Απάντηση της Βαλμάς Α.Ε. για τον Κάμπο Γαυρίου

 Τα σιλό στον Κάμπο Γαυρίου (φωτ. Φιλοπρόοδος)

(Από την εταιρεία ΒΑΛΜΑΣ Α.Ε. λάβαμε και δημοσιεύουμε ενημερωτική απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με την επένδυση της στον Κάμπο Γαυρίου για την οποία το Εν Άνδρω είχε γράψει σχετικά  στις 17/11/18. Στον μικρό πρόλογο του δημοσιεύματος είχαμε γράψει πως θα έπρεπε να ρωτήσουμε «τι συμβαίνει» σχετικά με την πρόβλεψη του σχετικού ΦΕΚ που ορίζει τι πρέπει να γίνεται στο νησί, ενώ είχαμε απευθύνει δημόσια σχετικό ερώτημα προς την εταιρεία για το θέμα. Χτες η εταιρεία ΒΑΛΜΑΣ Α.Ε. έστειλε την απάντηση της την οποία και δημοσιεύουμε ώστε να έχουμε και την δική της άποψη στον διάλογο που ξεκινήσαμε από τις στήλες μας  – Εν Άνδρω).

Σχετικά με την από την 9-11-2018 αναφορά του ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  ΤΟ ΓΑΥΡΙΟ,  απευθυνόμενη  μεταξύ άλλων  προς τον  ’Επαρχο και Δήμαρχο Άνδρου και τα επακολουθήσαντα σχετικά δημοσιεύματα  που αφορούν την εγκατάσταση από την  εταιρεία μας Μονάδας παραγωγής Σκυροδέματος  στην περιοχή Κάμπος Γαυρίου  της Άνδρου  και  δημοσιεύθηκε στο ΕΝ ΑΝΔΡΩ,  προς ενημέρωση των επισκεπτών και  του αναγνωστικού σας κοινού, σας  αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Η εταιρεία μας, επί σειρά τριάντα και πλέον ετών, δραστηριοποιείται  επιχειρηματικά   και διαδοχικά  στην παραγωγή και εμπορία οικοδομικών υλικών και σκυροδέματος  καθώς και στις  οικοδομικές επιχειρήσεις και εργασίες  ιδιωτικών και δημοσίων/δημοτικών έργων στην περιοχή  κυρίως της Άνδρου, αλλά και των  Αθηνών, συνεχίζοντας σήμερα, σε τέταρτη γενιά φυσικών προσώπων, την  επαγγελματική ενασχόληση  και παράδοση  των  οικογενειών  Ιωάννου  και  Μιχαήλ Βαλμά, στον χώρο της κατασκευής οικοδομικών  έργων.

Με την  επαγγελματική της  δραστηριοποίηση  μέχρι σήμερα, έχει συμβάλει, στο μέτρο και ποσοστό που της αναλογεί, στην οικονομική ανάπτυξη  του νησιού με την  παροχή πολλών  εκατοντάδων  μέχρι σήμερα θέσεων εργασίας,  στην   ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας  και στην  ποιοτική και ασφαλή  αναβάθμιση  των οικοδομικών  έργων.    

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών, η εταιρεία μας επέλεξε την  εγκατάσταση  και δεύτερης μονάδας  μεσαίας όχλησης παραγωγής   σκυροδέματος  και εμπορίας  οικοδομικών υλικών στην θέση «Κάμπος »  Γαυρίου της  Άνδρου,  επί  πλέον της όμοιας που λειτουργεί  στην περιοχή  «Ζαγανιάρι» Μεσαριάς της Άνδρου, από το έτος 1997 έως σήμερα. Σημειωτέον ότι στην ίδια περιοχή του Κάμπου Γαυρίου  λειτουργούν και άλλες συναφείς επιχειρήσεις, μικρής ή μεσαίας όχλησης,  μάνδρες οικοδομικών υλικών και σιδήρου, ανοικτές αποθήκες αδρανών υλικών, καθώς και  το Δημοτικό  Σφαγείο του νησιού.  

Για την  επιλογή  της  εγκατάστασης αυτής, πέρα από το προσδοκώμενο επιχειρηματικό όφελος που αποτελεί πάντοτε ζητούμενο σε εμπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις ώστε να είναι αποδοτικές και βιώσιμες,  λήφθηκε υπόψη  το γεγονός ότι ευρίσκεται πλησίον το λιμάνι Γαυρίου της Άνδρου για την εκφόρτωση των υλικών και επίσης  για να καλύψει  πλησιέστερα, εν σχέσει με την μονάδα της περιοχής «Ζαγανιάρι», την  ευρύτερη περιοχή της ΒΔ Άνδρου. Είναι αυτονόητο ότι η εγκατάσταση αυτή θα έχει εμμέσως και σημαντικό όφελος για τους πελάτες  της επιχείρησής μας, με την μείωση του μεταφορικού και παραγωγικού κόστους της παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος και των οικοδομικών υλικών και επίσης   σημαντική μείωση της όχλησης και κυκλοφοριακής επιβάρυνσης από τα διερχόμενα οχήματά μας κατά την μεταφορά των υλικών από το λιμάνι του Γαυρίου προς την μονάδα μας στην περιοχή του Ζαγανιαρίου και ακολούθως αντιστρόφως  από αυτήν προς τους πελάτες μας της ΒΔ Άνδρου, διανύοντας  απόσταση  κάθε φορά  περί τα  25 χιλιόμετρα  τουλάχιστον η κάθε διαδρομή. 

Για  την εγκατάσταση, επιλέχθηκε  από την εταιρεία μας, η εκμίσθωση  την 1η  Οκτωβρίου 2017, ενός αγροκτήματος κειμένου στη θέση «ΧΑΜΟΤΟΥΡΑ» ή «ΚΑΜΠΟΣ», εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, της Τοπικής Κοινότητας  Γαυρίου, του Δημοτικού Διαμερίσματος  Υδρούσας, του Δήμου Άνδρου της νήσου Άνδρου Κυκλάδων, έκτασης 10.045,00 τετρ. μέτρων. Για τον σκοπό αυτό, προηγουμένως, την 6η Ιουλίου 2017, απευθυνθήκαμε δια των νομίμων εκπροσώπων μας προς  την  Υπηρεσία  Δόμησης  του Δήμου Άνδρου,  ζητώντας για λογαριασμό των εκμισθωτών και ιδιοκτητών του αγροτεμαχίου, τον καθορισμό των όρων δόμησης και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης  στο προσαχθέν από Ιουνίου 2017  Τοπογραφικό  Διάγραμμα της Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Σοφίας  Καρανάσιου.

Επί της παραπάνω αιτήσεως, το Τμήμα  Δόμησης  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος  του Δήμου  Άνδρου, με το υπ’ αριθμό πρωτ. 414/6-7-2017 έγγραφό του προς τους  εκμισθωτές του αγροτεμαχίου, απάντησε  περί των επιτρεπόμενων χρήσεων γης. 

Ακολούθως η  εταιρεία  μας , στις 23 Δεκεμβρίου 2017 κατέθεσε  στο Τμήμα  Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αίτηση, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που ζητήθηκαν και προβλέπει η κειμένη νομοθεσία, για την χορήγησης άδειας μηχανολογικής Εγκατάστασης Μονάδας  Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος. Επί της αιτήσεώς μας αυτής, το Τμήμα  Βιομηχανίας της  Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,  αφού εξέτασε   το φάκελο της αιτήσεώς μας και έλαβε υπόψη του, ως όφειλε την κειμένη σχετική νομοθεσία,  εξέδωσε  την    με αριθμό Πρωτ.  4364/9-5-2018   απόφασή του, σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκε  η άδεια εγκατάστασης Μονάδας  Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος Μέσης Όχλησης,  και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιέχονται στην  απόφαση αυτή. Σε εφαρμογή της αδειοδότησης αυτής προβήκαμε στην υλοποίηση και ολοκλήρωση  της εγκατάστασης και στην τοποθέτηση  των δύο εκ των οκτώ σιλό που προέβλεπε η απόφαση και θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε.

 Η εταιρεία μας, η οποία δραστηριοποιείται επί σειρά τριάντα ετών διαδοχικά στον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και τομέα της παραγωγής  σκυροδέματος και  εμπορίας  οικοδομικών υλικών, διαθέτει αποδεδειγμένα όλη την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και η  εφαρμοσμένη   δραστηριότητά της στην μονάδα παραγωγής σκυροδέματος στο   Ζαγανιάρι  Άνδρου, αυτό ακριβώς έχει να επιδείξει. Όμοια δε ευαισθησία και πρακτική προτίθεται να επιδείξει και στην σκοπούμενη δραστηριότητα στην περιοχή του Κάμπου Γαυρίου, εφαρμόζοντας την σχετική κειμένη νομοθεσία και τις  έγγραφες  υποδείξεις  και άδειες  των αρμοδίων αρχών  στις οποίες απευθύνθηκε προηγουμένως  στην προκειμένη περίπτωση.

Επίσης η εταιρεία μας σέβεται το αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών, συλλογικοτήτων και φορέων  να  απευθύνονται προς τις  αρμόδιες  αρχές, δικαστικές και διοικητικές και προς τον τοπικό τύπο και blogs και αφουγκράζεται τις όποιες τυχόν ανησυχίες εκ μέρους τους όταν αυτές είναι καλόπιστες, αληθείς κι αντικειμενικές  και επιζητούν την υπεύθυνη ενημέρωση.

Επιφυλάσσεται όμως ρητά παντός νομίμου δικαιώματος, ηθικού ή οικονομικού, απ’ οπουδήποτε και αν προέρχεται, έναντι όλων όσων, φανερά ή κρυπτόμενοι υπό την ανωνυμία και ψεύτικα δήθεν προφίλ στο διαδίκτυο,  καταφέρονται  κατά το  τελευταίο διάστημα κατά της εταιρείας μας και κατά των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το Διοικητικό της Συμβούλιο με  εμπαθή, συκοφαντικά και κακοήθη σχόλια κι αναφορές, διαστρεβλώνοντας σκόπιμα  την αλήθεια και υποκινώντας την κοινή γνώμη, εμφορούμενοι προφανώς από προσωπικά   ή επαγγελματικά/ανταγωνιστικά κίνητρα και από πολιτικές σκοπιμότητες ή αντιπαλότητες.  Οι συμπεριφορές αυτές σε καμμία περίπτωση δεν συμβάλλουν στην  περαιτέρω  πρόοδο, οικονομία  και ανάπτυξη του νησιού που την έχει τόση ανάγκη, δεδομένων των παρουσών  δυσχερών οικονομικών συνθηκών   και των αναγκών για νέες θέσεις εργασίας .

Άνδρος  26 Νοεμβρίου 2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΜΑΣ Α.Ε.

Ιωάννης  Μιχαήλ  Βαλμάς

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΗΣ Η ΣΧΟΛΙΑΣΤΡΙΑ ΣΑΣ ΚΥΡΙΕ ΜΠΑΣΑΝΤΗ Η ΚΥΡΙΑ '' ΡΕΝΑ ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ''.
ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΚΕΙ Ή ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΖΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΒΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ !
ΠΡΑΓΑΜΤΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΞΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ ΠΡΑΓΑΜΤΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΤΣΙ, ΕΑΝ ΗΤΑΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ Η ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ.
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ....ΕΕΕ..ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΟΛΟΙ ΜΑΣ.
ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΑΝΤΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΕΚΕΙ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ Ι ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΕΛΜΗ, ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΜΑΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ( ΜΠΙΛΛΥ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ.
ΑΣ ΜΗΝ ΛΟΙΠΟΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ..ΠΟΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ! ! ! !
ΑΣ ΤΑ ΒΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΕΚΕΙ ...ΟΙ ΜΑΝΤΡΑΔΕΣ ...ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΙΟ ΒΑΡΥ ...ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΑΥΤΗ, ΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ, ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΙΛΟ==== ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΔΥΟ =====,ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΛΜΑ.

This comment was minimized by the moderator on the site

Μα κι αυτος ο κυριος Βαλμας δεν μπορουσε να βαλει 4 πιο κοντα ποιο χαμηλα σιλο, οπως εχει και ο κυριος Μαμαης σε αλλη θεση στο Γαυριο?
Ετσι ωστε θα ειχε τις ποσοτητες τις ιδιες που υπολογιζε να εχει σαν παραγωγη του και να να τελειωνε εκει το θεμα !
Αν φροντιζε λοιπον να ειχε βαλει πιο χαμηλα στο υψος σιλο, δεν θα ειχαμε σημερα κανενα απολυτως ζητημα !
Τωρα με τα ......."" φαραωνικου μεγεθους σιλο "", που φαινονται και ειναι αντιαισθητικα ,αφου βγαζουν ματια, μπαινοντας με το βαπορι στο λιμανι, οντως δημιουργουν τεραστια ζημια στην εικονα εισοδου στο νησι, στην ιδια την περιοχη γενικοτερα !
Ας το σκεφτει η εστω ας υπογειοποιησει περαιτερω, τις βασεις στηριξης τους, ωστε να... "" χαθουν"" στον χωρο !
Αλλο δε νυπαρχει εκτος ποια, αν του ακυρωθει η αδεια και τα μαζεψει εντελως!

This comment was minimized by the moderator on the site

Δηλαδή εγω να πιστέψω τώρα οτι κάποιους τους ενοχλούν τα σιλό....χαχαχα
Μάλλον κάποιους τους έχει λούσει κρύος ιδρώτας που εμφανίστηκε ένας σωστός επιχειρηματίας και μία σοβαρή και δυναμική εταιρεία η οποία θα ανεβάσει τον ανταγωνισμό .

This comment was minimized by the moderator on the site

Από την ΒΑΛΜΑΣ Α.Ε. μας διαμήνυσαν πως η επένδυση έχει ολοκληρωθεί και πως τα σιλό θα είναι αυτα τα δύο που υπάρχουν. Από κακή κατανόηση - επειδή ο νόμος γράφει μέχρι 8 - νομίασαμε πως θα γίνουν τόσα και απαντήσαμε λάθος.

This comment was minimized by the moderator on the site

ΤΕΛΕΙΑ Η ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΡΚΟΥΝΤΩΣ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΟΥ ΘΥΜΙΣΑΝΕ ΤΟΝ ΦΟΥΚΑΡΙΑΡΗ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ να σε κάψω Γιάννμου να σαλοίψω μέλι. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΌ ΣΑΣ, ΟΜΟΥ ΜΕΘΗΜΩΝ ΚΑΙ Ο κος ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΥΠΟΘΕΤΩ.

This comment was minimized by the moderator on the site

Η εταιρια Βαλμας υπολογισε το κοστος και την οχληση που θα προκαλουσε η δικινηση του σκυροδεματος απο τον Ζαγανιαρη στην βορεια Ανδρο(25 χλμ) για να δημιουργησει την μοναδα της στο Γαυριο. Ερωτω ο Δημος Ανδρου υπολογισε το κοστος και την οχληση (ιδιαιτερα την οχληση) που θα προκαλουν τα απορρυμαροφορα του που θα μεταφερουν καθημερινα τονους σκουπιδιων απο τις περιοχες Κορθι και Χωρα δλδπολυ περισσοτερα απο τα 25 χλμ που αναφερει η επιστολη της εταιριας; Και ενα ιδιαιτερο σημειο ο ογκος των σκουπιδιων πολλαπλασιαζεται τους καλοκαιρινους μηνες αρα η ενοχληση και οχληση των κατοικων και επισκεπτων του νησιου θα ειναι τεραστια.
Ξεχναμε τελος οτι περνουν την χωματερη απο τον αρχαιολογικο χωρο και την μεταφερουν στο τουριστικο κεντρο του νησιου!!!
Οι λεξεις αναπτυξη, εργασια, προοδος, μελλον της νεολαιας εχουν χασει καθε αξια!!!

This comment was minimized by the moderator on the site

ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟ '' ΕΝ ΑΝΔΡΩ'' ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΜΑΣ ΜΠΑΣΑΝΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΛΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ '' ΣΙΛΟ ΤΗΣ'', ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ! !
ΤΗΝ ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΟΤΙ ΕΚΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ..ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΛΜΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 17 ! !
ΕΕΕ...ΚΥΡΙΕ ΜΠΑΣΑΝΤΗ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΔΞΗΜΟΣΙΕΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΛΜΑ, ΝΑ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ, ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΤΕΤΟΙΑ ΦΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΙΛΟ ΜΙΛΑΜΕ ? ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Η άδεια γράφει για 8!!!
ΥΓ. "Αδελφέ Στέλιο" στο πρώτο-πρώτο σχόλιο που "άρπαξαν στον αέρα" κάποιοι καλοθελητές για να στραφούν εναντίον του Εν Άνδρω γράφαμε ότι γράφετε κι εσείς. Δηλαδή: "μας είπαν πως είναι βιομηχανική ζώνη". Και "συνεχίζαμε περιμένουμε το ΦΕΚ, την απάντηση των αρμοδίων και της εταιρείας για να δούμε τι συμβαίνει"...
Κάποιοι ανώνυμοι γνωστής πυρόπληκτης παρέας και βεβαίως η όψιμη κυρία πρόεδρος του Ομίλου που στηρίξαμε με πλήθος δημοσιεύματα επί 4 χρόνια στράφηκαν με βιαιότητα εναντίον μας για την ίδια φράση που γράφεις κι εσύ με στόχο να μην υπάρχει το Εν Άνδρω την επόμενη...
Ευχαριστούμε που θέλεις να υπάρχει το Εν Άνδρω και μετά τα σιλό του Βαλμά. Θα ανταποκριθούμε στην προτροπή σου. Όπως θα ανταποκριθούμε όρθιοι στην καταιγίδα των ύβρεων της γνωστής πυρόπληκτης παρέας και φυσικά της όψιμης προέδρου του Ομίλου που τόσο έχουμε βοηθήσει υπό άλλους προέδρους...

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 5 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

ΣΧΟΛΙΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ: Ο πρόλογος σας επιχειρεί να εμπλέξει δύο όνοματα έντελώς άσχετα με την υπόθεση. Προφανώς το κάνετε για δικούς σας λόγους. Ως εκ τουτου ο πρόλογος δεν δημοσιεύεται. Το σχόλιο με τις νομικές εκτιμήσεις σας προφανώς δημοσιεύεται...
ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
1. Στην Ανδρο με βάση την ισχύουσα ΖΟΕ δεν υπάρχουν καθορισμένες Χρήσεις Γης ούτε και καθορισμένη Βιομηχανική Ζωνη.
2. Σε όλη την επικράτεια στις εκτός σχεδίου περιοχές , σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία, προκειμένου να σου χορηγηθεί Εγκριση Εγκατάστασης Βιομηχανικής μονάδας όπως αυτή που συζητάμε, σε περιοχή όπου δεν υπάρχει καθορισμένη Βιομηχανική Ζώνη είναι υποχρεωτική η υποβολή εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
3. Στην περίπτωσή μας η Περιφέρεια χορήγησε την Εγκριση Εγκατάστασης της εν λόγω Μονάδας επικαλούμενη, εγγράφως μέσα στο κείμενο της έγκρισης, ότι δεν ζήτησε εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλοντικών Επιπτώσεων λόγω του ότι η μονάδα βρίσκεται μέσα σε καθορισμένη Βιομηχανική Ζώνη.
Δηλαδή η έγκριση της Περιφέρειας στηρίζεται σε μία ΨΕΥΔΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ότι στην Ανδρο υπάρχει καθορισμένη Βιομηχανική ζώνη!!!!!

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 5 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro
This comment was minimized by the moderator on the site

ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΙΟΜΑΣΤΕ !
ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΕ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ ? ?
ΦΑΡΑΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΙΛΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ.....ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΑΤΕ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑΣ ΑΣ ΚΥΡΙΕ ΜΠΑΣΑΝΤΗ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ...ΕΙΣΤΕ Ο ΚΥΡΙΘΟΣ ΒΑΛΜΑΣ ΑΛΛΑ ...ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ SITE ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ !!
ΤΙ ΚΡΙΜΑ...ΑΛΗΘΕΙΑ....
ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
ΚΑΝΕΤΕ ΔΙΠΛΟ ΛΑΘΟΣ
1. ΤΟ ΦΕΚ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΧΤΕΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΔΑΤΕ ΔΕΝ ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ.
2. ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ. ΓΡΑΨΑΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ: "Απίστευτο! Το νησί μπορεί να χαρακτηριστεί οπουδήποτε… βιομηχανική ζώνη!"
https://www.enandro.gr/politiki/4560-%CE%B1%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AE%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%E2%80%A6-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7.html

Το σχόλιο επεξεργάστηκε περίπου 5 μήνες πριν από το χρήστη enandro enandro