτριος Ιωάννης 38 έφεδρος Αθήνα
68 Μάνεσης Βασίλειος Δημήτριος 36 γεωργός Βουρκωτή
69 Μανδαράκας Ιωάννης Γεώργιος 76 γεωργός Βουρκωτή
70 Μανδαράκας Νικόλαος Ιωάννης 46 γεωργός Βουρκωτή
71 Μανδαράκας Δημήτριος Σταμάτιος 63 γεωργός Βουρκωτή
72 Μανδαράκας Γεώργιος Δημήτριος 43 γεωργός Βουρκωτή
73 Μανδαράκας Ιωάννης Γεώργιος 73 γεωργός Βουρκωτή
74 Μαργέτης Ιωάννης Μιχαήλ 26 γεωργός Βουρκωτή
75 Μάνεσης Γεώργιος Δημήτριος 48 γεωργός Βουρκωτή
76 Μαλταμπές Αχιλλεύς Νικόλαος 30 γεωργός Βουρκωτή
77 Μανδαράκας Δημήτριος Ιωάννης 48 γεωργός Βουρκωτή
78 Μανδαράκας Γεώργιος Ιωάννης 38 γεωργός Βουρκωτή
79 Μανδαράκας Ιωάννης Δημήτριος 36 γεωργός Βουρκωτή
80 Μανδαράκας Αριστείδης Ιωάννης 36 γεωργός Βουρκωτή
81 Μάνεσης Ιωάννης Νικόλαος 46 γεωργός Βουρκωτή
82 Μάνεσης Νικόλαος Δημήτριος 78 γεωργός Βουρκωτή
83 Μάνεσης Μιχαήλ Νικόλαος 38 γεωργός Βουρκωτή
84 Μάνεσης Ιωάννης Μιχαήλ 48 γεωργός Βουρκωτή
85 Μάνεσης Δημήτριος Νικόλαος 53 γεωργός Βουρκωτή
86 Μάνεσης Πέτρος Αυγερινός 48 γεωργός Βουρκωτή
87 Μποζάκης Ιωάννης Νικόλαος 51 γεωργός Βουρκωτή
88 Μποζάκης Αυγουστής Ιωάννης 44 γεωργός Βουρκωτή
89 Μποζάκης Ανδρέας Ιωάννης 42 κτίστης Σμύρνη
90 Μανδαράκας Δημήτριος Εμμανουήλ 83 γεωργός Βουρκωτή
91 Μανδαράκας Ζανής Δημήτριος 36 γεωργός Βουρκωτή
92 Μαλταμπές Μιχαήλ Νικόλαος 48 γεωργός Βουρκωτή
93 Μανδαράκας Ανδρέας Δημήτριος 44 γεωργός Βουρκωτή
94 Μανδαράκας Νικόλαος Δημήτριος 38 έφεδρος Αθήνα
95 Μαλταμπές Αντώνιος Ιωάννης 66 γεωργός Βουρκωτή
96 Μανδαράκας Δημήτριος Πέτρος 63 γεωργός Βουρκωτή
97 Μαλταμπές Ανδρέας Ιωάννης 53 γεωργός Βουρκωτή
98 Μανδαράκας Γεώργιος Ανδρέας 74 γεωργός Βουρκωτή
99 Μανδαράκας Ανδρέας Γεώργιος 62 γεωργός Βουρκωτή
100 Μανδαράκας Δημήτριος Νικόλαος 53 γεωργός Βουρκωτή
101 Μανδαράκας Δημήτριος Αντώνιος 68 γεωργός Βουρκωτή
102 Μανδαράκας Αντώνιος Δημήτριος 45 χωροφύλακας Βουρκωτή
103 Μανδαράκας Χρήστος Ιωάννης 35 υπηρέτης Βουρκωτή
104 Μάνεσης Ιωάννης Αυγερινός 55 αργυραμοιβός Σύρος
105 Μανδαράκας Νικόλαος Δημήτριος 35 γεωργός Βουρκωτή
106 Ρούσσος Πέτρος Γεώργιος 58 γεωργός Βουρκωτή
107 Ρούσσος Δημήτριος Ιωάννης 58 γεωργός Βουρκωτή
108 Ρούσσος Αντώνιος Ιωάννης 46 γεωργός Βουρκωτή
109 Ρούσσος Γεώργιος Δημήτριος 73 γεωργός Βουρκωτή
110 Ρούσσος Λεωνίδας Γεώργιος 68 γεωργός Βουρκωτή
111 Ρούσσος Ιωάννης Δημήτριος 33 γεωργός Βουρκωτή
112 Ρέβας Γεώργιος Λεωνίδας 53 γεωργός Βουρκωτή
113 Ρούσσος Νικόλαος Ιωάννης 58 έμπορος Αθήνα
114 Ρούσσος Δημήτριος Γεώργιος 36 γεωργός Βουρκωτή
115 Ρέβας Λεονάρδος Γεώργιος 28 γεωργός Βουρκωτή
116 Στεφάνου Μιχαήλ Γεώργιος 58 γεωργός Βουρκωτή
117 Στεφάνου Γεώργιος Μιχαήλ 36 υπηρέτης Κωνσταντινούπολη
118 Στεφάνου Γιαννούλης Δημήτριος 53 γεωργός Βουρκωτή
119 Στεφάνου Λεωνίδας Δημήτριος 45 κτίστης Σμύρνη
120 Στεφάνου Νικόλαος Γιαννούλης 35 γεωργός Βουρκωτή
121 Στεφάνου Πέτρος Δημήτριος 63 γεωργός Βουρκωτή
122 Τζιβάρας Γεώργιος Ιωάννης 37 υπηρέτης Αθήνα
123 Τζιβάρας Κωνσταντίνος Ιωάννης 35 εδωδιμοπώλης Σύρος
124 Φιλιππίδης Γεώργιος Μιχαήλ 51 εργάτης Σμύρνη
             
  ΚΟΥΜΑΝΙ          
  Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ηλικία Επάγγελμα Διαμονή
1 Στράτος Γιαννάκος Μιχαήλ 26 γεωργός Κουμανή
             
  ΚΟΥΡΕΛΙ          
  Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ηλικία Επάγγελμα Διαμονή
1 Αμωράκης Λεονάρδος Κωνσταντίνος 51 γεωργός Κουρέλι
2 Αργυρός Γιακουμής Αθανάσιος 88 κτηματίας Κουρέλι
3 Αργυρός Αριστείδης Γιακουμής 53 οινοπώλης Σμύρνη
4 Αργυρός Αντώνιος Κωνσταντίνος 76 γεωργός Κουρέλι
5 Αργυρός Δημήτριος Κωνσταντίνος 73 γεωργός Κουρέλι
6 Αργυρός Κωνσταντίνος Δημήτριος 48 κτίστης Σμύρνη
7 Γαλανός Κωνσταντίνος Σίμος 55 γεωργός Κουρέλι
8 Γιάννακας Ξενοφών Γεώργιος 41 κτίστης Αθήνα
9 Γερακάρης Γεώργιος Νικόλαος 47 γεωργός Κουρέλι
10 Γερακάρης Γεώργιος Γάσπαρης 54 σανδαλοποιός Κωνσταντινούπολη
11 Ζιώτης Νικόλαος Αντώνιος 53 γεωργός Κουρέλι
12 Ζιώτης Ζάνες Αντώνιος 53 γεωργός Κουρέλι
13 Ζιώτης Ιωάννης Αντώνιος 47 γεωργός Κουρέλι
14 Ζάνες Αλέξανδρος   58 υπηρέτης Σμύρνη
15 Καλογρίδης Αντώνιος Δημήτριος 68 υπηρέτης  
16 Κακουράτος Γεράσιμος Κωνσταντίνος 53 πετράς Σμύρνη
17 Καλογρίδης Δημήτριος Λεονάρδος 46 γεωργός Κουρέλι
18 Καλογρίδης Νικόλαος Δημήτριος 61 γεωργός Κουρέλι
19 Καλογρίδης Νικόλαος Μιχαήλ 21 κτίστης Σμύρνη
20 Καλογρίδης Γεώργιος Νικόλαος 42 κτίστης Σμύρνη
21 Κοτρονάκης Νικόλαος Αθανάσιος 59 γεωργός Κουρέλι
22 Καλογρίδης Κωνσταντίνος Αντώνιος 47 γεωργός Κουρέλι
23 Λάβδας Νικόλαος Δημήτριος 27 γεωργός Κουρέλι
24 Λάβδας Γάσπαρης Δημήτριος 43 γεωργός Κουρέλι
25 Λάβδας Δημήτριος Γεώργιος 63 γεωργός Κουρέλι
26 Λάβδας Γεώργιος Αντώνιος 47 γεωργός Κουρέλι
27 Λάβδας Γιακουμής Αντώνιος 58 οινοπώλης Κωνσταντινούπολη
28 Λάβδας Νικόλαος Αντώνιος 55 κτίστης Κωνσταντινούπολη
29 Λάβδας Ζάνες Αντώνιος 68 γεωργός Κουρέλι
30 Λάβδας Ιωάννης Ανδρέας 58 καφεπώλης Σμύρνη
31 Λάβδας Γεώργιος Ανδρέας 51 εργάτης Κουρέλι
32 Μωραϊτάκης Μιχαήλ Κωνσταντίνος 59 έμπορος  
33 Μασέρας Ζάνες Δημήτριος 51 κτίστης Κωνσταντινούπολη
34 Μασέρας Μιχαήλ Δημήτριος 23 γεωργός Κουρέλι
35 Πετράκης Νικόλαος Μιχαήλ 42 γεωργός Κουρέλι
36 Πατζαρός Δημήτριος Γεώργιος 58 ξυλουργός Αθήνα
37 Σεργούλιας Αντώνιος Κωνσταντίνος 78 γεωργός Κουρέλι
38 Σεργούλιας Κωνσταντίνος Αντώνιος 51 υποδηματοποιός Κουρέλι
39 Σεργούλιας Νικόλαος Αντώνιος 40 υπηρέτης Κωνσταντινούπολη
40 Σμυρναίος Σταματέλος Λεωνίδας 78 κτίστης Σμύρνη
41 Χανός Λεονάρδος Νικόλαος 43 υπηρέτης Σμύρνη
42 Χανός Νικόλαος Δημήτριος 45 γεωργός Κουρέλι
             
  ΛΑΜΙΡΑ          
  Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ηλικία Επάγγελμα Διαμονή
1 Αλαμάνος Αλέξανδρος Λεονάρδος 51 ξυλουργός Λάμυρα
2 Αλαμάνος Ιωάννης Μιχαήλ 53 υπηρέτης Κωνσταντινούπολη
3 Αλαμάνος Θεμιστοκλής Μιχαήλ 58 υπηρέτης Κωνσταντινούπολη
4 Αθηναίος Ιωάννης Νικόλαος 73 μουσικός Λάμυρα
5 Αθηναίος Κωνσταντίνος Ιωάννης 36 υπηρέτης Αθήνα
6 Αϊβαλιώτης Βασίλειος Γεώργιος 53 εργάτης Λάμυρα
7 Ανύσης Λεονάρδος Δημήτριος 73 γεωργός Λάμυρα
8 Ανύσης Γεώργιος Δημήτριος 53 γεωργός Λάμυρα
9 Αστράς Ιωάννης Νικόλαος 63 καλαφάτης Λάμυρα
10 Αστράς Νικόλαος Ιωάννης 38 υπηρέτης Σμύρνη
11 Βαρθαλής Νικόλαος Πέρρος 68 γεωργός Σμύρνη
12 Μπληζιώτης Αριστείδης Δημήτριος 44 έμπορος Ταϊγάνι (Τανγκαρόκ)
13 Μπληζιώτης Σοφοκλής Δημήτριος 41 έμπορος Ταϊγάνι (Τανγκαρόκ)
14 Βαλμάς Γεώργιος Νικόλαος 58 έμπορος Σύρος
15 Βαλδαλής Μιχαήλ Πέρρος 79 κτηματίας Λάμυρα
16 Βαλμάς Ιωάννης Γιακουμής 48 ψαράς Λάμυρα
17 Βογιατζής Πέτρος Λεονάρδος 63 καφετζής Λάμυρα
18 Βροντήσης Ζάνες Δημήτριος 58 υπηρέτης Λάμυρα
19 Βογιατζής Όθων Λεονάρδος 49 εργάτης Λάμυρα
20 Βούλγαρης Δημήτριος   73 ναύτης Λάμυρα
21 Βούλγαρης Γεώργιος Δημήτριος 43 ναύτης Λάμυρα
22 Γραμμάτικας Ιωάννης Λεονάρδος 53 σανδαλοποιός Λάμυρα
23 Γλυνός Γεώργιος Λεονάρδος 51 έμπορος Σύρος
24 Γαλανός Μιχαήλ Γεώργιος 73 ράπτης Λάμυρα
25 Γαλανός Γεώργιος Μιχαήλ 45 έμπορος Λάμυρα
26 Γαλανός Δημήτριος Μιχαήλ 35 υπηρέτης Λάμυρα
27 Γαλανός Νικόλαος Ιωάννης 78 ξυλουργός Λάμυρα
28 Γαλανός Αντώνιος Νικόλαος 43 γεωργός Λάμυρα
29 Γρηγόρας Δημοσθένης Μιχαήλ 37 έμπορος Λάμυρα
30 Γαζής Ιωάννης Κωνσταντίνος 58 γεωργός Λάμυρα
31 Δεσίπρης Αντώνιος Ηλίας 83 ναύτης Λάμυρα
32 Εγγλέζος Δημήτριος Αντώνιος 68 έμπορος Λάμυρα
33 Ζερβός Στέφανος Νικόλαος 53 ξυλουργός Λάμυρα
34 Ζιώτης Ιωάννης Σίμος 61 γεωργός Λάμυρα
35 Ζωγράφος Λεωνίδας Ιωάννης 46 δάσκαλος Λάμυρα
36 Ζαΐρης Περικλής Δημήτριος 48 γεωργός Λάμυρα
37 Ζωγράφος Πέτρος Ιωάννης 43 δάσκαλος Καστελόριζο
38 Ζιώτης Σίμος Ιωάννης 34 γεωργός Καστελόριζο
39 Ζαΐρης Νικόλαος Περικλής 25 ξυλουργός Λάμυρα
40 Ηπειρώτης Βασίλειος   42 έμπορος Κωνσταντινούπολη
41 Καΐρης Αλέξανδρος Νικόλαος 47 κτηματίας Λάμυρα
42 Καΐρης Σταματέλος Ιωάννης 43 έμπορος Οδησσός
43 Καΐρης Σταματέλος Δημήτριος 42 έμπορος Λάμυρα
44 Καμπανάκης Δημήτριος Νικόλαος 63 έμπορος Λάμυρα
45 Καΐρης Νικόλαος Δημήτριος 44 έμπορος Σμύρνη
46 Καΐρης Ηρακλής Δημήτριος 40 έμπορος Σμύρνη
47 Κανάκης Νικόλαος Γεώργιος 63 εργάτης Λάμυρα
48 Κόκκινος Αντώνιος Σταμάτιος 78 εργάτης Λάμυρα
49 Κόκκινος Επαμεινώνδας Αντώνιος 43 σανδαλοποιός Λάμυρα
50 Κοντόσταυλος Γεώργιος Νικόλαος 58 έμπορος Αλεξάνδρεια
51 Κωστίδης Επαμεινώνδας Νικόλαος 30 μεταπράτης Λάμυρα
52 Καΐρης Λορέντζος Αλέξανδρος 34 μεταπράτης Λάμυρα
53 Κοντόσταυλος Λεωνίδας Νικόλαος 53 έμπορος Αλεξάνδρεια
54 Κοντόσταυλος Ηρακλής Νικόλαος 48 έμπορος Μύκονος
55 Κόκκινος Ιωάννης Κωνσταντίνος 53 ξυλουργός Λάμυρα
56 Καΐρης Μιχαήλ Λεονάρδος 55 έμπορος Λάμυρα
57 Καΐρης Ορέστης Λεονάρδος 49 ράπτης Λάμυρα
58 Καΐρης Δημήτριος Λεονάρδος 53 υπηρέτης Σμύρνη
59 Καΐρης Περικλής Λεονάρδος 45 ράπτης Σμύρνη
60 Κόκκινος Κωνσταντίνος Ιωάννης 73 ξυλουργός Λάμυρα
61 Κόκκινος Θεόδωρος Κωνσταντίνος 38 ξυλουργός Λάμυρα
62 Κουτέλας Αντώνιος Λεονάρδος 63 έμπορος Λάμυρα
63 Κωστίδης Ματθαίος Νικόλαος 41 ναυτικός Λάμυρα
64 Κωστίδης Σταματέλος Κωνσταντίνος 58 αρτοποιός Λάμυρα
65 Κωστίδης Κωνσταντίνος Νικόλαος 35 μεταπράτης Λάμυρα
66 Καΐρης Δημήτριος Νικόλαος 44 φαρμακοποιός Κωνσταντινούπολη
67 Καΐρης Γρηγόριος Νικόλαος 42 υπηρέτης Αλεξάνδρεια
68 Καρυστινός Κωνσταντίνος Ιωάννης 48 ψαράς Λάμυρα
69 Κεράνης Νικόλαος Λεονάρδος 78 κτηματίας Κωνσταντινούπολη
70 Κεράνης Λεωνίδας Νικόλαος 48 υπηρέτης Λάμυρα
71 Κεράνης Δημοσθένης Νικόλαος 43 υπηρέτης Λάμυρα
72 Κωστίδης Ανδρέας Κωνσταντίνος 63 σοβατζής Λάμυρα
73 Κροκόδειλος Γεώργιος Αντώνιος 73 γεωργός Λάμυρα
74 Κροκόδειλος Γιαννούλης Γεώργιος 41 υπηρέτης Λάμυρα
75 Κοζαδίνος Γεώργιος Νικόλαος 63 δάσκαλος Αθήνα
76 Κούλουθρος Ελευθέριος Δημήτριος 76 γεωργός Λάμυρα
77 Κούλουθρος Δημήτριος Ελευθέριος 36 έφεδρος Αθήνα
78 Καψαμπέλης Γεώργιος Λεονάρδος 68 κτίστης Λάμυρα
79 Καψαμπέλης Δημήτριος Λορέντζος 53 έμπορος Λάμυρα
80 Κατζιώτης Λεωνίδας Σταματέλος 43 δάσκαλος Λάμυρα
81 Κροκόδειλος Δημοσθένης Γεώργιος 43 ξυλουργός Λάμυρα
82 Κοραχάης Γιαννούλης Λεονάρδος 78 ξυλουργός Λάμυρα
83 Κοραχάης Λεωνίδας Γιαννούλης 43 στρατιώτης Αθήνα
84 Κοραχάης Δημήτριος Γιαννούλης 41 κουρέας Σύρος
85 Κροκόδειλος Αντώνιος Γεώργιος 48 ταχυδρόμος Κωνσταντινούπολη
86 Κόκκινος Ιωάννης Δημήτριος 58 βαφέας Σμύρνη
87 Κόκκινος Πέτρος Δημήτριος 75 υπηρέτης Σμύρνη
88 Κόκκινος Αντώνιος Δημήτριος 51 υποδηματοποιός Σμύρνη
89 Κόκκινος Δημοσθένης Δημήτριος 41 στρατιώτης Αθήνα
90 Κόκκινος Αριστείδης Δημήτριος 36 ναύτης Λάμυρα
91 Κωνσταντούρος Ιωάννης Δημήτριος 72 γεωργός Λάμυρα
92 Καλβοκορέσης Λουκής Ζώρζης 54 έμπορος Λάμυρα
93 Λουκρέζης Πέτρος Φραντζέσκος 83 έμπορος Λάμυρα
94 Λουκρέζης Αντώνιος Ιωάννης 53 ξυλουργός Λάμυρα
95 Λουκρέζης Φραντζέσκος Ιωάννης 63 γεωργός Λάμυρα
96 Λουκρέζης Ματθαίος Φραντζέσκος 27 μαραγκός Λάμυρα
97 Λάβδας Λεωνίδας Αλέξανδρος 42 έμπορος Λάμυρα
98 Λουκρέζης Μιχαήλ Ιωάννης 53 ξυλουργός Λάμυρα
99 Λουκρέζης Ιωάννης Φραγκίσκος 39 εργάτης Λάμυρα
100 Λουκατάρης Γεώργιος   58 κεραμεύς Λάμυρα
101 Λουκατάρης Ελευθέριος Γεώργιος 28 ράπτης Λάμυρα
102 Μαραθάς Λεονάρδος Νικόλαος 53 πλοίαρχος Βραΐλα
103 Μαραθάς Ιωάννης Νικόλαος 59 ναύτης Βραΐλα
104 Μαραθάς Αντώνιος Νικόλαος 49 ναύτης Βραΐλα
105 Μαραθάς Γεώργιος Νικόλαος 38 ναύτης Βραΐλα
106 Μπέης Δημήτριος Ιωάννης 58 ξυλουργός Λάμυρα
107 Μαρής Ιωάννης Χαράλαμπος 45 έμπορος Βλαχία
108 Μαρής Λεωνίδας Χαράλαμπος 42 έμπορος Βλαχία
109 Μαρής Πέτρος Χαράλαμπος 40 έμπορος Βλαχία
110 Μωραΐτης Γεώργιος Λεονάρδος 63 σανδαλοποιός Αθήνα
111 Μωραΐτης Δημήτριος Λεονάρδος 49 σανδαλοποιός Λάμυρα
112 Μηνδρινός Κωνσταντίνος Βαλεντίνος 53 ξυλουργός Λάμυρα
113 Μηνδρινός Δημήτριος Βαλεντίνος 58 σανδαλοποιός Λάμυρα
114 Μανσόλας Γεώργιος Ματθαίος 36 ξυλουργός Λάμυρα
115 Μανσόλας Ματθαίος Γεώργιος 68 ξυλουργός Λάμυρα
116 Μπρασάνος Γιαννούλης Αντώνιος 46 ξυλουργός Λάμυρα
117 Μανσόλας Μιχαήλ Δημήτριος 51 έμπορος Λάμυρα
118 Νέρης Γεώργιος Αντώνιος 68 συμβολαιογράφος Λάμυρα
119 Νέρης Λεωνίδας Τομάζος 73 κλητήρας  
120 Νέρης